Forenzičke usluge

Gradimo povjerenje i transparentnost

Sprječavanje, rješavanje i saniranje širokog spektra prijetnji, rizika i složenih problema u poslovanju.

 

 

 • Arbitraže
 • Istrage
 • Testiranje modela za provjeru sankcioniranih subjekata
 • Računalna forenzika i elektroničko otkrivanje
 • Poslovna inteligencija
Arbitraže

Jeste li uključeni u arbitražni postupak? Imate li poteškoća pri izračunu naknade štete? Mislite li da je zahtjev druge strane pretjeran? Trebate li vještaka za ekonomiju koji će vam pružiti podršku u aktualnim sudskim postupcima? Je li vam potreban pregled relevantne dokumentacije, procjena vrijednosti i izračun konačnog iznosa?

Analiza slučaja

Moja tvrtka gradi solarne elektrane, znači poslujemo u području koje podliježe specifičnim propisima i koje je izloženo političkim promjenama. Prošle smo godine sklopili ugovor s partnerskom tvrtkom o izgradnji solarne elektrane. Tri mjeseca nakon potpisivanja ugovora, nakon što je gradnja već započela, vlada je usvojila novi zakon koji je uveo nove zahtjeve vezane uz izgradnju elektrana, uslijed čega je bilo potrebno zamijeniti dio postrojenja. Na temelju zaključenog ugovora, smatrali smo da je zamjena relevantnih dijelova odgovornost našeg projektnog partnera. On se s time nije složio i odbio je zamijeniti dijelove o svome trošku. Na kraju smo sami zamijenili dijelove, što je rezultiralo dodatnim troškovima i kašnjenjem u priključivanju postrojenja na mrežu. Izgubili smo značajnu dobit koju smo mogli ostvariti prodajom energije. Bio nam je potreban stručnjak za izračun naknade štete, netko s lokalnim znanjem i iskustvom na području energetike. PwC je pregledao stotine naših građevinskih dokumenata i računa, istražio tržište solarne energije, razgovarao s našom upravom, pregledao financijske izvještaje prethodnih godina, procijenio stvarnu štetu i izmaklu dobit. Sada raspolažemo detaljnim izvješćem o izračunu naknade štete u kojem je svaka brojka utemeljena, aujedno nam je na raspolaganju ugledni vještak koji je spreman pružiti nam pomoć na saslušanju - sada sa znatno većim optimizmom iščekujemo ishod postupka.


Kako vam možemo pomoći
Istrage

Jeste li primili pismo zviždača koji optužuje nekoga u vašoj tvrtki za prijevaru, podmićivanje, pranje novca ili neko drugo neprimjereno ponašanje? Je li unutarnji revizor otkrio sumnjiva računovodstvena odstupanja u vašim knjigama? Jeste li sigurni da je istraga koju ste sami proveli razotkrila sve počinitelje i ukupan iznos gubitka?

Analiza slučaja

Osoba odgovorna za regulatornu usklađenost u našem ovisnom društvu primila je pismo zviždača u kojem je jedan od naših rukovoditelja bio optužen za niz različitih zločina, uključujući protupravno prisvajanje imovine, podmićivanje i sudjelovanje u sumnjivim transakcijama s trećim stranama. Osim toga, Odjel interne revizije otkrio je da je netko lažirao neke podatke u poslovnim knjigama. Prije podnošenja prijave policiji ili poduzimanja nekih drugih radnji, željeli smo utvrditi činjenice o optužbama i saznati jesu li utemeljene. Svaka takva istraga je izuzetno osjetljiva i može izazvati ozbiljne probleme ako se ne provede ispravno. Budući da smo za provođenje istrage željeli angažirati nekoga s velikim iskustvom i stručnošću na ovom području, obratili smo se PwC-u za pomoć. PwC je prvo pregledao dokumentaciju, uključujući sve relevantne računovodstvene podatke te je proveo provjere subjekata koji su potencijalno bili uključeni u prijevaru koristeći različite javne i privatne izvore podataka. Čim su članovi PwC-ovog tima stekli jasniju sliku o onome što se dogodilo, pregledali su elektroničku poštu i obavili razgovore s nizom zaposlenika kako bi prikupili još više dokaza. Na kraju istrage primili smo izvješće u kojem su sve optužbe opisane u pismu zviždača potvrđene i potkrijepljene odgovarajućim dokazima. Na naše iznenađenje, PwC je otkrio još više prijevarnih radnji unutar naše tvrtke i utvrdio da su i drugi zaposlenici bili uključeni u prijevaru ili su za nju znali, uključujući voditelja računovodstva. Zahvaljujući PwC-u, mogli smo poduzeti odgovarajuće mjere u odnosu na zaposlenike odgovorne za štetu prije nego što je ona postala još veća. Međutim, ovo nije bio kraj naše suradnje s PwC-om. Nakon podnošenja izvješća, PwC je nastavio usko surađivati s našim odvjetnicima u pripremi kaznene prijave protiv počinitelja. PwC trenutačno u suradnji s našim upravom razvija plan djelovanja s ciljem jačanja internih kontrola usmjerenih protiv mogućih prijevara


Kako vam možemo pomoći
Validacija modela za provjeru sankcioniranih subjekata

Jeste li sigurni da upotrebljavate odgovarajuće liste sankcioniranih subjekata prilikom provjere vaših klijenata i transakcija? Zanima li vas provjeravaju li se svi potrebni podaci i da li možda postoje određene manipulacije? Želite li provjeriti je li vaš filter za provjeru sankcioniranih subjekata učinkovit i djelotvoran?

Analiza slučaja

Kada je novi investitor iz SAD-a uložio kapital u našu banku, a regulatorni nadzor je bio najavljen unutar sljedećih šest mjeseci, htjeli smo biti sigurni da je naš model za provjeru sankcioniranih subjekata u skladu s propisima, pouzdan i ažuran.
S obzirom na sve veći broj provjera regulatornih tijela vezanih uz usklađenost sa sankcijskim režimima, brze promjene njihove prirode te značajne kazne i reputacijske štete u slučaju nepoštivanja propisa, odlučili smo angažirati PwC za provođenje sveobuhvatne validacije sankcijskog modela naše banke. Željeli smo osigurati:

 • da se pridržavamo svih potrebnih lokalnih, europskih, američkih i međunarodnih programa sankcioniranih subjekata;
 • da se sve bitne transakcije i klijenti provjeravaju;
 • da se podacima ne manipulira ni na koji način;
 • da su svi naši sustavi koji se odnose na sankcionirane subjekte, plaćanja i provjeru klijenata (KYC) ispravno integrirani i da se svi relevantni podaci unose u filter za provjeru sankcioniranih subjekata,
 • da je naš filter za provjeru učinkovit i optimalno podešen,
 • da su naše politike i procedure učinkovite i pokrivaju sve aspekte procesa koji se odnosi na sankcionirane subjekte.

Stručnjaci PwC-a proveli su sveobuhvatnu procjenu svih komponenata modela za provjeru sankcioniranih subjekata. Slijedili su tok svakog plaćanja kroz složeni IT sustav banke i preispitali sve politike i procedure tijekom praćenja rada zaposlenika.
Osim toga, PwC-ovi stručnjaci su uz pomoć posebnog PwC-ovog softvera testirali naš filter za sankcionirane subjekte i izradili složenu analizu učinkovitosti filtera. Ova vrlo detaljna analiza i pregled svih procesa koji se odnose na sankcionirane subjekte omogućila nam je da se usredotočimo na otklanjanje utvrđenih manjkavosti i pripremimo za regulatorni nadzor.


Kako Vam možemo pomoći
Računalna forenzika i elektroničko otkrivanje

Smatrate li da prijenosna računala i sandučići elektroničke pošte vaših zaposlenika sadrže vrijedne informacije? Mislite li da netko pušta van i objavljuje vaše povjerljive informacije? Jeste li vi ili vaš zaposlenik bili žrtvom mrežne krađe identiteta (phishing)?

Analiza slučaja

Kada je jedna konkurentska tvrtka već treći put zaredom tržištu predstavila gotovo identičnu kopiju mog proizvoda samo mjesec dana nakon što je to učinila moja tvrtka, uvijek po tek nešto nižoj cijeni, bio sam siguran da joj netko prosljeđuje naše materijale i ugovore. Sumnjao sam da su neki od mojih zaposlenika u kontaktu s konkurencijom, no kako to dokazati? Stvarno sam htio pregledati njihova računala, ali u IT odjelu su mi objasnili da bi nam za takvo što bila potrebna visoko specijalizirana tehnička oprema i vještine kojima naša organizacija ne raspolaže. Također, nisam bio posve siguran što s pravnog stajališta smijem, odnosno ne smijem pregledati.
Kada sam se obratio PwC-u, njegovi forenzički stručnjaci objasnili su mi tehnički postupak i usko su surađivali s našim vanjskim odvjetnikom kako bismo bili sigurni da tijekom istrage nije došlo do povreda zakona o radu ili zakona zaštiti podataka. Nakon što smo definirali strategiju, tehnički stručnjaci PwC-a započeli su s radom i osigurali dokaze s većeg broja prijenosnih računala. PwC-ovi stručnjaci su zatim obrađivali, filtrirali i pregledali desetke gigabajta email poruka, izbrisanih datoteka i raznih ostalih dokaza pronađenih na prijenosnim računalima.Ubrzo nakon toga znao sam kojim zaposlenicima moram postaviti neka vrlo teška i konkretna pitanja.


Kako Vam možemo pomoći
Poslovna inteligencija

Brinete li se jesu li vaši poslovni partneri pouzdani? Mislite li da bi netko mogao ugroziti vašu reputaciju? Želite li biti sigurni da tvrtka koju kupujete ima odgovarajući integritet i ugled u javnosti?

Analiza slučaja

Kada se ime naše tvrtke počelo spominjati u vezi s jednim od naših najvećih poslovnih partnera koji je javno optužen za prijevaru i korupciju, shvatio sam da su zaposlenici u našem lokalnom uredu već znali za većinu optužbi iz različitih izvora. Ali mi nismo bili svjesni tih lokalnih okolnosti, a naš lokalni tim ih ustvari nije smatrao velikim rizikom za naš ugled.
Počeli smo se pitati jesu li naši ostali poslovni partneri uključeni u korupciju ili potencijalnu prijevaru koje bi nas mogle izložiti riziku gubitka ugleda. Brzo smo uvidjeli da nemamo specijalističkog znanja niti internih resursa potrebnih za učinkovito i dosljedno rješavanje takvih rizika.
PwC-ovi stručnjaci pomogli su nam u uspostavljanju politika vezanih uz provjeru i odabir novih poslovnih partnera, a također su provjerili reputaciju naših postojećih poslovnih partnera iz različitih zemalja. PwC trenutačno provjerava dostupne povijesne podatke i reputaciju naših potencijalnih poslovnih partnera. Naša suradnja s PwC-om pruža nam informacije o tvrtkama iz cijelog svijeta, što znači da ne moramo tražiti druge kontakt osobe ili komunicirati s velikim brojem ljudi. Umjesto toga dobivamo izvješća u standardiziranom obliku pri čemu točno znamo što je uključeno u izvješću i gdje se u njemu to pitanje obrađuje.
Osim provjera dostupnih povijesnih podataka koje PwC za nas redovito provodi, razmišljamo čak i o edukaciji zaposlenika u odjelu nabave o rizicima povezanim s uspostavom suradnje s poslovnim partnerom bez ispravne dubinske analize integriteta. Vjerujemo da stručnjaci PwC-a, koji raspolažu velikim iskustvom u različitim sektorima, mogu vrlo dobro objasniti našim kolegama koje mjere bi trebali poduzeti kako bi utvrdili i izbjegli rizike, umjesto da čekamo da mediji pokucaju na vrata s pitanjima.


Kako Vam možemo pomoći

{{filterContent.facetedTitle}}


Ostanimo povezani: