Pravni uvjeti


Informacije sadržane na ovoj Internet stranici namijenjene su isključivo pružanju općih naputaka vezanih uz pitanja zanimljiva čitateljima za njihovu osobnu upotrebu, pri čemu čitatelj preuzima potpunu odgovornost za korištenje tih informacija. Informacije su navedene pod pretpostavkom da njihovi autori i izdavači prilikom potrebe izrade ove stranice nisu angažirani na pružanju pravnih, računovodstvenih, poreznih ili nekih drugih stručnih savjeta ili usluga. Kao takve, te se informacije ne mogu koristiti kao zamjena za stručne savjete.Premda smo uložili maksimalne napore kako bismo informacije sadržane na našim stranicama pribavili od pouzdanih izvora, PwC ne preuzima odgovornost za bilo kakve pogreške, propuste ili rezultate dobivene korištenjem ovih informacija. Sve informacije na ovim stranicama dane su „kao takve", bez ikakvog jamstva glede njihove potpunosti, točnosti, pravodobnosti ili glede rezultata dobivenih njihovom uporabom, te bez ikakvog jamstva, eksplicitnog ili implicitnog, uključujući, između ostalog, jamstva o rezultatima, mogućnostima plasiranja na tržištu i primjerenosti za određene potrebe. Ništa ovdje navedeno ni u kojoj mjeri ne zamjenjuje nezavisna istraživanja te utemeljene tehničke i poslovne prosudbe čitatelja. Zakoni i propisi neprestano se mijenjaju i moguće ih je tumačiti samo u svjetlu konkretnih činjenica.

Ostanimo povezani: