Porezno izvješćivanje i strategija

U svijetu koji se brzo mijenja, pomažemo klijentima izgraditi poreznu funkciju budućnosti. Naš cjelovit pristup upravljanju porezima objedinjuje dizajn i tehnologiju porezne funkcije, uz isporuku usklađenu sa zakonskim propisima. Usklađivanjem poreznih i povezanih tehnoloških strategija s komercijalnim ciljevima, porezna funkcija postat će strateška poslovna vrijednost, ostvarujući dodanu vrijednost cijeloj organizaciji.

Razumijevanje izazova, ciljeva i potreba naših klijenata samo je početak. Uspješna provedba zahtijevat će ponovnu uspostavu svih procesa u cjelini, a ne samo konačnih rezultata.

Spremni smo:

 • baviti se izazovima složenog izvješćivanja o višestrukim porezima i propisanim obvezama 

 • osmisliti i provesti odgovarajuće porezne i porezno-tehnološke strategije upravljanja poreznim rizicima u globalnom okruženju koje se brzo mijenja i sve je transparentnije

 • u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje pruža svijet pokretan tehnologijom i podacima

Naši klijenti imaju koristi od dugotrajne suradnje i visokokvalitetnih usluga koje pružamo, stabilnog upravljanja eksternaliziranim procesima i fleksibilnosti u reagiranju na promjenjive potrebe Vašeg poslovanja.

 

Možemo Vam pomoći:

Računovodstvene usluge i usluge izvješćivanja

 • Početna uspostava računovodstvene baze podataka i kontnog plana u ERP sustavu

 • Knjigovodstvo u skladu sa zahtjevima propisanim hrvatskim Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Nacionalnim računovodstvenim standardima i grupnim računovodstvenim politikama

 • Usklađenja konta i usklađenja unutar grupe

 • Vođenje registra dugotrajne materijalne imovine

 • Sastavljanje mjesečnih ili godišnjih izvješća za potrebe uprave i grupnog izvještavanja

 • Izrada izvještaja za Državni zavod za statistiku

 • Izrada izvještaja za Hrvatsku narodnu banku

 • Zaključivanje na kraju poslovne godine, pomoć s postupcima zaključivanja na kraju poslovne godine, usklađenjima i zakonskom revizijom

 • Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ili nacionalnim računovodstvenim standardima

 • Sastavljanje godišnjeg izvješća o radu za Državni zavod za statistiku  

 • Primjena porezne tehnologije i podrška vezana uz ERP

 • Internetske računovodstvene usluge uz pomoć softverskog rješenja MS Dynamics NAV gdje klijenti putem interneta mogu pristupiti aplikaciji i svojim financijskim podacima bilo kada i bilo gdje

Usluge obračuna plaća

 • Postavljanje početnih konfiguracija za tvrtku i za svakog zaposlenika;

 • Obračun mjesečne neto naknade, iznosa poreza na dohodak i doprinosa te izrada mjesečnih izvještaja o obračunu plaća

 • Podnošenje izvještaja o obračunu plaća nadležnim poreznim tijelima i tijelima kojima se plaćaju doprinosi 

 • Sastavljanje dokumentacije o ljudskim resursima vezane uz obračun plaća (npr. dokumentacija o zapošljavanju i otpuštanju; dokumentacija o promjenama plaće, pozicije, odjela i drugim značajnim uvjetima ugovora o radu);

 • Sastavljanje ugovora o radu te izmjena i dopuna prema standardnom predlošku klijenta;

 • Obračun otpremnina i namirenja pri prestanku radnog odnosa

 • Pripremanje godišnjih namirenja

 • Pomoć u plaćanju poreza i doprinosa nadležnim poreznim i drugim tijelima 

 • Utvrđivanje poreznog/mirovinskog statusa zaposlenika u Hrvatskoj

 • Savjetovanje na području obveza poreznih obveznika, obveza i datuma podnošenja prijave

 • Izrada potvrda o mirovini i platnog listića

 • Izrada svih dokumenata za banku vezanih uz isplatu plaće

Usluge usklađivanja s PDV-om

 • Vođenje evidencije o kupnji i prodaji u skladu sa Zakonom o PDV-u

 • Izrada mjesečnih prijava PDV-a

 • Podnošenje prijava PDV-a poreznoj upravi u skladu s važećim rokovima

 • Ispunjavanje tromjesečnih sažetih izvještaja o PDV-u vezano uz transakcije unutar EU (popisi EZ-a)

 • Ispunjavanje mjesečnih izvješća za Intrastat 

 • Ispunjavanje mjesečnih izvješća za VIES

 • Porezni savjeti vezani uz iskazivanje odabranih transakcija u okviru zakona o PDV-u

 • Savjeti vezani za plaćanje poreza i pomoć u postupcima povrata viška ulaznog poreza u odnosu na izlazni porez

 • Periodični pregledi obračuna PDV-a

Usluge usklađivanja s porezom na dobit

 • Sastavljanje mjesečnih i godišnjih obračuna i prijava poreza na dobit

 • Podnošenje prijava poreza na dobit poreznoj upravi

 • Sastavljanje popratne dokumentacije koja potkrepljuju razlike između financijskih izvještaja i prijava poreza na dobit

 • Sastavljanje obračuna odgođenog poreza i provedba pregleda odgođenog poreza

 • Porezno savjetovanje u vezi s iskazivanjem odabranih transakcija u okviru Zakona o porezu na dobit

 • Savjetovanje o plaćanju poreza i pomoć u postupcima za povrat poreza

 • Periodični (mjesečni, tromjesečni ili godišnji) pregledi poreza na dobit

 • Sastavljanje poreznih prijava po odbitku

 • Utvrđivanje mogućnosti poreznog planiranja s ciljem ostvarenja mogućih poreznih ušteda. Usluge poslovne administracije

 • Usluge podrške start-upovima u ispunjavanju regulatornih zahtjeva i pripreme sustava izvješćivanja tvrtke za učinkovito svakodnevno poslovanje

 • Registracija poduzeća za porezne, statističke i druge regulatorne svrhe

 • Izrada predložaka za obvezne dokumente i zahtjeva za objavljivanje

Pomoć pri provedbi/lokalizaciji planiranja resursa poduzeća (ERP) - računovodstveni i porezni moduli

Pregledavamo i testiramo lokaliziranu verziju odgovarajućih računovodstvenih i/ili poreznih modula ERP-a koji su primjenjeni u lokalnoj tvrtki za potrebe potpunog usklađivanja s hrvatskim zakonodavstvom.

Hrvoje Jelić

glavni partner za PwC Hrvatska, Zagreb, PwC Croatia

+385 (1) 6328 830

Email

Nataša Manojlović

Viši menadžer, Porezno izvješćivanje i strategija, PwC Croatia

+ 385 91 131 2892

Email

Darinka Maršić

Viši menadžer, Porezno izvješćivanje i strategija, PwC Croatia

+385 91 131 2896

Email