Certifikat EQUAL-SALARY

Transparentnost, pravednost, ravnopravnost. Dokažite da muškarce i žene jednako plaćate.

Jednaka plaća nije samo ljudsko pravo. To je poslovni imperativ.

Gender Pay Gap (razlika u plaći na temelju roda) pokazatelj je koji izražava razliku u primanjima između muškaraca i žena. Prema podacima Europske komisije razlika u plaćama između muškaraca i žena u Hrvatskoj iznosi 11,2 %.

Pitanje jednakih plaća postaje sve važnija tema u Hrvatskoj, a svakako bi trebalo postati prioritet hrvatskim poslodavcima. Poduzeća s dobro postavljenom politikom plaća kompetitivnija su ne samo na području brendiranja poslodavca već i na razini svog ukupnog poslovanja. Istraživanja dokazuju da promicanje jednakosti i zapošljavanje žena na rukovodećim pozicijama značajno pridonosi boljim financijskim rezultatima i boljem korporativnom upravljanju.

Posvećenost uspostavljanju jednakih plaća muškaraca i žena koji obavljaju jednak rad ili rad jednake vrijednosti više nije samo pitanje jačanja položaja organizacija na tržištu rada. Ako Vaša organizacija ima najmanje 100 zaposlenika, uspostavljanje jednakosti postat će i zakonska obveza.

Je li Vaša organizacija spremna?

Playback of this video is not currently available

1:05

Europska Direktiva o transparentnosti plaća stupila je na snagu 6. lipnja 2023. godine. Direktiva definira zahtjeve za postizanje transparentnosti plaća i provedbene mehanizme radi jačanja primjene načela jednake plaće žena i muškaraca koji obavljaju jednak rad ili rad jednake vrijednosti, kao i obvezu izvještavanja o razlici u plaći između muškaraca i žena za organizacije s više od 100 zaposlenika (u javnom i privatnom sektoru).

Države članice Europske unije obvezne su u roku od tri godine prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo.

Jedan od načina da dokažete da ste osigurali jednake plaće za muškarce i žene je međunarodno priznat Certifikat EQUAL-SALARY .

Što je Certifikat EQUAL-SALARY?

Međunarodno priznat certifikat kojeg neovisna švicarska Zaklada EQUAL-SALARY dodjeljuje organizacijama koje su usklađene s propisanim uvjetima i kriterijima na području jednakosti plaća. Zaklada EQUAL-SALARY neovisna je neprofitna organizacija s ciljem promicanja jednakih plaća za muškarce i žene širom svijeta.

Metodologija koja se koristi za provjeru kvalifikacija za izdavanje certifikata razvijena je u suradnji s Sveučilištem u Ženevi, a priznata je i od strane Europske komisije te je više puta prihvaćena kao dokaz u rješavanju sudskih postupaka vezanih uz diskriminaciju u plaćama.

Certificiranjem, Vaša organizacija postaje dio rješenja te povećava povjerenje i predanost zaposlenika, privlači talente, osigurava održivo poslovanje i jača svoju reputaciju.

Gordana Mahović, menadžerica za usluge savjetovanja za zaposlenike, PwC Hrvatska

Zašto biste trebali steći Certifikat EQUAL-SALARY?

Stjecanjem Certifikata EQUAL-SALARY dat ćete do znanja svojim poslovnim partnerima, klijentima i zaposlenicima da je Vaša politika plaća pravedna. Koje su ostale prednosti koje ćete steći certificiranjem?

Dokazuje posvećenost uspostavljanju pravednog i nediskriminirajućeg sustava plaća.

Vodi prema uključivoj korporativnoj kulturi.

Dokazuje da Vaša organizacija pruža jednake mogućnosti zapošljavanja ženama i muškarcima.

Stavlja Vas među najbolje poslodavce koji svoju posvećenost jednakosti mogu i dokazati, a ne samo govoriti o tome.

Kako do Certifikata EQUAL-SALARY?

1. korak: Statistička analiza

Podaci o zaposlenicima dostavljaju se Zakladi EQUAL-SALARY putem sigurne IT platforme. Svi podaci anonimizirni su prije analize, a podaci o plaći uništavaju se nakon isporuke revizijskog izvješća. Razlike u plaćama analiziraju se statističkim regresijskim EQUAL-SALARY modelom. Razlika u plaćama mora biti manja ili jednaka 5 %, a koeficijent regresije (R2) mora biti veći ili jednak 90 % da bi se nastavilo s sljedećim koracima. Izrađuje se i popis pojedinačnih slučajeva zaposlenika čija je plaća izvan zadanih kriterija čime se organizaciji omogućava primjena određenog akcijskog plana.

2. korak: Posjet na lokaciji društva

PwC-ov EQUAL-SALARY tim posjećuje društvo na lokaciji radi procjene:

  1. posvećenosti uprave uspostavljanju jednakosti plaća za muškarce i žene;
  2. integracije strategija jednakih plaća u procese i politike ljudskih potencijala;
  3. percepcije zaposlenika o praksi i politikama organizacije na području jednakosti.

3. korak: Certifikacija

Ovisno o ishodu revizije koju je proveo PwC, EQUAL-SALARY Foundation dodjeljuje organizaciji EQUAL-SALARY Certifikat što organizacijama daje pravo korištenja EQUAL-SALARY oznake. EQUAL-SALARY oznaku organizacije mogu koristiti u svim vrstama komunikacije, na web stranicama, u oglasima za zapošljavanje i u godišnjim izvješćima.

4. korak: Praćenje

Certifikat EQUAL-SALARY Certifikat valjan je tri godine. Tijekom tog razdoblja provode se dvije nadzorne revizije kojima se prati posvećenost i ispunjavanje definiranih aktivnosti radi primjene pravedne i ne-diskriminirajuće politike plaća.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontaktirajte nas

Hrvoje Jelić

Hrvoje Jelić

Partner, Porezi i regulatorne usluge, PwC Croatia

Tel: +385 (1) 6328 830

Sanja Jurković

Sanja Jurković

Viša menadžerica, Porezne usluge, PwC Croatia

Tel: +385 1 6328 884

Gordana Mahović

Gordana Mahović

Menadžerica, Porezne usluge, PwC Croatia

Ostanimo povezani: