Kako tvrtke mogu stvarati vrijednost u svijetu usredotočenom na održivost?

CSRD daje novi zamah planovima ESG-a za stvaranje vrijednosti

pwc csrd is resetting the esg value-creation in cee

Europska Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) objavljena je u prosincu 2022. godine i u nekim će slučajevima stupiti na snagu ​​u fiskalnoj godini 2024. Direktiva se odnosi na oko 50.000 poduzeća koja su izlistana na burzi ili imaju značajnu poslovnu prisutnost u Europskoj uniji, a od poduzeća zahtijeva više izvještavanja o održivosti od ijedne prijašnje regulative.

Ključno pitanje poslovnim liderima u vezi Direktive nije samo vezano za usklađivanje. Umjesto toga, ono bi trebalo biti: „Kako će Vaša tvrtka stvarati vrijednost u svijetu usredotočenom na održivost?"

Na ovo pitanje može se odgovoriti na različite načine, s odgovorima koji se dotiču ciljeva neto nulte stope emisija, putanja dekarbonizacije, aktivnosti dizajniranja zelenih proizvoda i usluga, projekata kružne ekonomije i mnogih drugih aspekata održivosti. Najbolji način na koji poslovni lideri mogu promatrati Direktivu je kroz prizmu prilika koje održivost pruža, a ne kao samo još jedan zadatak za obaviti.

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti predstavlja mnogo više od smjernica izvještavanja - to je transformacijska i horizontalna inicijativa koja utječe na mnoge funkcije unutar organizacija. Direktiva potiče na temeljitiji, bolje strukturiran pristup strateškom planiranju i održivoj transformaciji. Dizajnirana je kao katalizator promjena u načinu poslovanja poduzeća, s utjecajem na preko 50.000 tvrtki diljem svijeta. PwC pomaže klijentima shvatiti ovo kao više od samo izvještavanja i revizije i zapravo transformirati svoje poslovanje kako bi zadovoljili zahtjeve izvještavanja. Rezervirajte termin za sastanak s našim timom stručnjaka za CSRD i saznajte kako možemo podržati Vašu organizaciju na putu transformacije prema Direktivi.

Slaven Kartelo, partner i voditelj ESG usluga

Lideri trebaju gledati ne samo elemenate usklađivanja s Direktivom nego i uskladiti poslovanje i strategiju s čimbenicima održivosti koji također mogu potaknuti jače financijske rezultate.

Ovaj pristup zahtijeva četiri promjene u načinu na koji uprave upravljaju svojim poslovanjem: integrirati održivost u strategiju, prepoznati utjecaj poduzeća na svijet, poboljšati donošenje odluka i proizvesti korisnije podatke. Pročitajte više u ovom globalnom PwC-ovom članku o CSRD-u.

Ukratko o Direktivi o korporativnom izvještavanju o održivosti

Što je Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti?

Direktiva Europske unije o izvještavanju o korporativnoj održivosti (CSRD) je regulativa koja uskoro stupa na snagu, a zahtijeva od poduzeća pružanje opsežnih i detaljnih izvješća o održivosti te povezanim strateškim implikacijama. Izvješća su propisana Europskim standardima izvještavanja o održivosti (ESRS).

ESRS su standardi izvještavanja o održivosti unutar EU-a koji obuhvaćaju raznolike teme vezane uz okoliš, društvo i upravljanje (ESG), uključujući klimatske promjene, biološku raznolikost, ljudska prava, itd. Glavna svrha ESRS-a je omogućiti jednostavnu i logičnu strukturu informacija o održivosti. Standardi su sastavni dio Direktive, a trenutačno je na snazi opsežan skup od 12 ESRS-a, s više njih u pripremi.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Na koje tvrtke utječe CSRD?

Sva poduzeća izlistana na burzama na reguliranim tržištima unutar EU i velika poduzeća koja nisu izlistana, potencijalno uključujući multinacionalna poduzeća čije sjedište nije u EU. Očekuje se da će Direktiva utjecati na otprilike 50.000 poduzeća globalno, uključujući 10.000 poduzeća sa sjedištem izvan EU, a obuhvaća poduzeća u sljedećim kategorijama:

  • poduzeća čije su vrijednosnice izlistane na burzama na reguliranim tržištima unutar EU (s nekim iznimkama, poput mikropoduzetnika)
  • neizlistana poduzeća unutar EU određene veličine (uključujući EU podružnice poduzeća sa sjedištem izvan EU, koje mogu biti obuhvaćene konsolidiranim izvješćima matičnih tvrtki)
  • neizlistana matična poduzeća unutar EU s ukupnim vlasničkim udjelima određene veličine.[1]

[1] Poduzeća se moraju uskladiti s Direktivom ako premaše dvije od sljedeće tri veličinske granice: ukupna imovina od 20 milijuna eura, prihod od 40 milijuna eura i prosječan broj zaposlenika od 250 tijekom fiskalne godine na dva uzastopna datuma bilance.

Koji su zahtjevi?

Poduzeća moraju procijeniti materijalnost održivih tema duž svojih lanaca vrijednosti i razmotriti koje od više od 1.000 podataka objaviti. Ostale objave će se sastojati od kvalitativnih informacija, poput toga kako korporativna strategija uzima u obzir održive prilike i rizike. Sve informacije zahtijevaju neovisno revizorsko mišljenje (počevši od ograničene razine).

Tko je odgovoran?

Generalni direktori poduzeća, financijski direktori, direktori osiguranja i direktori za informacijsku sigurnosti, bolje rečeno čitavi rukovoditeljski timovi, imat će nove svakodnevne zadatke u vezi s Direktivom. Nadzorni i revizijski odbori moraju nadzirati izvještavanje o održivosti poduzeća.

Koji je vremenski okvir za provedbu CSRD-a?

Poduzeća koja su sada podložna Direktivi Europske unije o nefinancijskom izvještavanju moraju slijediti Direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti za fiskalne godine koje počinju na ili nakon 1. siječnja 2024. (podnošenje izvješća u fiskalnoj godini 2025.). Ostala izlistana poduzeća, zajedno s neizslitanim poduzećima koja ispunjavaju određene veličinske pragove, dobit će više vremena.

Timeline for CSRD coming into effect

[1] Tvrtke moraju poštovati CSRD ako premaše dva od sljedeća tri veličinska praga: ukupna imovina od 20 milijuna eura, prihodi od 40 milijuna eura i prosječno 250 zaposlenika tijekom fiskalne godine na dva uzastopna datuma bilance.

Naše usluge

U PwC-u, možemo pružiti pravu podršku našim klijentim u korištenju Direktive za stvaranje vrijednosti i postizanju veće učinkovitosti u njihovom poslovanju.

Naši stručnjaci za CSRD u PwC-u Hrvatska, kao i u regiji srednje i istočne Europe, imaju globalan doseg. Naš tim okuplja više od 460 stručnjaka za ESG iz 27 zemalja u regiji i druge stručnjake iz timova za različite usluge koji se mogu posvetiit širokom spektru zahtjeva CSRD-a potrebnih našim klijentima:

  • Poslovno savjetovanje: strateško znanje i iskustvo o biološkoj raznolikosti, lancu opskrbe i kružnom gospodarstvu i MSP-ovima (malim i srednjim poduzećima) koji se bave klimom.
  • Porezne i regulatorne usluge: analiza jaza u CSRD/ESRS i upravljanje
  • Revizijske usluge (određivanje opsega i priprema izvještaja) i 
  • Timovi za usluge vezane za ljude i organizaciju (P&O). 

Imamo niz digitalnih rješenja i saveza, uz prikupljanje, analiziranje i predstavljanje informacija potrebnih za donošenje odluka temeljenih na dokazima s našim ekosustavom partnera, poput Salesforcea, Microsofta, Oraclea i SAP-a.

Naš pristup odlikuje fleksibilnost i individualan pristup svakom klijentu. Koristimo svoje iskustvo kako bismo klijentima kontinuirano davali preporuke za održivi razvoj u vezi s postupcima i metodologijama.

Contact us

Slaven Kartelo

Slaven Kartelo

Partner, voditelj ESG usluga, PwC Croatia

Amorella  Horvat Topić

Amorella Horvat Topić

Menadžer za ESG, PwC Croatia

Tel: +385 91 732 5690

Ostanimo povezani:

Polja označena zvjezdicom * su obavezna

Hide