Forenzičke istrage i sporovi

Sporovi

Trgovački sporovi

Većina poduzeća će se u nekom trenutku suočiti sa sporom - bez obzira je li riječ o sporu s dobavljačem, kupcem, regulatornim tijelom ili cijelim nizom srodnih problema. Možemo vam pomoći tijekom cijelog procesa, bilo stručnim savjetom ili u sudskom postupku, postupku medijacije ili arbitraže. Pomažemo klijentima u bilo kojoj fazi spora, primjerice neovisnim savjetovanjem tužitelja, istraživanjem i analizom dokaza koji se odnose na spor, pripremom izvještaja sudskog vještaka ili savjetima za rješavanje spora.

View more

Međunarodna arbitraža

Naš iskusni tim stručnjaka za međunarodnu arbitražu pruža računovodstveno, financijsko i ekonomsko savjetovanje, kao i usluge sudskih vještaka strankama u arbitražnim postupcima koji uključuju složene poslovne sporove. Možemo pomoći i klijentima i njihovim pravnim savjetnicima u istraživanju i razumijevanju financijskih, ekonomskih i poslovnih posljedica sporova, uključujući i sporove zbog povrede ugovora, sporove oko stjecanja i sporove temeljem ugovora o ulaganju.

 

View more

Usluge na području rješavanja zahtjeva za naknadom štete iz osiguranja

Osiguranje imovine, proizvoda, osoba i dobiti ključna je komponenta upravljanja korporativnim rizicima. PwC pruža osiguranicima i osigurateljima neovisno savjetovanje i pomoć u postupanju sa zahtjevima za naknadom štete i rizicima osiguranja. Ako vam je potreban stručni procjenitelj naknade štete, možemo vam pomoći. U slučaju velikog incidenta, naš tim stručnjaka može vam pružiti podršku i pomoći u smanjenju nepovoljnih utjecaja na vaše poslovanje, klijente i vrijeme koje uprava mora uložiti u rješavanje velikih incidenta.

 

View more

Transakcijski i dioničarski sporovi i istrage

Naše usluge na području transakcijskih i dioničarskih sporova i istraga uključuju:

  • Istražnu dubinsku analizu prije zaključenja transakcije, koja pokriva područja kao što su ključno osoblje i poslovni partneri, analize rizika od prijevare i sl.
  • Pregled ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela/dionica prije zaključenja transakcije, s ciljem utvrđivanja slabosti, uključujući pružanje podrške pri definiranju ključnih računovodstvenih politika kako bi se izbjegla erozija cijene.
  • Pregled završnih izvještaja (completion accounts) društva koje se prodaje kako bi se osiguralo što bolje iskorištavanje odredbi ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela/dionica.
  • Pomoć u sporovima koji nastaju nakon zaključenja transakcije
  • Pitanja vezana uz sudske sporove i jamstva

View more

Istrage

Istrage

aš istražiteljski tim spreman je pružiti podršku klijentima u sprječavanju, otkrivanju, istraživanju i otklanjanju posljedica prijevare, financijskog kriminala i drugih nepravilnosti, uključujući nezakonito prisvajanje imovine, podmićivanje i povrede etičkih načela. Naši stručnjaci za financijske istrage surađuju s našim stručnjacima na području Forenzičkih tehnoloških rješenja kako bi otkrili prijevare, razotkrili stvarne razmjere gubitaka, analizirali prikupljene dokaze i izradili izvješća koja se, po potrebi, mogu koristiti kao dokazi. Također, pomažemo strankama koje razmatraju pokretanje postupaka povrata imovine.

View more

SAD regulatorne istrage i sporovi vezani uz vrijednosnice

U svjetlu velikih korporativnih skandala koji su se dogodili posljednjih godina, integritet financijskih izvještaja postao je predmetom dosad neviđenog preispitivanja i javne pozornosti. Europska trgovačka društva koja kotiraju na američkoj burzi podliježu regulativi Komisije za vrijednosnice i burzu (SEC) i Ministarstva pravosuđa SAD-a. Osim toga, ta društva, njihovi direktori i službenici izloženi su riziku od kolektivnih tužbi u slučajevima pogrešnih računovodstvenih prikaza ili nepravilnosti. Naš je tim specijaliziran za pružanje stručne podrške SEC listanim društvima i njihovim ovisnim društvima u upravljanju i minimiziranju rizika sporova vezanih uz vrijednosnice i regulatornu usklađenost. Naši forenzički stručnjaci mogu vam pomoći oko niza različitih pitanja, uključujući usklađenost s američkom regulativom - Odjeljkom 404 Sarbanes-Oxleyevog zakona, Zakona o sprečavanju korupcije u inozemstvu ili istragom u skladu s Odjeljkom 10A Zakona o trgovini vrijednosnim papirima.

View more

Poslovna inteligencija

Podcjenjivanje rizika trećih strana može značajno utjecati na reputacijski i financijski položaj poduzetnika i poduzeća. Provodimo dubinske analize integriteta, odnosa i povezanosti među društvima kako bismo tvrtkama omogućili stjecanje objektivne slike njihovih odnosa s trećim stranama, kao i pouzdan razvoj strategija i donošenje odluka.

Naši stručnjaci za poslovnu inteligenciju pronalaze, analiziraju i provjeravaju dostupne informacije i podatke iz otvorenih izvora i plaćenih baza podataka kako bismo procijenili potencijalne rizike poslovnih odnosa s trećim stranama, kao što su dobavljači i izvođači, klijenti i partneri ili tvrtke u koje se planira investirati ili ih se planira kupiti.

View more


Kapitalni projekti   

Nijedan građevinski projekt nije imun na rizike kao što su prekoračenja budžeta, kašnjenja, loša kvaliteta radova, neopravdano precjenjivanje operativnih troškova ili sukobi s glavnim izvođačem ili projektnim partnerom.

Naši sektorski stručnjaci pružaju savjete i pomoć s ciljem ublažavanja rizika, razvoja ispravne strategije nabave i upravljanja takvim projektima ili pak sporovima, u slučaju njihovog nastanka. Raspolažemo velikim iskustvom u razumijevanju i dokumentiranju tehničkih pitanja koja proizlaze iz sporova vezanih uz kapitalne projekte, kao i u utvrđivanju opravdanosti povezanih troškova i naknada šteta.

Naš tim uključuje stručnjake s iskustvom u savjetovanju o kapitalnim građevinskim projektima te forenzičkom, pravnom i poreznom savjetovanju. Naši partneri nastupaju kao stručnjaci za određena područja u građevinskim sporovima na međunarodnim arbitražnim sudovima. 

 

 

Upravljanje licenciranjem

Usluge upravljanja licenciranjem

Naša globalno integrirana mreža predanih stručnjaka na području licenciranja može pomoći tvrtkama u optimizaciji prihoda te kapitalizaciji i zaštiti njihovog intelektualnog vlasništva. Proveli smo više od stotinu licencnih pregleda u ime davatelja licenci u brojnim industrijama širom svijeta. U velikoj većini licencnih pregleda koje provodimo za naše klijente, otkrivamo podcijenjenost utvrđenih iznosa licencnih naknada zbog administrativnih i računovodstvenih pogrešaka ili razloga povezanih s tumačenjem ugovora.

View more

Sporovi vezani uz intelektualno vlasništvo

Prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, autorska prava ili prava na dizajn, često su najvrednija imovina tvrtke. Nastupamo kao neovisni sudski vještaci za organizacije uključene u sporove vezane uz intelektualno vlasništvo. Navedeno u pravilu podrazumijeva procjenu iznosa naknade štete uzrokovane povredom prava intelektualnog vlasništva.

View more

Kontaktirajte nas

Ostanimo povezani: