Tehnologija

Izgradnja digitalnog povjerenja.

Povjerenje znači da:
• Vaši klijenti će kupiti Vaše proizvode online i imati povjerenja u to da ćete osigurati njihove podatke;
• Vaši dobavljači znaju da ih Vaši sustavi neće iznevjeriti; i
• imate dovoljno samopouzdanja da unaprijedite svoje poslovanje prihvaćanjem tehnologije i mogućnosti koje nudi.
Uz povjerenje u svoje podatke i sigurnost, uz otpornost ugrađenu u Vaše sustave te sa spoznajom da će Vaša digitalna transformacija uspjeti, imat ćete dovoljno samopouzdanja prihvatiti vlastitu digitalnu budućnost i uživati u njenom eksponencijalnom učinku na svoj rast.

Tehnološka rješenja

Ritam tehnoloških promjena, zakonski pritisci i povećano oslanjanje na tehnologiju predstavljaju veliki izazov za poduzeća. Poslovni sustavi moraju biti u potpunosti dostupni i pouzdani kako bi se poslovni procesi mogli obavljati bez problema na kontroliran i transparentan način.  

Dodajemo vrijednost:

 • pomažući klijentima prepoznati rizike povezane s IT sustavom, procijeniti potencijalne utjecaje, preporučiti interne kontrole, procijeniti djelotvornost kontrole i pomoći u otklanjanju
 • pružajući neovisno stručno mišljenje o isplativosti IT-a i pomažući  u aktivnostima optimizacije troškova IT-a
 • pružajući potvrdu i pomoć kako bi se osiguralo da su primijenjena temeljita kontrolna rješenja za upravljanje rizicima IT sustava, uključujući poboljšanje procesa, optimizaciju kontrola (ručnih i automatskih kontrola), s pouzdanošću da su izvještajni operativni podaci točni
 • prepoznajući i procjenjujući rizik neotkrivenih pogrešaka, prijevare ili materijalno značajnih grešaka u financijskim i operativnim podacima
 • optimizirajući  implementaciju i konfiguraciju tuđih alata za usklađivanje kao što je SAP GRC

Suvremene poslovne aktivnosti sve su više ovisne o tehnologiji koja omogućava postupno ukidanje velikog dijela rutinskih manualnih zadataka temeljitim automatiziranim procesima i kontrolama. Zbog toga Vaše poslovanje funkcionira kao jedinstven organizam koji vodi računa o svojim podacima.

Poslovni lideri moraju prepoznati vrijednost koju podatkovni resursi imaju i kojom omogućavaju kritične poslovne procese i stvaraju konkurentsku prednost. Stoga je važno da vjerujete protoku podataka unutar Vaše organizacije jer Vam može omogućiti brže donošenje svakodnevnih i strateških odluka, pružajući podršku Vašem poslovnom znanju kroz korisne uvide.

Pripremate li organizaciju za nove prilike koje podaci mogu omogućiti? Imate li pitanja u vezi pouzdanosti svojih podataka? Je li potrebno trošiti puno vremena na ručno preuzimanje i/ili kodiranje podataka prije nego li  ih se može koristiti za izvješćivanje? Oslanjate li se na složene tablice čije popunjavanje traje danima? Postoje li uska grla u poslovnim procesima koji se uvelike oslanjaju na podatke?

Isporučujemo rješenja i alate koji Vam pomažu u pripremi i prepoznavanju pravih informacija u pravom trenutku kako biste stekli potrebnu prednost i optimizirali poslovne prilike.

Svojim klijentima omogućavamo stjecanje povjerenja u njihove podatke kroz:

 • upravljanje podacima
 • upravljanje i osiguranje kvalitete podataka
 • povjerenje u informacije od uprave
 • analitike procesa i rizika
 • analitike i vizualizacije pametnih podataka
 • prikupljanje, transformaciju i migraciju podataka
 • izradu nadzornih ploča i financijskih/regulatornih/ izvješća uprave
 • izvrsnost matičnih podataka
 • društvene medije, velike podatke i strojno učenje

S obzirom na nedavne značajne događaje u privatnom i javnom sektoru, informacijska sigurnost nikada nije upravama bila važnija. Gubitak podataka i krađa mogu značajno utjecati na ugled, povjerenje i vrijednost branda. Incidenti su se često pogrešno pripisivali tehnološkim greškama, a s obzirom na to da je tehnologija jedna od ključnih komponenti za bolju informacijsku i računalnu sigurnost, jednaku pozornost treba posvetiti ljudima, organizaciji, kulturi i procesima.

Društva više ne mogu upravljati sigurnošću na kroz ad hoc projekte. Kako bi smanjili rizik od prekida poslovanja, zadovoljili ciljeve regulatorne usklađenosti i adekvatno odgovorili na složene povrede sigurnosti, organizacije moraju integrirati sigurnosne infrastrukture i stalno pratiti standarde, politike i kontrole kako bi ostali u skladu s utvrđenim parametrima. Stjecanjem kompletnog uvida u sigurnosnu infrastrukturu, organizacije također mogu brzo sanirati sigurnosne propuste.

Svojim klijentima osiguravamo pouzdanost u sigurnost njihovih podataka, zaposlenika, organizacije itd. kroz:

 • pregled i optimizaciju sigurnosne strategije i upravljanja

 • procjene kibernetičkih rizika i njihovim upravljanjem

 • upravljanje rizicima trećih strana i pomoći u sigurnosti „oblaka“

 • sigurnosnu arhitekturu te dizajn arhitekture i pregled sigurnosnog rješenja

 • primjenu i upravljanje sigurnosnim rješenjima (IAM, sigurnosna analitika, DLP, mrežna sigurnost itd.)

 • dizajniranje i pružanje upravljanih sigurnosnih usluga

 • pregled prijetnji i ranjivosti, penetracijskih testiranja i detaljne sigurnosne procjene tehnologije

 • pripravnost i odgovor na incidente

 • dizajn, upravljanje i transformaciju zaštite podataka,

 • dizajn sigurnosnog osvješćivanja i obuke

Krajolik poslovnih sustava mijenja se, a korisnici se jednostavno kreću između unutarnjih sustava, usluga „u oblaku“ i mobilnih aplikacija koje zahtijevaju sveobuhvatan, integriran i cjelovit pristup kontroli poslovnih sustava.

Rješenja za stjecanje povjerenja u poslovne sustave koja nudi društvo PwC pomažu klijentima povećati vjerojatnost uspjeha projekta i postići svoje poslovne ciljeve. Uz višegodišnje iskustvo u upravljanju poslovanjem i projektima , PwC-ov tim stručnjaka iskušao je i testirao metode, pokrivajući različite IT sustave: ERP i HR (SAP ERP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics AX, 1C, Qlilk), GIS, CRM, BI, GRC, korporativne portale, sustave tijeka dokumentacije, upravljačke ploče, sustave za izradu proračuna i računovodstveno upravljanje, financijsku konsolidaciju i riznicu.

Omogućavamo povjerenje u poslovne sustave pružanjem podrške pri odabiru, provedbi i upravljanju standardiziranim i prilagođenim poslovnim rješenjima i njihovim nadogradnjama, uključujući:

 • dizajn i pregled zahtjeva vezanih uz pripremljena rješenja

 • podršku pri odabiru paketa poslovnog rješenja

 • dizajn i/ili pregled poslovnih kontrola koje će se primijeniti s poslovnim rješenjem

 • podršku pri lokalizaciji sustava (npr. dizajniranje relevantnog poreznog ili paralelnog računovodstva)

 • testiranje uvedene poslovne funkcije migracije podataka i pregleda od strane sustava i krajnjeg korisnika

 • razvoj alata za izvješćivanje uz poslovna rješenja

Kako bi stekle konkurentsku prednost i držale korak s regulatornim zahtjevima, organizacije provode neviđenu količinu transformacijskih promjena. Prednosti takvih velikih projekata s naglašenim IT aspektom mogu biti velike, ali nose i rizik. Nemogućnost da se uspješno upravlja tim rizicima može imati mnoge negativne posljedice, kako za poslovanje tako i za ugled.

Prema istraživanju, četvrtina svih velikih programa promjena u potpunosti propada, dok približno tri četvrtine nemaju zadovoljavajući uspjeh. Mnoga društva imaju povijest provedbe IT projekata koji teško donose korist koja se od njih očekuje, imajući često veliki posredni utjecaj na druge projekte, a s nekima su u konfliktu.

PwC može povećati povjerenje u Vaše poslovne projekte, programe i transformacijski plan kroz:

 • uspostavljanje ureda za upravljanje projektima (PMO) i nadziranja izvršenja projekta i programa

 • provedbe neovisne procjene trenutnog stanja projekta, procesa upravljanja projektima i KPU-a, uključujući identifikaciju projektnih rizika i preporuka prikladnih procesa upravljanja rizikom projekta

 • procjene upravljanja programima i projektima radi povećanja efikasnosti i kontrole nad cjelokupnim inicijativama te osiguravanja transparentnosti izvještavanjem o statusu projekta

 • procjene ugovornih i zakonskih aspekata projekta vezano uz ugovore s trećim stranama, utvrđivanje povezanih rizika

 • djelovanja u svojstvu nadzornog povjerenika radi provjere usklađenosti službenih zahtjeva

 • podršku u pregledu i dizajnu praksi upravljanja portfeljem projekata i programa kako bi se osigurala odgovarajuća kontrola i odražavanje poslovnih prioriteta i prednosti

 • analizu postojećeg okruženja sustava i projektiranjem arhitekture te integracijom ciljanih sustava

 • procjenu tehnologije i organizacijske spremnost na velike tehnološke transformacije kao što su Industrija 4.0, digitalizacija glavnih procesa, migracija „u oblak“ itd.

 

 

Promjena perspektive o računalnoj sigurnosti

Contact us

Tamara Maćašović

Tamara Maćašović

Partner, PwC Croatia

Tel: + 385 1 6328 843

Bruno Čurčija

Bruno Čurčija

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 3110 677

Ostanimo povezani: