Unutarnja revizija

Bavljenje rizikom poduzeća uz osiguravanje poslovanja.

Krajolik rizika širi se te organizacijama donosi izazove i mogućnosti.  Iako je spremnost na odgovor od iznimne važnosti, nije jednostavna. Unutarnja revizija postala je kritična poluga promjene te upravama osigurava pouzdanje u bavljenju zahtjevima dinamičnog tržišta. Sada, više nego ikad, unutarnja revizija treba prihvatiti izazov i pokazati svoju vrijednost.

Rješenja unutarnje revizije

PwC je nositelj inovacija u unutarnjoj reviziji, što postiže spajanjem vještina svojih djelatnika s jasnim i naprednim pristupom unutarnjoj reviziji i najmodernijom tehnologijom. Rezultat je unutarnja revizija koju provodi društvo PwC. Relevantna, usklađena i fleksibilna, unutarnja revizija omogućuje uvid i kvalitetu u jednakoj mjeri i prema najvišim standardima te Vam pomaže izgraditi samopouzdanje potrebno za brži napredak i odlučno djelovanje.

Upravama osiguravamo vrijednost i pouzdanost pomoću:

 • rješenja eksternalizacije (outsourcing) i dijeljenja usluga (co-sourcing)

 • procjene rizika

 • planiranje interne revizije

 • provjera osiguranja kvalitete unutarnje revizije i vrjednovanje

 • poboljšanje učinkovitosti te reinženjering poslovnih procesa i organizacije

 • naručeni programi obuke

Složen poslovni krajolik koji se stalno mijenja te sve veći pritisak konkurencije zahtijevaju učinkovito upravljanje rizikom u cijeloj organizaciji.

PwC može Vam pomoći pri optimizaciji okruženja poslovnih kontrola kroz:

 • uspostavu, dokumentiranje i testiranje okruženja internih kontrola

 • pregled, projektiranje, automatizaciju i optimizaciju kontrola poslovnog sustava, automatskih kontrola i općih IT kontrole

 • ocjenu i preporuke vezane uz kontrole na razini subjekta

 • ocjenu okruženja internih kontrola, koristeći globalno priznat integrirani okvir internih kontrola COSO

 • savjetovanje i pomoć u optimizaciji poslovnih procesa i internih kontrola

 • pomoć kod pripreme zahtjeva sukladno s propisima Sarbanes-Oxley, ISO27000, COBIT ili sličnim propisima ili kod ispitivanja usklađenosti s ovim zahtjevima

 • eksternalizaciju pregleda ugovornih rizika i usklađenosti

 • racionalizaciju regulatorne usklađenosti

Sada više nego ikad prije, od iznimne je važnosti osigurati veći nadzor uprava i omogućiti transparentnost unutarnjim i vanjskim dionicima. Klijenti, partneri i ulagači moraju vjerovati Vašem poslovanju - ispunite svoja obećanja!

PwC Vam može pomoći u postizanju i održavanju prave razine osiguranja i pouzdanosti Vaših internih i vanjskih dionika kroz:

 • izvješćivanje i certifikaciju treće strane prema standardima ISAE 3402 i SSAE 16 (prethodno SAS 70)

 • izvješćivanje prema standardima ISRS, ISAE 3000, SOC2, SOC3 i drugim standardima

 • procjenu pitanja financijske i nefinancijske učinkovitosti, uključujući: integritet lanca opskrbe, imovine i poslovanja te održivost okruženja uz procjenu produktivnosti izvora, poslovnog ponašanja, poštenja klijenata i zaposlenika te regulatornu usklađenost

 

 

Korelacija vrijednosti unutarnje revizije i vodstva

Playback of this video is not currently available

Correlation between Internal Audit value and Leadership

„Krajolik rizika promijenio se, a interna revizija mora biti fleksibilna s obzirom na tržišne izazove. Kao rezultat, dionici očekuju više od unutarnje revizije. Usmjeravanjem na prava područja koja omogućuju stjecanje uvida, ulaganjem u tehnologiju i ljude tek su neka od područja na kojima Vam PwC može pomoći postati „pouzdani savjetnik“ svoje organizacije. Dopustite nam da Vas podržimo u razvijanju šire perspektive koja će nadmašiti očekivanja Vaših dionika.“

Brendan Deegan, Globalni voditelj usluga unutarnje revizije

Contact us

Tamara Maćašović

Tamara Maćašović

Partner, PwC Croatia

Tel: + 385 1 6328 843

Bruno Čurčija

Bruno Čurčija

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 3110 677

Ostanimo povezani: