Strategija i transformacija

Analiza sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava

Izazovi s kojima se susrećete
 • Je li vaše poslovanje otporno na kibernetički napad?
 • Zbog kojih prijetnji biste se najviše trebali brinuti?
 • Ima li nedostataka u vašoj mogućnosti provedbe kibernetičke sigurnosti?
 • Jeste li uspostavili prave kontrole za otkrivanje ključnih rizika?
 • Ulažete li u prava područja?
Naše usluge
 • Procjena spremnosti vašeg programa upravljanja rizicima povezanim s kibernetičkom sigurnosti;
 • Podrška u otklanjanju nedostataka;
 • Podrška u pripremi i izradi izvještaja;
 • Testiranje kontrola kibernetičke sigurnosti.
Ključne prednosti
 • Jačanje branda i ugleda;
 • Osiguravanje transparentnosti;
 • Procjena učinkovitosti programa;
 • Smanjenje tereta komunikacije i usklađenosti;
 • Dopuštanje fleksibilnosti u izvještavanju.

Transformacija kibernetičke sigurnosti

Izazovi s kojima se susrećete
 • Želite li provesti sveobuhvatnu procjenu sigurnosti vaše organizacije?
 • Želite li utvrditi tehničke i organizacijske slabosti?
 • Želite li definirati strategiju informacijske sigurnosti koja je usklađena s vašim poslovnim ciljevima?
 • Želite li postići razinu sigurnosti koja je u skladu s vašim sigurnosnim rizicima i ciljevima?
Naše usluge 
 • Potpuna procjena stupnja zrelosti vaše kibernetičke sigurnosti prema PwC-ovom Okviru za kibernetičku sigurnost;
 • Podrška u definiranju sigurnosne strategije radi postizanja stupnja sigurnosne zrelosti usklađenog s vašim očekivanjima;
 • Plan za ostvarenje ove strategije s detaljnim opisom koraka.
Ključne prednosti
 • Strategija kibernetičke sigurnosti i utvrđeni ciljevi, usklađeni s poslovnim ciljevima i inicijativama na području sigurnosti; strategija koja je definirana, uz utvrđene prioritete, planirana i objašnjena radi ostvarenja ovih ciljeva.

Upravljanje rizicima povezanim s informacijskom sigurnošću

Izazovi s kojima se susrećete
 • Imate li jasnu predodžbu o rizicima koji utječu na vaše podatke?
 • Pratite li redovno rizike kako biste osigurali da su vaše mjere zaštite i dalje prikladne i prilagođene prijetnjama s kojima ste suočeni?
 • Jeste li svjesni novih rizika koji proizlaze iz promjena vašeg okruženja ili vanjskih prijetnji?
 • Jesu li vaše aktivnosti upravljanja rizicima u skladu s najnovijim propisima (npr. GDPR, NIS directive, itd.)?
Naše usluge
 • Eksternalizirana usluga upravljanja rizicima koja obuhvaća utvrđivanje rizika, procjenu i izvještavanje, a koju pružaju naši stručnjaci za informacijsku sigurnost;
 • Procjene rizika prilagođene vašem poslovnom okruženju i informacijskim sustavima;
 • Pomoć u razvijanju planova za postupanje s rizicima;
Ključne prednosti
 • Pravovremeni pristup podacima o prijetnjama;
 • Upravljanje rizicima na temelju tehničke stručnosti;
 • Standardizirani pristup upravljanju rizicima u čitavoj organizaciji.

Procjena i uspostava sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću

Izazovi s kojima se susrećete
 • Želite li detaljnu analizu raskoraka između vaših aktualnih praksi na području sigurnosti i najboljih praksi (ISO27001, ISO27002)?
 • Želite li se uskladiti ili certificirati prema međunarodno priznatom standardu sigurnosti implementacijom Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (Information Security Management System - ISMS)?
Naše usluge

Dubinski transformacijski proces u tri ključne faze:

 • Analiza usklađenosti trenutne situacije;
 • Implementacija ISMS-a na temelju prilagođenih preporuka utvrđenih u prvoj fazi;
 • Priprema za certifikaciju i podrška u pripremi dokumenata i dokaza za revizore.

Svaka faza može se odabrati zasebno, ovisno o vašim potrebama.

Ključne prednosti
 • Detaljan popis nedostataka i preporuka za usklađivanje s najboljim praksama;
 • Podrška u razvoju dokumentacije o sigurnosti i upravljanja sigurnošću za potrebe ISMS-a;
 • Podrška u primjeni sigurnosnih kontrola i procedura.

Direktiva o mrežnim i informacijskim sustavima (NIS)

Izazovi s kojima se susrećete
 • Imate li jasnu sliku primarnih operativnih i kibernetičkih rizika svog poslovanja?
 • Možete li dokazati usklađenost s Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NIS Directive) ?
 • Jeste li svjesni značajnih novčanih kazni s kojima biste se mogli suočiti u slučaju neusklađenosti s Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NIS Directive)?
Naše usluge

Kao operatori ključnih usluga (Operators of Essential Services - OES) / davatelji digitalnih usluga (Digital Service Providers - DSP) morat ćete:

 • Utvrditi sustave koji su u opsegu;
 • Ostvariti ciljeve utvrđene u Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NIS Directive);
 • Prijaviti sigurnosne incidente „bez nepotrebnog odlaganja“;
 • Dokazati usklađenost sa smjernicama primjenjivima na sve sektore, a koje su izradile nacionalna nadležna tijela.
Ključne prednosti
 • Razumijevanje razine zrelosti kibernetičke sigurnosti unutar čitave organizacije;
 • Izrada plana za podizanje razine zrelosti vašeg sigurnosnog sustava i priprema za NIS;
 • Izgradnja održive razine usklađenosti.

SWIFT-ov program za sigurnost korisnika

Izazovi s kojima se susrećete
 • Možete li dokazati usklađenost sa SWIFT-ovim programom za sigurnost korisnika? (CSP v2)?
 • Jeste li planirali provjeriti svoju razinu usklađenosti sa SWIFT-ovim obveznim kontrolama prije kraja godine, u skladu sa zahtjevima SWIFT-a?
 • Jeste li svjesni će se prema SWIFT-u od kupaca sada zahtijevati da se podvrgnu neovisnoj procjeni od sredine 2020. godine?
Naše usluge
 • Podrška u obavljanju obavezne vlastite online provjere u skladu sa zahtjevima SWIFT-a prije kraja 2019. godine;
 • Usporedba vlastitog stanja sa zahtjevima SWIFT-ovog okvira, utvrđivanje odstupanja (neslaganja) i primjerenih korektivnih radnji;
 • Priprema za dokazivanje usklađenosti s programom SWIFT CSP.
Ključne prednosti
 • Razumijevanje razine usklađenosti s programom SWIFT CSP v2 i odgovarajuće usklađivanje vlastite strategije (npr. model eksternalizacije);
 • Izrada plana za poboljšanje zrelosti vaše SWIFT infrastrukture;
 • Priprema za neovisnu procjenu koja će biti obavezna od sredine 2020. godine.

Kontaktirajte nas

Tamara Maćašović

Tamara Maćašović

Partner, PwC Croatia

Tel: + 385 1 6328 843

Bruno Čurčija

Bruno Čurčija

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 3110 677

Ostanimo povezani: