Zaštita privatnosti

Doznajte više o našim uslugama:

Operativna spremnost

Analiza usklađenosti

Izazovi s kojima se susrećete

 • Jeste li procijenili spremnost svoje organizacije sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)?
 • Jeste li utvrdili ključne dionike u svojoj organizaciji?
 • Jeste li svjesni glavnih rizika povezanih s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR-om) kojima je vaša organizacija izložena?
 • Jeste li utvrdili moguća područja za poboljšanje?
 • Jeste li odredili prioritete među koracima otklanjanja nedostataka u vašem projektu postizanja usklađenosti s GDPR-om u obliku izvedivog plana djelovanja s realističnim rokovima?

Naše usluge

 • Sveobuhvatna provjera stanja vaše organizacije na području GDPR-a, uz uključivanje i edukaciju (osposobljavanje) ključnih dionika;
 • Utvrđivanje rizika od strane stručnjaka za GDPR i zaštitu osobnih podataka;
 • Posebne preporuke prilagođene vašoj organizaciji;
 • Detaljan plan djelovanja prilagođen vašoj situaciji.

Ključne prednosti

 • Pravovremena podrška stručnjaka na tom području;
 • Stalna komunikacija s vama na projektu, čime se osigurava usklađenost s projektima u tijeku;
 • Standardizirani i iskušani pristup procjeni rizika unutar čitave organizacije.

Ključne isporuke

 • Izvještaj o utvrđenim nedostacima i rizicima, uključujući preporuke za rješavanje utvrđenih nedostataka;
 • Plan otklanjanja nedostataka organiziran prema važnosti radnji i procijenjenom radnom opterećenju do dovršetka, uklj. utvrđivanje „najjednostavnijih zadataka“.

Podrška u implementaciji

Izazovi s kojima se susrećete

 • Je li razumijevanje GDPR-a dostatno za izradu politika i procedura koje pokrivaju sva nužna područja?
 • Jeste li uspjeli utvrditi sve aktivnosti obrade osobnih podataka?
 • Imate li stručnjake s iskustvom koji su raspoloživi za implementaciju vašeg plana otklanjanja nedostataka?
 • Kako osigurati „pokretanje“ provedbe mjera i „sudjelovanje“ u njihovoj provedbi unutar organizacije na ispravan način?
 • Kako osigurati primjereno upravljanje promjenama u svojoj organizaciji na ispravan način?

Naše usluge

 • Primjena najboljih praksi i njihova potpuna prilagodba vašoj organizaciji;
 • Izrada procedura i politika povezanih s GDPR-om;
 • Podrška u upravljanju promjenama.

Ključne prednosti

 • Pravovremena implementacija od strane stručnjaka na tom području;
 • Edukacija u hodu i kontinuirano uključivanje vaših dionika;
 • Iskorištavanje fleksibilnosti i prilagođen pristup, usklađen s poslovnim ciljevima vaše organizacije.

Ključne isporuke

 • Politike i procedure povezane s GDPR-om;
 • Evidencija obrade osobnih podataka
 • Kontrolni okvir za informacijsku sigurnost
 • Alati za praćenje usklađenosti s GDPR-om.

Izrada procjene učinka na zaštitu podataka (DPIA)

Izazovi s kojima se susrećete

 • Jeste li ispravno utvrdili sve aktivnosti obrade osobnih podataka za koje je potrebna procjena učinka na zaštitu podataka?
 • Imate li ispravnu metodologiju za provođenje procjena učinaka na zaštitu podataka?
 • Jeste li uzeli u obzir sve obvezne korake koje procjena učinka na zaštitu podataka uključuje?
 • Jeste li sigurni da ste ispravno procijenili odgovarajuće rizike?
 • Jeste li razgovarali s ovlaštenim osobama prilikom provođenja procjene učinka na zaštitu podataka?

Naše usluge

 • Analiza aktivnosti obrade za koje je potrebna procjena učinka na zaštitu podataka;
 • Utvrđivanje relevantnih rizika;
 • Procjena rizika, uspostavljenih sigurnosnih mjera i ocjena preostalih rizika.

Ključne prednosti

 • Pravovremeno obavljanje zadataka od strane tima stručnjaka na tom području;
 • Uključivanje voditelja obrade osobnih podataka (DPO) i savjetovanje s njime tijekom svakog koraka procjene učinka na zaštitu podataka;
 • Pogled “izvana” na organizaciju i pristupu procjeni rizika.

Ključni dokumenti

 • Prilagođena metodologija za procjenu učinka na zaštitu podataka;
 • Popis aktivnosti obrade u slučajevima gdje je potrebna procjena učinka na zaštitu podataka;
 • Provedene procjene učinka na zaštitu podataka, uključujući procjene rizika, ocjene i zaključci.

Edukacija

Izazovi s kojima se susrećete

 • Jesu li zaposlenici svjesni obveza prema GDPR-u i njihovih implikacija na njihov svakodnevni posao?
 • Znaju li zaposlenici što trebaju učiniti kada zaprime prigovor povezan sa zaštitom privatnosti podataka?
 • Pridržavate li se najboljih praksi na tržištu?
 • Kako učinkovito educirati zaposlenike koji se nalaze na različitim lokacijama uz istu razinu interaktivnosti?

Naše usluge

 • Edukacije koje obuhvaćaju sve ključne elemente GDPR-a;
 • Stvarni primjeri GDPR-a u organizacijama, sličnima vašoj, uključujući, na primjer, procjenu povreda zaštite podataka ili zahtjeva ispitanika;
 • Povratna informacija o uobičajenim problematičnim pitanjima povezanim s pridržavanjem obveza zaštite privatnosti podataka.

Ključne prednosti

 • Edukacije prilagođene vašim poslovnim i organizacijskim potrebama;
 • Vode ih stručnjaci na terenu s velikim iskustvom u uspješnom vođenju edukacija o GDPR-u;
 • Voditelji edukacija koji znaju zainteresirati sudionike i učiniti radionice interaktivnima te ostaviti dugotrajan učinak.

Ključni rezultati našeg rada

 • Upoznavanje s naprednim edukacijama, od novih zaposlenika i zaposlenike najniže razine do rukovodeće razine i članova uprave;
 • Popratni materijal na engleskom ili francuskom u kojemu su istaknuti ključni elementi regulative.

Operativno testiranje procedura

Izazovi s kojima se susrećete

 • Izradili ste politike i procedure povezane s GDPR-om, ali pokrivaju li sve potrebne teme?
 • Hoće li se zaposlenici moći snaći u stvarnim situacijama u skladu s vašim politikama i procedurama?
 • Provode li svi zaposlenici vaše politike i procedure o privatnosti podataka na ispravan način?
 • U kojoj mjeri se pridržavate vremenskog okvira od 72 sata za prijavu povreda visokog rizika Agenciji za zaštitu osobnih podataka ?

Naše usluge

 • Potpuno prilagođena simulacija stvarnih situacija u vašoj organizaciji, uklj. zahtjev ispitanika i povredu osobnih podataka;
 • Pregled i preporuke u skladu s vašim internim GDPR dokumentima (npr. politike i procedure);
 • Potencijalna poboljšanja vaših politika i procedura.

Ključne prednosti

 • Procjena provedbe vašeg okvira privatnosti podataka “izvana”;
 • Simulacija stvarnih slučajeva koju priprema i procjenjuje tim stručnjaka za GDPR, prilagođena vašim aktivnostima;
 • Testiranje i detaljna ocjena kako bi vaša tvrtka podnijela povredu povjerljivosti podataka, zahtjeva ispitanika ili sigurnosti osobnih podataka.

Ključni rezultati našeg rada

 • Temeljita procjena operativne učinkovitosti i primjene vaših politika i procedura;
 • Detaljni komentari i preporuke u pogledu vaše dokumentacije povezane s GDPR-om.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontaktirajte nas

Tamara Maćašović

Tamara Maćašović

Partner, PwC Croatia

Tel: + 385 1 6328 843

Bruno Čurčija

Bruno Čurčija

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 3110 677

Ostanimo povezani: