Registar stvarnih vlasnika

Novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/2017, 39/2019) u nacionalno zakonodavstvo implementirana je Europska regulativa s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (4. i 5. AML Direktiva) koja je uvela obvezu osnivanja registra stvarnih vlasnika.

Dana 24. svibnja 2019. godine objavljen je Pravilnik o registru stvarnih vlasnika (NN br. 53/2019) koji je propisao način i rokove upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar stvarnih vlasnika. Registar operativno vodi Financijska agencija (FINA). 

Tko je dužan upisati podatke u Registar stvarnih vlasnika?

Obveza upisivanja podataka o stvarnom vlasniku odnosi se na trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada, te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge će se iz sustava OIB-a jednokratno preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koje će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

 

Koje podatke će biti potrebno prikupiti?

Podaci o stvarnom vlasniku moraju biti točni, ažurni i odgovarajući, a potrebno je prikupiti sljedeće podatke: ime i prezime, država prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, državljanstvo/državljanstva, identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave, podatak o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva.

Potrebno je imati na umu da identifikacija stvarnih vlasnika, prikupljanje podataka i popunjavanje obrazaca za upis u Registar ovisi od slučaja do slučaja, a osobito kada se radi o složenim i razgranatim vlasničkim strukturama. Iz tog razloga preporučujemo da na vrijeme započnete s postupkom prikupljanja podataka.

 

Koji su rokovi upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika?

Svaki pravni subjekt osnovan nakon 01. 12. 2019. dužan je u Registar stvarnih vlasnika upisati podatak o svom stvarnom vlasniku u roku od 30 dana od dana osnivanja.

 

Tko će imati pravo pristupa podacima?

Podaci o stvarnim vlasnicima biti će dostupni javnosti u većoj mjeri, izuzev podatka o identifikacijskom broju ili podatka o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave, koji će biti dostupni samo nadležnim državnim tijelima.

Ograničen je pristup podacima ili jednom dijelu podataka o stvarnom vlasniku pravnog subjekta ako bi pristup tim podacima izložio stvarnog vlasnika nerazmjernom riziku, riziku od prijevare, otmice, ucjene, iznude, zlostavljanja, nasilja ili zastrašivanja odnosno ako je stvarni vlasnik maloljetna osoba ili mu je oduzeta poslovna sposobnost. 

U navedenim slučajevima, pravni subjekt ili javnopravno tijelo može podnijeti obrazloženi i potkrijepljeni zahtjev o ograničavanju pristupa informacijama o stvarnom vlasniku.

Koliki je iznos kazne za neusklađenost?

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurne podatke o svom stvarnom vlasniku ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanim Pravilnikom propisana je novčana kazna za neusklađenost u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna.

Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

 

Ažuriranje podataka o stvarnom vlasniku

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika propisao je obvezu ažuriranja podataka upisanih u Registar stvarnih vlasnika u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene onih podataka koji su prethodno upisani u Registar stvarnih vlasnika, za:

  1. Društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, gospodarsko interesno udruženje, podružnica stranog trgovačkog društva ili ustanova dužno je ažurirati podatke iz članka 4. i 8. Pravilnika

  1. Dioničko društvo, koje je dužno ažurirati podatke iz članka 5. i 9. Pravilnika.

  2. Udrugu, zakladu ili fundaciju, koje su dužne ažurirati podatke iz članka 6. i 8. Pravilnika.

  3. Upravitelja trusta, koji je dužan ažurirati podatke iz članka 7. i 8. Pravilnika.

Kako Vam možemo pomoći?

Možemo Vam pomoći u procesu prikupljanja podataka i identifikacije stvarnog vlasnika i podnošenja prijave u Registar stvarnih vlasnika, kao i pripremi zahtjeva za ograničenjem pristupa podacima o stvarnom vlasniku. Isto Vam tako možemo pružiti pomoć u postupku ažuriranja podataka u Registru stvarnih vlasnika.

Za detaljne informacije i pomoć obratite se našoj stručnjakinji za AML regulativu i usklađenost, Dubravki Lukovečki, Mariji Perak ili Dženet Garibović.

 

Kontaktirajte nas

Dženet Garibović

Dženet Garibović

Voditelj regulatornih i pravnih usluga, PwC Croatia

Tel: +385 1 63 28 803

Dubravka Lukovečki

Dubravka Lukovečki

Stručnjakinja za AML, PwC Croatia

Tel: +385 99 385 9607

Ostanimo povezani: