cPPA - Sveobuhvatna podrška tvrtkama

Tražite li načine kako smanjiti troškove električne energije? Planirate li postići neto nultu stopu emisija? Nudimo rješenja za sve potrebe potrošača energije.

Rastući troškovi električne energije kao i odgovornost za okoliš, izazovi su s kojima se suočavaju tvrtke u današnje vrijeme. Međutim, korporativni ugovori o otkupu električne energije pružaju mogućnost osiguranja dugoročnih cijena električne energije i ispunjavanje ciljeva zelene energije (cPPA - korporativni ugovor o otkupu električne energije).

Na temelju iskustva stečenog provođenjem brojnih cPPA projekata na multinacionalnim tržištima pružamo usluge kojima nudimo rješenja za sve potrebe potrošača energije - od prikupljanja ponuda s tržišta, analize ponuda te procjene stvarnih troškova i profitabilnosti ugovora do pregovora i provedbe.

Poslujemo u sklopu PwC-ove mreže društava koja obuhvaća zemlje središnje i istočne Europe. Od 2021. godine proveli smo više od 20 cPPA projekata za naše klijente.

Što je PPA/cPPA?

Korporativni ugovori o otkupu električne energije (cPPA) su dugoročni ugovori za kupnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE), tj. solarnih elektrana i vjetroelektrana, koje proizvođači energije i poslovni korisnici sklapaju izravno. Lokacija postrojenja za OIE ne predstavlja pritom nikakvu prepreku s obzirom na to da otkup odnosno ugovori mogu biti unutargranični ili prekogranični.

cPPA ugovori su atraktivno rješenje za tvrtke čija potrošnja električne energije prelazi ~20 GWh godišnje

Proizvođači su zainteresirani za cPPA ugovore jer oni mogu pokriti većinu njihovih proizvoda iz obnovljivih izvora energije.

Postoje dvije glavne vrste cPPA ugovora:

Ugovori o fizičkom otkupu, koji uključuju fizičku isporuku električne energije između ugovornih strana

Virtualni ugovori su bilateralni financijski instrumenti usmjereni na zaštitu (engl. hedge) cijene električne energije za obje ugovorne strane (slično tradicionalnim swap / contract for difference instrumentima)

Postoji nekoliko metoda namirenja volumena u okviru cPPA ugovora, među kojima su najpopularniji:

Pay-as-produced (plaćanje po proizvedenom)

  • pretpostavlja naplatu po satu - uzima se u obzir proizvodnja elektrane po satu i tržišne cijene za svaki sat. Ova metoda ne nudi mogućnost utvrđivanja točnog volumena isporuke električne energije unaprijed. Primjenjuje se i na ugovore o fizičkoj isporuci i virtualne cPPA ugovore.

Pay-as-nominated (plaćanje po nominiranom)

  • mehanizam sličan kao i „pay-as-produced" gdje se namirenje temelji na proizvodnji električne energije po satu, ali se volumen isporuke predviđa kratkoročno (obično 24 sata unaprijed).

Guaranteed curve (zajamčena krivulja)

  • unaprijed definirano namirenje volumena koje je oblikovano prema očekivanom profilu proizvodnje elektrane iz obnovljivih izvora energije.

Baseload (bazna potrošnja)

  • u ovom je slučaju volumen namirenja poznat unaprijed, što znači da proizvođač pristaje podmiriti fiksni volumen za svaki sat promatranog razdoblja. Možemo razlikovati baznu potrošnju na mjesečnoj razini (namirenje istog volumena za svaki sat u mjesecu) i godišnjoj razini (namirenje istog volumena za svaki sat u godini).

Prednosti?

Ušteda na cijeni električne energije

Električna energija koja se nudi putem cPPA ugovora je uglavnom povoljnija od električne energije koju nude opskrbljivači i kojom se trguje na burzi električne energije. Cijene se mogu razlikovati i do nekoliko desetaka posto.

Dugoročna zaštita (hedge) cijene električne energije

cPPA ugovori su jedina realna opcija za dugoročno upravljanje (duže od pet godina) troškovima nabave električne energije. Veća predvidljivost troškova pozitivno utječe na tvrtke bez obzira na njihovu veličinu i sektor u kojem posluju.

Ispunjavanje ciljeva zelene energije

cPPA ugovori su globalno usvojene mjere za ispunjavanje ciljeva zelene energije. Nadalje, ova vrsta ugovora prioritet je u europskoj regulativi te ju naširoko koriste globalne korporacije u gotovo svim industrijama koje troše električnu energiju, a i ne samo u njima.

Čimbenici koje treba razmotriti prije potpisivanja cPPA:

  • Kako pravilno upravljati rizicima nepredvidivosti i volatilnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije?

  • Kako se pripremiti za zahtjevan pregovarački proces s proizvođačem električne energije?

  • Koje porezne, pravne i računovodstvene aspekte treba uzeti u obzir na početku pregovaračkog procesa?

Izazovi?

Iako su uštede na trošku električne energije od cPPA ugovora važne iz poslovne perspektive, one su samo jedan dio cjelokupnog ugovora, koji je prvenstveno usmjeren na zaštitu rizika od cijena i opskrbe električnom energijom. Glavna vrijednost za kupca je definirana efektivna cijena električne energije obuhvaćena ugovorom tijekom njegovog trajanja.

cPPA ugovore, usprkos golemom potencijalu koji se odnosi na zelenu energiju i moguće uštede, nije jednostavno računovodstveno iskazati. To se posebno odnosi na virtualne cPPA ugovore, koji su financijski instrumenti, i kao takvi moraju biti iskazani po fer vrijednosti na svaki datum izvještavanja.

Stoga je, unatoč mnogim prednostima cPPA ugovora, važno prepoznati složenost procesa i povezane izazove. Ugovori zahtijevaju pravilno postavljanje ciljeva i pripremu za pregovarački postupak. Ako upravljanje tim rizicima nije na ispravan način ugrađeno u ugovor, to može rezultirati financijskim gubitkom i, dugoročno, gubitkom kontrole nad troškovima električne energije.

Kako vam možemo pomoći?

Pružamo klijentima potpunu podršku u rješavanju svih potreba povezanih s potrošnjom električne energije - od analize potencijala tvrtke za sklapanje cPPA ugovora putem postupka ispitivanja tržišta, prikupljanja ponuda od ponuđača, analize profitabilnosti i procjene rizika, zatim pružanja podrške u pregovaračkom procesu pa sve do potpisivanja cPPA ugovora s proizvođačem.

Zahtjev za ponudom

U PwC-u je uspostavljen CEE cPPA Hub - inicijativa koja povezuje PwC timove iz Hrvatske, Bugarske, Estonije, Češke, Mađarske, Latvije, Poljske, Rumunjske, Slovačke i drugih teritorija južne Europe, koji su uključeni u cPPA projekte.

Održavamo brojne tematske radionice s klijentom, kojima se postavlja temelj za učinkovito odlučivanje tijekom projekta. Svrha radionica je poboljšati klijentovo razumijevanje utjecaja potpisivanja PPA ugovora na poslovanje, računovodstvo, poreze te pravne elemente. Ovaj model suradnje pomaže klijentu steći bolji uvid u glavnu svrhu ugovora, vremensko trajanje projekta, te aktivnosti koje klijent treba poduzeti kako bi sklopio povoljan ugovor.

Naše iskustvo

Više >

Više >

Više >

Više >

Više >

Više >

Više >

Više >

< Back

< Back
[+] Read More

Kontaktirajte nas

Mislav Slade-Šilović

Direktor, Voditelj poslovnog savjetovanja u energetici u JIE, PwC Croatia

Email

Karlo Jadanić

Viši menadžer, Poslovno savjetovanje u energetici u JIE, PwC Croatia

Email

Ivan Bačeković

Menadžer, Poslovno savjetovanje u energetici u JIE, PwC Croatia

Email

Pojmovnik

cPPA

Korporativni ugovor o otkupu električne energije - ugovor između proizvođača električne energije i kupca (uglavnom bez izravnog posredovanja opskrbljivača osim za usluge upravljanja / VBS)

Posrednik (sleever) / VBS

Posrednik (sleever) ili VBS (voditelj bilančne skupine), ovisno o zakonskoj regulativi određene zemlje, ima obveze upravljanja električnom energijom kao posrednik između proizvođača i kupca u slučaju cPPA ugovora o fizičkom otkupu električne energije.

Unutargranični cPPA

Ugovor između kupca i proizvođača sa sjedištem u istoj zemlji.

Prekogranični cPPA

Ovakvo se rješenje koristi u slučaju postojanja jaza na tržištu između potreba kupaca i dostupnih projekata / elektrana obnovljivih izvora energije od strane proizvođača. Takva situacija može nastati, na primjer u slučaju da nema dovoljno potražnje za cPPA ugovorima u određenoj zemlji, pa proizvođač može ugovoriti prodaju električne energije s kupcem koji se nalazi u inozemstvu. Uzimajući u obzir više izazova s ​​kojima se suočavaju cPPA ugovori o fizičkoj isporuci (osiguravanje prekograničnih prijenosnih kapaciteta), prekogranični cPPA ugovori se uglavnom rade u okviru virtualnog / financijskog modela. Međutim, to za sobom povlači i nekoliko regulatornih, poreznih i komercijalnih rizika (npr., bazni i valutni rizici) koje je potrebno uzeti u obzir i, po mogućnosti, ublažiti ih u procesu pronalaska potencijalnih kupaca ili proizvođača.

Vrste OIE postrojenja

  • Solarne elektrane (fotonaponske) - Tehnologiju karakterizira velika razlika između električne energije proizvedene tijekom dana (tijekom vršne potrošnje ) i noću (u satima izvan vršnje potrošnje) te izrazita ovisnost o vremenskim uvjetima.
  • Vjetroelektrane na kopnu - Iako se dnevni proizvodni profil u okviru ove tehnologije smatra stabilnim, količina proizvedene energije ovisi o vremenskim uvjetima.
  • Vjetroelektrane na moru - Tehnologija s najvećom stabilnošću među razmatranim izvorima.

Ostanimo povezani: