PwC-ovo 27. godišnje globalno istraživanje mišljenja predsjednika uprava – rezultati za jugoistočnu Europu

SEE CEO Survey
27. godišnje globalno istraživanje mišljenja predsjednika uprava​

​Uspjeh u doba kontinuiranog preoblikovanja

Ovogodišnje 27. globalno istraživanje mišljenja predsjednika uprava, u kojem je sudjelovalo 4.702 predsjednika uprava, uključujući 181 iz jugoistočne Europe (JIE), naglašava da većina tvrtki poduzima korake prema preoblikovanju poslovanja. Unatoč značajnim promjenama u poslovnim modelima njihovih tvrtki, predsjednike uprava sve više zabrinjava njihova dugoročna održivost. Dok predsjednici uprava koji posluju u JIE izražavaju veći optimizam u pogledu globalnog gospodarskog rasta u usporedbi s prošlom godinom, 50 % njih i dalje je nesigurno u pogledu opstanka svojih tvrtki tijekom sljedećih desetak godina ako zadrže dosadašnji smjer.

Ovo istraživanje iznosi stavove predsjednika uprava diljem JIE, ističući značajne izazove i svijest među predsjednicima uprava o nužnosti promjena. Naglašava važnost postizanja održivih ishoda za dionike i društvo. Kako bismo ponudili jasno razumijevanje izazova i prilika povezanih sa značajnom reorganizacijom poslovanja, istraživanje je strukturirano u relevantne cjeline koji pokrivaju tri teme:

Pregledajte rezultate istraživanja

Kliknite na naslov cjeline kako biste je pregledali

Imperativ preoblikovanja poslovanja

Pregled stanja gospodarstva i zabrinutost predsjednika uprava oko dugoročne održivosti njihovih poslovnih modela.

1. Trajni imperativ preoblikovanja poslovanja

2. Pritisci i prijetnje

Neminovna egzistencijalna promjena

Analiza dvaju megatrendova - klimatskih promjena i tehnoloških poremećaja - koji bi trebali potaknuti preoblikovanje.

3. Aktualni globalni napori 

4. Prilike koje donosi umjetna inteligencija

5. Izazovi koje donosi umjetna inteligencija

Vaš priručnik za preoblikovanje poslovanja

Pregled ključnih radnji koje tvrtke mogu poduzeti kako bi pokrenule kontinuirano preoblikovanje poslovanja.

6. Pretvaranje prepreka u prilike​

7. Preoblikovanje poslovanja

8. Redefiniranje očekivanja u vezi s prioritetnim klimatskim temama

Nužnost preoblikovanja poslovanja

Pregled stanja gospodarstva i zabrinutosti predsjednika uprava oko dugoročne održivosti njihovih poslovnih modela.

1. Nužnost preoblikovanja poslovanja ​

 • 50 % poslovnih lidera koji posluju u jugoistočnoj Europi sumnja da će se njihove tvrtke održati nakon sljedećeg desetljeća ako zadrže sadašnji smjer, što je  porast u odnosu na 40 % samo 12 mjeseci ranije.

 • Većina ispitanika poduzela je neke korake kako bi promijenili način na koji stvaraju, isporučuju i zadržavaju vrijednost u posljednjih pet godina

 • Čini se da veća zabrinutost među predsjednicima uprava u pogledu održivosti poslovanja nije u skladu s trenutnom ekonomskom problematikom. Zanimljivo je da više predsjednika uprava predviđa globalni gospodarski rast u sljedećih 12 mjeseci u usporedbi s prošlom godinom, iako postoji blagi porast onih koji očekuju usporavanje, a ne poboljšanje.

Naše stajalište: Aktualni tehnološki poremećaji, utjecaj klimatskih promjena i ostali snažni globalni megatrendovi potiču predsjednike uprava na potrebne prilagodbe. Kako prilagodba postaje sve hitnija, sve će više predsjednika uprava stavljati naglasak na značajne strateške pomake kako bi lakše proveli preoblikovanje svojih poslovnih modela. Međutim, prepoznavanje nužnosti takvih promjena tek je početak. Vodeće tvrtke poduzimaju i više od transformacije svojih poslovnih modela. Usredotočuju se i na kontinuiran razvoj svojih operativnih i tehnoloških modela koji podržavaju cjelokupnu strategiju. Prihvaćanje ove promjene u načinu razmišljanja i rješavanje izazova povezanih s upravljanjem značajan je korak. Kako bi pobijedili, rukovoditelji moraju uzeti u obzir širi raspon inicijativa i odlučiti koje sve primijeniti.

 

An enduring imperative to reinvent
An enduring imperative to reinvent
An enduring imperative to reinvent
An enduring imperative to reinvent

2. Pritisci i prijetnje

 • U usporedbi s posljednjih pet godina, predsjednici uprava očekuju da će promjene povezane s tehnologijom, državnom regulativom i promjenama u preferencijama kupaca, među ostalim, imati daleko veći utjecaj na način na koji stvaraju, isporučuju i zadržavaju vrijednost tijekom sljedeće 3 godine.

 • Što se tiče ranjivosti koja proizlazi iz značajnih prijetnji koje se očekuju tijekom 2024. godine, pitanje inflacije najviše zabrinjava direktore u regijama JIE i srednje i istočne Europe (SIE). Iako nešto niži postotak od lanjskih 44 %, 30 % predsjednika uprava u JIE još uvijek navodi značajnu izloženost inflaciji. Slično rezultatima iz 2023. godine, makroekonomska nestabilnost i dalje je visoko rangirana na ljestvici prijetnji, a 22 % predsjednika uprava smatra je drugom najvažnijom prijetnjom, uvrštenom među prve 3 u SIE. Dodatno, uslijed aktualnih geopolitičkih napetosti zbog rata u Ukrajini, 20 % predsjednika uprava u JIE navodi geopolitičke sukobe kao jednu od triju najvećih prijetnji, svrstavajući ih na 2. mjesto u SIE.

Naše stajalište: Značajno povećanje očekivanog pritiska na predsjednike uprava tijekom sljedeće tri godine, potaknuto čimbenicima koji utječu na promjenu poslovnog modela, ukazuje na rastući imperativ preoblikovanja poslovanja. Analizirajući trendove koji utječu na određenu regiju i djelatnost, predsjednici uprava mogu utvrditi prilike pomoću kojih se najbolje mogu iskoristiti prednosti njihovih tvrtki. Za predsjednike uprava je ključno procijeniti istinske želje i zahtjeve različitih dionika, uključujući ne samo kupce, već i dobavljače, poslovne partnere, investitore, regulatore i društvo u cjelini.

Pressures and threats

Neminovna promjena nužna za opstanak poslovanja 

Analiza dvaju megatrendova — klimatskih promjena i tehnoloških poremećaja — koji će potaknuti preoblikovanja poslovanja.

3. Redefiniranje klimatskih prioriteta

 • Klimatske promjene su drugi najvažniji globalni trend koji utječe na reorganizaciju poslovanja. Gotovo trećina ispitanika iz JIE očekuje da će klimatske promjene promijeniti njihovo poslovanje i izvještavanje o rezultatima u sljedeće tri godine.

 • ​S druge strane, direktori u regiji JIE, kao i u SIE i globalno, kao glavne prepreke bržoj zelenoj tranziciji navode složenu regulativu (47 %), niže prinose od ulaganja koja nisu štetna za klimu (39 %) i manjak odgovarajućih „zelenih” tehnoloških rješenja u gospodarskom sektoru u kojem posluju.

Naše stajalište: Klimatske promjene značajan su trend koji predsjednike uprava potiče na preoblikovanje poslovanja, s različitim uspjehom u ispunjavanju ciljeva. Iako je napredak potreban, jedan od potencijalnih mrtvih kutova su prirodna klimatska rješenja. Predsjednici uprava trebali bi istražiti mogućnosti izgradnje poslovnih modela koji pozitivno utječu na prirodu, rješavajući tako rizike, povećavajući financijski povrat, što je dobro za društvo.

Redefining climate priorities​
Redefining climate priorities​
Redefining climate priorities​
Redefining climate priorities​

4. Prilike koje donosi umjetna inteligencija

 • Većina (57 %) predsjednika uprava u JIE smatra da će generativna umjetna inteligencija značajno promijeniti način na koji njihova tvrtka stvara, isporučuje i zadržava vrijednost u sljedeće tri godine. Tako razmišljaju i predsjednici uprava u SIE, ukazujući na jasan konsenzus među poslovnim liderima u vezi sa smjerom u kojem se umjetna inteligencija razvija.

 • Predsjednici uprava očekuju brojne pozitivne kratkoročne poslovne učinke generativne umjetne inteligencije, uključujući povećanje prihoda i učinkovitosti tijekom vlastitog vremena provedenog na poslu, kao i onog svojih zaposlenika.

Naše stajalište: Generativna umjetna inteligencija upravo preoblikuje poslovne modele, transformira radne procese i uvodi revoluciju u cjelokupne gospodarske sektore. Predsjednici uprava suočavaju se s izazovom pronalaženja ravnoteže između potencijalnih rizika i što bržeg kapitaliziranja prilika. U taj proces potrebno je uključiti njihovu radnu snagu, osiguravajući transparentnost, jasnu svrhu i izgradnju povjerenja u strategije i odluke povezane s umjetnom inteligencijom. Ovaj pristup može ublažiti zabrinutost zaposlenika koji se plaše umjetne inteligencije, potičući ugodnije okruženje za eksperimentiranje i, u konačnici, inovacije.

The AI opportunity

5. Izazov koji donosi umjetna inteligencija

 • Predsjednici uprava najviše se brinu oko povećanja kibernetičkih rizika koje donosi/kreira generativna umjetna inteligencija, a više od polovice se slaže da će ona vjerojatno povećati širenje dezinformacija u njihovoj tvrtki.

 • Mnogi su također izrazili zabrinutost zbog širenja dezinformacija i težine zakonskih obveza, kao i zbog rizika gubitka reputacije.

 • Međutim, većina direktora u JIE (57 %) naglašava da će implementacija umjetne inteligencije zahtijevati od zaposlenika unaprjeđenje njihovih vještina.

Naše stajalište: Promatrajući ove rezultate skupno, oni ukazuju na društvenu odgovornost predsjednika uprava u osiguravanju odgovorne upotrebe umjetne inteligencije unutar svojih organizacija. S obzirom na to da je tempo uvođenja inovacija brz i da uspostavljanje novih normi i propisa neminovno zaostaje, poduzeća trenutno snose veliki dio odgovornosti za upravljanje ovom naprednom tehnologijom.

The AI challenge

Vaš priručnik za preoblikovanje

Pregled ključnih radnji koje tvrtke mogu poduzeti kako bi pokrenule kontinuirano preoblikovanjeposlovanja.

6. Pretvaranje prepreka u prilike

 • Iznenađujuće malo predsjednika uprava zemalja JIE, poput njihovih kolega iz SIE i ostatka svijeta, smatra da određene prepreke, poput nedostatka podrške uprave, imaju velik utjecaj na uvođenje promjena.

 • Suprotno tome, brojne percipirane prepreke pripadaju područjima na koje predsjednici uprava imaju utjecaja.

 • Na primjer, pitanje učinkovitosti izvor je zabrinutosti za predsjednike uprava, koji prosječno 40 % vremena utrošenog na administrativne procese smatraju neučinkovitim. 

Naše stajalište: Članovi uprava mogu učiniti više na području rješavanja neučinkovitosti i uklanjanja prepreka, ali ne mogu učiniti sve. Ključno je uskladiti prioritete koji lideri i zaposlenici imaju u vezi promjena, uz izgradnju kulture povjerenja kako bi se zaposlenici osjećali sigurnima i usudili se sami predlagati bolje načine rada.

Turn barriers into opportunities
Turn barriers into opportunities

7. Preoblikovanje poslovanja

 • Gotovo svi predsjednici uprava u JIE i svijetu navode da su uveli promjene u način poslovanja njihovih tvrtki u posljednjih pet godina, ali se u nastojanjima na području reorganizacije poslovanja suočavaju s brojnim poteškoćama.

 • Slično kao u SIE te globalno, 63 % predsjednika uprava u JIE navodi da regulatorno okruženje značajno koči njihova nastojanja oko promjene poslovnog modela​.

Naše stajalište: Bez obzira na brojne prepreke, predsjednici uprava moraju se pobrinuti da njihove tvrtke budu spremne za budućnost. Trebaju se usredotočiti ne samo na svoj poslovni model, već i na usavršavanje svojih zaposlenika kako bi prihvatili novu tehnologiju i inovacije, kao jedan od najvažnijih pokretača preoblikovanja poslovanja.

8. Redefiniranje očekivanja prema klimatskim prioritetima

 • Jedna četvrtina (25 %) predsjednika uprava očekuje da će klimatske promjene promijeniti njihov poslovni model u sljedeće tri godine.

 • 31 % kaže da su njihove tvrtke postavile niže minimalne stope povrata za klimatski prihvatljiva ulaganja, od kojih većina prihvaća smanjen povrat ulaganja od 1 % ili više.​

Naše stajalište: Zahtjevi povezani s povratom ulaganja ključni su čimbenici za donošenje odluka o raspodjeli korporativnih resursa, tako da činjenica da predsjednici uprava prilagođavaju svoja očekivanja dok se suočavaju s klimatskim izazovima predstavlja pozitivan znak u smislu potencijala za napredak na području klimatskih promjena. S obzirom na njihov fokus na dugoročnu vrijednost i rezultate, članovi uprava zaduženi za financije prirodni su partneri predsjednicima uprava u izgradnji održivijih poslovnih modela. 

Podrška promjeni

Ovogodišnji rezultati istraživanja odražavaju svijest predsjednika uprava o činjenici da se suočavaju s ključnim strateškim točkama preokreta i smatraju da se hitno trebaju poduzeti određeni koraci. Iz podataka se također može zaključiti da će oni lideri koji zadrže energičnost, preispituju postojeće stanje i koriste postignuti zamah, postići najbolje rezultate. U nedavno objavljenom članku u publikaciji strategy + business, Ryan Hawk, Nadia Kubis i Blair Sheppard iz PwC-a opisali su niz ključnih prioriteta za lidere sklone preoblikovanjuposlovanja. ​

U današnjem poslovnom okruženju predsjednici uprava su suočeni s brojnim izazovima. Biti predvodnik u globalnim trendovima i preduhitriti nove rizike od ključne je važnosti jer se, kao što smo posljednjih godina više puta vidjeli, tvrtke suočavaju sa složenim prijetnjama poput geopolitičkih sukoba, makroekonomske nestabilnosti, inflacije i kibernetičkih napada, koje su sve više međusobno povezane.

Prevladavajući rezultati ovogodišnjeg istraživanja snažno ukazuju na povećanu neizvjesnost u poslovnom okruženju, ističući poslovnim liderima imperativ ubrzanog restrukturiranja svog poslovanja kako bi vješto upravljali promjenama. Mnogi već aktivno transformiraju svoje poslovne modele, ulažu u tehnologiju i zaposlenike te učinkovito upravljaju rizicima i prilikama koje proizlaze iz klimatske tranzicije. Predsjednici uprava spremni su za „zelena” ulaganja, prihvaćaju smanjenje povrata ulaganja, ali poboljšavajući svoju ukupnu ocjenu među dionicima, uključujući investitore.

Oni koji brzo poduzmu odgovarajuće mjere bit će uspješniji ne samo u bliskoj budućnosti, već će postati dugoročni lideri na području održivog poslovanja.

Preuzmite izvješće u PDF formatu

Ostanimo povezani: