Istraživanje CFO Compass za 2023.

Brzina i agilnost: Krajnji ciljevi zrele financijske funkcije

Lorem ipsum
  • Survey
  • 30 minute read

Analiza rezultata istraživanja CFO Compass za 2023. - PwC-ove procjene zrelosti financijske funkcije među članovima uprava zaduženim za financije u poduzećima u jugoistočnoj Europi.

Brzina, agilnost i fleksibilnost. Preciznost i učinkovitost. Donošenje odluka u stvarnom vremenu. Ovo su samo neke od osobina potrebnih za snalaženje u suvremenom poslovnom okruženju i suočavanje s njegovim specifičnostima. U doba ekonomske nesigurnosti, ove osobine postaju neizostavne. Vidjeli smo kako se poslovne potrebe drastično mijenjaju, a financije, kao i sve ostale organizacijske jedinice, podložne su transformaciji bez obzira na to jesu li spremne.

PwC-ovo istraživanje „CFO Compass za 2023.” usredotočuje se na način na koji digitalna revolucija mijenja procese u okviru financijskih funkcija i na to kako članovi uprava zaduženi za financije i financijski menadžeri odgovaraju na sve zahtjevnije potrebe dionika.

U istraživanju su sudjelovali članovi uprava zaduženi za financije iz gotovo 130 organizacija koje posluju u više od 10 gospodarskih grana na tržištu jugoistočne Europe, s prosječnim prihodima od 60 milijuna eura ostvarenim u financijskoj godini 2022. te s prosječno 450 zaposlenih s punim radnim vremenom godišnje. Rezultati predstavljaju sažetak gledišta financijskih stručnjaka o ključnim poslovnim pitanjima, strateškim prioritetima i čimbenicima koje trenutačno smatraju ključnima.

Real estate

Još je dug put: Zrela financijska funkcija

Zrela financijska funkcija usmjerena je na podjelu poslova prema vrsti zadataka, primjerice na izvješćivanje, upravljanje i planiranje, na temelju poslovnog partnerstva s drugim odjelima unutar organizacije, umjesto da se financijski odjeli strukturiraju prema tradicionalnim područjima poput računovodstva, kontrolinga ili oporezivanja.

Samo 9 % ispitanih organizacija na tržištu jugoistočne Europe svoju financijsku funkciju može opisati kao zrelu

Rezultati istraživanja pokazuju da se u jugoistočnoj Europi za samo 9 % poduzeća može smatrati da ima zrelu financijsku funkciju. No, kreirani indeks zrelosti pokazuje da i oni moraju požuriti kako bi nadoknadili zaostajanje u pojedinim kategorijama obuhvaćenim istraživanjem. Ispostavilo se da je popis zadataka koji čekaju na izvršenje u odjelima financija još uvijek dugačak.

Analiza istraživanja u odnosu na pojedina područja poslovanja pokazuje da su planiranje i izrada proračuna, poslovno partnerstvo i izvještavanje uprave relativno razvijeni, s obzirom na to da više od 30 % organizacija u svakom segmentu pripada skupini najuspješnijih. Međutim, zaostaju na nekim drugim područjima. 

Čini se da su razvoj IT-a, automatizacija, kao i digitalne vještine zaposlenika područja koja organizacije više zanemaruju. Samo 17 % organizacija smatra svoju IT infrastrukturu i razinu automatizacije razvijenom, zbog različitih alata koji su već implementirani.

Odakle krenuti s financijskom transformacijom? Procesi

Značajan broj članova uprava zaduženih za financije podržava proces transformacije donošenjem specifičnih odluka na temelju trendova na određenim poslovnim područjima

Rezultati istraživanja ukazuju na novi trend prema kojem značajan broj članova uprava zaduženih za financije pokreće proces transformacije donošenjem specifičnih odluka na temelju trendova u određenim domenama. Ovaj pristup ima prednost u odnosu na promatranje procesa u cjelini isključivo sa stajališta poslovne vrijednosti, što može ograničiti razumijevanje promjena i izazvati otpor prema procesu transformacije. 

Dobro definiran plan usredotočen na ljude, tehnologiju i procese te odnose među njima, kao i na moguće ishode koji bi mogli utjecati na ukupne rezultate organizacije, ključan je za uspjeh. Kako bi se maksimizirala učinkovitost, a istovremeno osigurala trajna usklađenost s propisima, takav plan trebao bi također uključivati kulturu financijske funkcije i spremnost na promjene.

 

52 %

financijskih direktora potvrdilo je da je proces usklađivanja postupka izvješćivanja tavanja uprave s novim poslovnim potrebama bio uspješan.

• Više od dvije trećine članova uprava zaduženih za financije prati elemente računa dobiti i gubitka (fiksne i varijabilne), financijske rezultate i ključne pokazatelje uspješnosti (KPIs) u mjesečnim izvještajima u usporedbi s prethodnom godinom i proračunima (manje u odnosu na predviđanja).

• Istodobno su razotkrivene slabosti alata koji su tradicionalno podržavali te procese. Nedostatak fleksibilnosti, ručni unos i nedosljednosti u podacima onemogućili su izradu dinamičkih scenarija ili prelazak na takve scenarije. 

• Takozvano izvještavanje u stvarnom vremenu veliki je izazov i još uvijek zahtijeva kontinuirana poboljšanja. Navedeno pokazuje i činjenica da manje od polovice organizacija koje su sudjelovale u istraživanju izvještava o neto obrtnom kapitalu i novčanim tokovima.

• Proaktivno upravljanje novčanim tokom odlika je zrele financijske funkcije, a put do ostvarenja tog cilja organizacijama će biti vrlo zahtjevan.

Svaki peti član uprave zadužen za financije smatra da je usklađivanje podataka koji se moraju prikupiti u skladu sa zakonom i podataka uprave za potrebe sastavljanja mjesečnih izvještaja uprave zahtjevan zadatak.

• 41 % se i dalje oslanja na ručno usklađivanje strukture podataka.

• Gotovo polovica članova uprave zaduženih za financije smatra da je zatvaranje poslovnih knjiga na kraju mjeseca zahtjevan zadatak.

• Više od 75 % članova uprave zaduženih za financije upravlja sastavljanjem mjesečnih izvještaja uprave i izvještaja po pojedinoj poslovnoj jedinici / mjestu troška / izvoru prihoda 5 radnih dana ili kraće.

Vidljiv je pozitivan trend u pogledu obavljanja repetitivnih procesa na daljinu.

Prema istraživanju, više od 80 % tvrtki većinu financijskih procesa može obavljati na daljinu, što ukazuje na povećanu fleksibilnost i učinkovitost u koordinaciji i donošenju odluka. Područje poboljšanja bila bi izvješća uprave – samo oko trećina članova uprave zaduženih za financije ima pristup mjesečnim izvješćima uprave u dinamičnom obliku koji omogućuju trenutni pristup vizualno prikazanim informacijama i analizi na više razina.

1/3

članova uprave zaduženih za financije ima pristup mjesečnim izvještajima uprave u dinamičnom obliku

Odakle krenuti s financijskom transformacijom? Tehnologija

Upotreba tehnologija budućnosti još je uvijek na niskoj razini 

Tehnologija je danas ključno sredstvo ostvarivanja promjena u poslovanju i društvu. Ipak, primjećuje se sve veća razlika između organizacija koje aktivno koriste suvremene alate za inovacije i onih koje zaostaju u procesu transformacije. 

Ograničena sposobnost proširenja robotske automatizacije procesa i inteligentne automatizacije procesa predstavlja globalni problem, često zbog zabrinutosti povezanih s troškovima i sigurnošću podataka. Provedba poslovnih transakcija ograničava sposobnost financijskih odjela za stvaranje dodane vrijednosti u drugim područjima.

13 %

organizacija implementiralo je automatizaciju procesa i RPA.

PwC CFO Compass Survey 2023
69 %

organizacija još uvijek ne koristi umjetnu inteligenciju ili strojno učenje.

PwC CFO Compass Survey 2023
15 %

članova uprave zaduženih za financije koristi velike podatke i prediktivnu analitiku.

PwC CFO Compass Survey 2023
45 %

članova uprave zaduženih za financije u bliskoj budućnosti namjerava implementirati ili promijeniti sustave koji podržavaju financijske funkcije.

PwC CFO Compass Survey 2023

Odakle krenuti s financijskom transformacijom? Ljudi

Dinamika zapošljavanja dramatično se mijenja. S jedne strane, već godinama primjećujemo trend centralizacije, eksternalizacije i automatizacije rutinskih i jednostavnih zadataka. Međutim, poslovni svijet postaje sve složeniji, s raznolikim mrežama veza i međuovisnosti. Sposobnost inovacije i zadovoljenja očekivanja dionika ostaje ključna i zahtijeva odgovarajuće osobne vještine.

Potrebno je ojačati digitalne vještine zaposlenika odjela financija

Neophodna je transformacija kompetencija jer se mijenjaju uloge i stavovi zaposlenika. Samo 29 % sudionika izjavilo je da zaposlenici u financijskom sektoru poznaju i maksimalno koriste suvremene tehnologije za automatizaciju procesa. Razumno je pretpostaviti da mnoge tvrtke još uvijek imaju priliku stvoriti vrijednost unaprjeđivanjem svojih digitalnih sposobnosti.

71 %

ispitanika izjavilo je da zaposlenici u financijskom području nisu upoznati s novim tehnologijama i ne koriste ih u naprednoj mjeri za automatizaciju procesa.

Prema istraživanju, 69 % članova uprave zaduženih za financije nedostatak kompetencija namjerava nadoknaditi kroz programe razvoja ili usavršavanje postojećih zaposlenika, dok 38 % taj nedostatak planira riješiti zapošljavanjem osoba s potrebnim kompetencijama.

Isto tako, samo polovica sudionika ima programe usavršavanja za financijske timove. Potrebno je implementirati pažljivo osmišljene programe razvoja digitalnih kompetencija koji obuhvaćaju obuku i postavljanje ciljeva, ali i različite vrste mehanizama. Uprava bi trebala poticati i procese automatizacije – četvrtina sudionika ne potiče zaposlenike da sami automatiziraju procese, dok svaki četvrti sudionik nudi nagrade za automatizaciju procesa.

colleagues during a presentation

Članovi uprave zaduženi za financije preuzimaju odgovornost za stvarnu digitalnu transformaciju

Inicijativa „CFO Compass”

„CFO Compass” je inicijativa koja povezuje bazu znanja, stručnjake i raznoliku široku paletu podrške namijenjenih članovima uprave zaduženima za financije.

Surađujemo s članovima uprave zaduženima za financije velikih i srednjih poduzeća u svim sektorima, pomažući im u digitalnoj transformaciji njihovih organizacija kako bi optimizirali pozadinske procese i poboljšali troškovnu učinkovitost, zadržavajući istovremeno usklađenost i pristup upravljanju rizicima.

U području kapitalnih tržišta i savjetovanja u računovodstvu pružamo usluge povezane s pregledima financijskih izvještaja i usvajanjem novih standarda, što će Vam pomoći unaprijediti kvalitetu financijskog izvještavanja Vaše organizacije. Također, poboljšat će se financijska funkcija, što će rezultirati povećanom učinkovitošću i potaknuti sveukupni uspjeh i rast poslovanja.

Informirajte se

Istraživanje CFO Compass

Saznajte više o našim uslugama

Contact us

Slaven Kartelo

Slaven Kartelo

Partner, PwC Croatia

Luka Cvijetić

Luka Cvijetić

Direktor, Revizija i računovodstveno savjetovanje, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 3110 676

Renata Pentek

Renata Pentek

Menadžer, Usluge računovodstvenog savjetovanja i tržišta kapitala, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 3037 482

Stay connected: