Naš tim

Direktor, Voditelj usluga za strateško i operativno savjetovanje

Direktor, Voditelja usluga poslovnog savjetovanja za sektor maloprodaje i robe široke potrošnje za jugoistočnu Europu

Viši menadžer, Voditelj poslovnog savjetovanja za financijski sektor za Hrvatsku, član tima za financijski sektor u JIE

Direktor, odjelu strateškog i operativnog savjetovanja PwC-u Hrvatska, voditelj tehnološkog savjetovanje na području jugoistočne Europe.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontaktirajte nas

Mislav Slade-Šilović

Mislav Slade-Šilović

Direktor, Voditelj poslovnog savjetovanja u PwC Hrvatska, Voditelj poslovnog savjetovanja u energetici za JIE, PwC Croatia

Tel: +385 1 6328 847

Aleksandar Stevanović

Aleksandar Stevanović

Direktor, Voditelj poslovnog savjetovanja za sektor maloprodaje i robu široke potrošnje u JIE, PwC Croatia

Adrian Gjergjizi

Adrian Gjergjizi

Direktor, Voditelj za tehnološko savjetovanje u JIE, PwC Croatia

Ivan Šimić

Ivan Šimić

Viši menadžer, Voditelj poslovnog savjetovanja za financijski sektor za Hrvatsku, član tima za financijski sektor u JIE, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 2271 037

Ostanimo povezani: