Naš tim


Partner

Direktor

Direktor

< Back

< Back
[+] Read More

Kontaktirajte nas

Dejan Ljuština

Dejan Ljuština

Partner, Voditelj usluga strateškog i operativnog savjetovanja u JIE, CEE TMT lider, PwC Croatia

Tel: +385 (1) 6328 805

Ostanimo povezani: