Naš tim


Partner

Direktor

Direktor

Viši menadžer

Menadžer

Menadžer

Viši konzultant

Voditelj projekata

Konzultant

Konzultant

Konzultant

< Back

< Back
[+] Read More

Contact us

Dejan Ljuština

Partner, Voditelj usluga strateškog i operativnog savjetovanja u JIE, CEE TMT lider, PwC Croatia

Tel: +385 (1) 6328 805

Stay Connected: