Naš tim

Direktor, Voditelj poslovnog savjetovanja u PwC Hrvatska, Voditelj poslovnog savjetovanja u energetici u JIE

Direktor, Voditelj poslovnog savjetovanja za sektor maloprodaje i robu široke potrošnje u JIE

Direktor u odjelu strateškog i operativnog savjetovanja PwC-u Hrvatska, voditelj tehnološkog savjetovanja u JIE

Viši menadžer, Voditelj poslovnog savjetovanja za financijski sektor za Hrvatsku, član tima za financijski sektor u JIE

< Back

< Back
[+] Read More

Kontaktirajte nas

Mislav Slade-Šilović

Mislav Slade-Šilović

Direktor, Voditelj poslovnog savjetovanja, PwC Croatia

Aleksandar Stevanović

Aleksandar Stevanović

Direktor, Voditelj poslovnog savjetovanja za sektor maloprodaje i robu široke potrošnje u JIE, PwC Croatia

Adrian Gjergjizi

Adrian Gjergjizi

Direktor, Voditelj za tehnološko savjetovanje u JIE, PwC Croatia

Ivan Šimić

Ivan Šimić

Viši menadžer, Voditelj poslovnog savjetovanja za financijski sektor, PwC Croatia

Ostanimo povezani: