Digital Footprint

Istraživanje transformacije hrvatskih startupova i kompanija u novim tržišnim uvjetima

Gotovo preko noći došlo je do značajnih promjena uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 koje su razotkrile razne ranjivosti postojećih poslovnih modela. Istovremeno svjedočimo činjenici da u današnjem svijetu opstaju one kompanije koje svoje poslovanje temelje na novim, inovativnim i transformativnim digitalnim rješenjima.

U listopadu 2020. godine proveli smo istraživanje među startupovima i kompanijama u Hrvatskoj kako bismo razumjeli izazove s kojima se suočavaju, nove tržišne niše koje su se pojavili kao i nove trendove.

Izvješće Digital Footprint analizira trenutačno stanje startup ekosustava i kompanija u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na posljedice i prilike nastale pandemijom bolesti COVID-19. Izvješće otkriva kako su se kompanije digitalno transformirale u novim okolnostima, koja je razina razvoja startupova te na koji način kompanije i startupovi mogu ostvariti suradnju. Za utvrđene izazove u digitalnom ekosustavu predložene su preporuke koje bi trebale potaknuti stvaranje novih i prilagođenih potpornih mehanizama.

Digital footprint

Što smo saznali o startupovima?

Hrvatski startup ekosustav još uvijek je u povojima

Main startup characteristics

61 % startupova postoji manje od 2 godine


Main startup characteristics

73 % startupova svoje proizvode/usluge plasira na tržište EU-a i Hrvatske

Main startup characteristics

89 % startupova ima do 10 zaposlenika


Main startup characteristics

34 % startupova još uvijek ne ostvaruje dobit

Main startup characteristics

48 % startupova
ima 1 osnivačaEksterno financiranje

 • Ukupna razina ulaganja u analizirane startupove iznosila je 42 milijuna eura.

 • 62 % startupova dobilo je eksterno ulaganje, a prosječno ulaganje po startupu iznosilo je oko 400.000 eura ako izuzmemo jedno ulaganje koje je outlier (puno je veće od ostalih).

*Click on the chart to change the layout


Utjecaj pandemije bolesti COVID-19

 • Više od 50 % hrvatskih startupova zabilježilo je negativan utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na prodaju svojih proizvoda/usluga.

 • 41 % startupova koji su iskazali gubitak, navodi da je on iznosio više od 50 % u posljednjih osam mjeseci. Istovremeno, 17 % startupova na čiju je prodaju pozitivno utjecala pandemija zabilježilo je rast veći od 50 % - uglavnom se radi o startupovima u industriji računalnih igara i e-trgovine.

*Click on the chart to change the layout


Kako su se startupovi prilagodili novim uvjetima?

 • 41 % startupova prilagodilo je svoje proizvode novim tržišnim uvjetima.

 • 57 % startupova navodi kako njihov proizvod ili uslugu koriste velike kompanije i između ostalog, mogu pomoći kompanijama unaprijediti njihovu prodaju i logistiku.

 • 87 % startupova planira surađivati s velikim kompanijama kako bi doprinijeli transformaciji njihovih procesa/proizvoda/usluga.

How have startups adapted to the new circumstances?

Što smo doznali o kompanijama?

Hrvatske kompanije svoje proizvode prvenstveno plasiraju na tržište EU-a i Hrvatske

Utjecaj pandemije bolesti COVID-19

 • 77 % hrvatskih kompanija zabilježilo je negativan utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na prodaju svojih proizvoda/usluga.

 • Opseg negativnog utjecaja pandemije na prodaju kompanija znatno je manji od utjecaja na startupove. Samo 15 % kompanija zabilježilo je više od 50 % gubitka od prodaje. Istovremeno, 12 % kompanija imalo je značajnu korist od pandemije ostvarivši porast prodaje za više od 50 %.

*Click on the chart to change the layout


 • Zbog pandemije bolesti COVID-19 stvoreni su novi uvjeti te je došlo do poremećaja i negativnog utjecaja na uobičajen tijek poslovanja.

 • Više od 50 % kompanija zabilježilo je značajan ili vrlo značajan utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na njihove lance opskrbe, financije i likvidnost.

 • Istovremeno 70 % kompanija zabilježilo je vrlo ograničen negativan utjecaj na broj zaposlenika.

The impact of covid 19

Kako su se kompanije prilagodile novim uvjetima?

 • 73 % kompanija već prilagođava svoje proizvode/usluge „novoj normali”, pri čemu najveći potencijal vide u razvoju novih proizvoda i upravljanju odnosima s kupcima.

 • Samo 20 % kompanija startupove vidi kao strateške partnere u svojoj transformaciji.

How have companies adapted to new circumstances?

Ključni izazovi i preporuke

Wealth icon

Nedostatak financiranja startupova u ranoj fazi razvoja

Pristup kapitalu i niže razine ulaganja u hrvatski startup ekosustav predstavljaju prepreku za njegov razvoj. Preporuka je da javni sektor osmisli inicijative koje bi usmjerile EU fondove i druge izvore financiranja prema stvaranju potpornih mehanizama za ulaganja u startupove.

Limited global connectedness

Ograničena globalna povezanost

Nalazi ukazuju na to da su startupovi i kompanije u Hrvatskoj pretežno eurocentrični. Potrebne su inicijative pomoću kojih bi se proširilo znanje startupova o inozemnim tržištima i uspostavi mreža. Takve bi inicijative ubrzale razvoj startupova i poboljšale izglede za njihov uspjeh na globalnoj razini.

Slow pace of digital transformation

Usporena digitalna transformacija

Izvješće ukazuje na to da većina kompanija prepoznaje vrijednost digitalne transformacije. Međutim, uspjeh i brzina transformacije uvelike ovise o raspoloživim financijskim sredstvima. Imajući na umu negativne učinke pandemije, javni sektor trebao bi stvoriti potporne mehanizme za projekte digitalne transformacije te za suradnju između startupova i kompanija na takvim projektima.

U suradnji s

Kontaktirajte nas

John M. Gašparac

John M. Gašparac

Voditelj usluga revizije i računovodstvenog savjetovanja za Hrvatsku, PwC Croatia

Tanja Kuzman

Tanja Kuzman

Direktorka, Digitalna rešenja, startapi i inovacije, PwC Serbia

Bruno Čurčija

Bruno Čurčija

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 3110 677

Ostanimo povezani: