Procjena vrijednosti

 

Tim za procjene vrijednosti PwC-a Hrvatska provodi vrijednosnu analizu poslovnih subjekata ili udjela u tvrtkama, nematerijalne imovine i nekretnina kako bi se ispunili zahtjevi naših klijenata vezani za spajanja, stjecanja i prodaje, reorganizaciju, financijsko izvještavanje, strateško planiranje i ostalo upravljačko donošenje odluka.

Potencijalna pitanja

 • Potreban vam je savjet o cijeni pri stjecanju ili prodaji poslovnog subjekta ili udjela u poslovnom subjektu, nekretnine ili nematerijalne imovine.
 • Vaša će se tvrtka spojiti s drugom tvrtkom i tražite savjet o omjeru zamjene dionica/udjela.
 • Potreban vam je alat koji će projicirati novčane tokove vaše tvrtke kako biste:
  1. proveli scenarije i razumjeli njihov učinak na vrijednost tvrtke,
  2. odredili doprinos pojedinih odjela tvrtke u ukupnoj vrijednosti,
  3. održali određenu razinu financijskih rezultata kako bi se zadovoljile odredbe ugovora o zajmu,
  4. potkrijepili druge upravljačke odluke.
 • Vašoj tvrtki potrebno je dužničko financiranje i želite razumjeti vrijednost svog zaloga.
 • Trebate izraditi dugoročni plan poticaja za više rukovodstvo.
 • Trebate procijeniti vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme kako biste zadovoljili zahtjeve za prvu primjenu MSFI-a, ili vam je potrebna revalorizacija imovine u skladu s politikom vaše tvrtke.
 • Trebate računovodstveno prikazati svoja nedavna stjecanja i provesti alokaciju kupoprodajne cijene prema MSFI-u ili US GAAP-u.
 • Trebate provesti testiranje na umanjenje vrijednosti financijske imovine, dugotrajne materijalne imovine, nematerijalne imovine ili goodwilla.

Usluge koje pružamo

 • Procjene vrijednosti za potporu transakcijama. Analiziramo vrijednost ciljnog društva kod stjecanja i procjenjujemo prilike za prodaju. Savjetujemo dioničare, uprave i više rukovodstvo o određivanju omjera zamjene dionica/udjela prilikom spajanja. Kod složenih transakcija radimo u jedinstvenom timu sa PwC-ovim stručnjacima za financijsko, porezno i pravno dubinsko snimanje kako bismo uvrstili njihove nalaze u rezultate vrijednosti. Kako bismo procijenili prognozirane pretpostavke, dovodimo PwC-ove stručnjake za konkretnu industriju koji se usredotočuju na procjenu strategije. Za sveobuhvatne prekogranične transakcije, u koordinaciji smo s resursima za procjenu vrijednosti iz čitave globalne mreže PwC-a.
 • Procjene vrijednosti za potporu upravljačkim odlukama i financijsko modeliranje. Pomažemo našim klijentima razumjeti ključne pokretače vrijednosti u njihovom poslovanju. Ako je potrebno, možemo razviti financijski model i klijentu pružiti alat za upravljanje na temelju vrijednosti, omogućujući im provođenje analiza scenarija i osjetljivosti. Nudimo neovisne savjete dioničarima, upravama i višem rukovodstvu kako bismo im pomogli pri donošenju odluka o prikupljanju sredstava, budući da znamo i razumijemo zahtjeve i očekivanja različitih vrsta investitora.
 • Računovodstvene procjene vrijednosti.Spajanjem stručnjaka s bogatim znanjem o procjeni vrijednosti i računovodstvu (MSFI i US GAAP), provodimo analize vrijednosti imovine i obveza stečenih tvrtki za alokaciju kupoprodajne cijene, procjenjujemo vrijednost nekretnina kod prve primjene MSFI-a i revalorizacija te provodimo testiranje na umanjenje vrijednosti.

Kako vam možemo pomoći

 • Usredotočenost na čvrstu analizu vrijednosti za potporu transakciji pomaže u postavljanju pravilnih očekivanja pri komunikaciji s drugom stranom.
 • Bolji uvid u ključne pokretače vrijednosti pomaže našim klijentima u rješavanju nesigurnosti i donošenju dobro utemeljenih upravljačkih odluka.
 • Potpuno razumijevanje zahtjeva MSFI-a/US GAAP-a i načina na koji oni utječu na vrijednost nekretnina pomaže u smanjenju rizika značajnih prepravljanja.
 • Poznavanje zahtjeva drugih revizorskih tvrtki omogućuje nam dovršavanje našeg posla i opravdavanje rezultata unutar rokova za izvještavanje.

Contact us

Darija Hikec

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 1 6328 828

Damir Kecko

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 1 6328 822

Stay Connected: