Transakcijske usluge

 

Bilo da ste kupac ili prodavatelj, stručnjaci za dubinsko snimanje iz PwC-a Hrvatska mogu vam pomoći i savjetovati vas pri vašem financijskom, komercijalnom, poreznom i tržišnom dubinskom snimanju kako bi vam pomogli doseći najveću vrijednost iz predložene transakcije. Naš pristup dubinskom snimanju obuhvaća razumijevanje dinamike transakcije i tvrtke, njezinih motiva, pokretača vrijednosti, sinergije, rizika i, naposljetku, određivanja cijena.

Naše usluge pokrivaju čitav transakcijski ciklus, od evaluacije u ranoj fazi transakcije preko provedbe do integracije nakon spajanja i njegove iskoristivosti, ovisno o potrebama klijenta.

Potencijalna pitanja

 • Želite analizirati ulagačke strategije i strategije ulaska na tržište u Hrvatskoj.
 • Želite procijeniti privlačnost potencijalnog tržišnog segmenta ili sposobnosti i konkurentni položaj ciljnog društva.
 • Planirate kupiti tvrtku i želite razumjeti ključne financijske rizike i njihov kontekst u poslovnom okruženju u Hrvatskoj.
 • Prodajete tvrtku ili dio poslovanja i želite potencijalnim kupcima pružiti transparentno i potpuno razumijevanje njezinog stanja.
 • Potrebna vam je potpora u pregovorima oko kupoprodajnog ugovora za predloženo stjecanje neke tvrtke.
 • Trebate strukturirati poreze za transakciju.
 • Trebate analizirati održivost poslovnog plana, uključujući rizike, osjetljivosti i potencijalne efekte rasta.
 • Želite procijeniti sinergijski potencijal transakcije.

Usluge koje pružamo

Financijsko dubinsko snimanje pomaže vam odrediti i usredotočiti pažnju na čimbenike u poslovanju koji će biti ključni za njegov budući uspjeh, te osigurati da financijski podaci ciljnog društva odražavaju stvarnost.

Dubinsko snimanje fokusiramo na područja koja imaju najveći utjecaj na vrijednost, koristeći naše bogato iskustvo u lokalnim i međunarodnim transakcijama s ciljem otkrivanja skrivenih rizika i mogućnosti, pomažući vam doseći najveću dobivenu vrijednost. Možemo pomoći kupcima:

 • unaprijediti svoje razumijevanje ciljnog društva i tako povećati vjerojatnost da će transakcija postići svoje ciljeve;
 • utvrditi i razumjeti ključne čimbenike uspjeha i tako unaprijediti svoje razumijevanje svih relevantnih pitanja kako bi se mogle donijeti informirane odluke;
 • naglasiti prednosti koje mogu biti temelj razvoja ili nedostatke koji se mogu riješiti.

Dubinsko snimanje za prodavatelje

Ako ste prodavatelj, možemo s vama raditi i kao stručnjaci za dubinsko snimanje za prodavatelje. Kad se neka tvrtka prodaje (ili prodaje neki od svojih dijelova) treba potencijalnim kupcima prikazati detaljno izvješće o svom financijskom stanju. To se naziva dubinsko snimanje za prodavatelje. PwC pruža sigurnost i kupcima i prodavateljima neovisnim pregledom tvrtke, koji obuhvaća uspješnost poslovanja i izglede za budućnost. Dubinsko snimanje za prodavatelje pomaže:

 • riješiti probleme i pitanja koji mogu biti važni čak i za najzahtjevnijeg kupca;
 • pružiti kupcima veću sigurnost u vezi s prirodom poslovanja i karakteristikama novčanog toka;
 • ukloniti potrebu da kupac dobije značajan pristup kako bi proveo vlastito dubinsko snimanje budući da će se moći osloniti na izvješće o dubinskom snimanju za prodavatelje;
 • svesti na minimum eroziju vrijednosti tvrtke i potencijalni poremećaj u radu koji proces prodaje može uzrokovati tvrtki i upravljačkom timu;
 • omogućiti prodavatelju zadržati kontrolu nad procesom prodaje;
 • predstaviti uravnotežene nalaze (uključuju potencijale rasta i rizika).

 

Pomoć prodavateljima

Za prodavatelje koji su uključeni u prodaju ili prodaju dijela svog poslovanja, tim za pomoć prodavateljima nudi rješenja izrađena posebno za vas koja će vam pomoći u uspješnom dovršetku vaše porezne strukture. Naši stručnjaci za pomoć prodavateljima rade zajedno s rukovodstvom tvrtke i njihovim vodećim savjetnicima tijekom cijelog procesa, pomažući vam:

 • pravovremeno razumjeti prilike i potencijalne probleme kako bi se poduzeli ispravni koraci
 • pružiti vam opciju „regrupiranja i popravka“ mimo budnog oka javnosti
 • pružiti pomoć rukovodstvu i financijskom savjetniku u pripremi tvrtke za potencijalnu transakciju
 • dodati vjerodostojnost činjenicama, brojkama i informacijama navedenima u memorandumu o prodaji
 • održavati tempo i inicijativu tijekom čitavog procesa prodaje.

Kod svake transakcije moguće je da će porezne izloženosti ciljnog društva biti prenesene na kupca. Kako bi se upravljalo poreznim rizicima i kako bi se utvrdile najvažnije skrivene porezne izloženosti koje će znatno utjecati na procjenu ulagača o prilikama za ulaganje, preporučljivo je da ulagači naruče pravo dubinsko snimanje ciljnog društva kojim bi se procijenili porezni rizici i uskladila kupoprodajna cijena te dodale dovoljne garancije i izuzeća.

Porezno dubinsko snimanje pomaže vam utvrditi značajna porezna pitanja koja bi mogla imati utjecaj na predloženo stjecanje kako bi se zaštito interes kupca, uključujući i:

 • agresivne i neopravdane porezne strukture;
 • korporativne i individualne nedostatke u poreznoj usklađenosti;
 • neutemeljenu politiku transfernih cijena; i
 • veliku izloženost penalima i zateznim kamatama.

Naši stručnjaci za porezno dubinsko snimanje pomažu vam:

 • procijeniti jesu li trenutno poslovanje i porezne pozicije ciljnog društva u skladu s relevantnim hrvatskim poreznim zakonima i propisima te vas upozoriti na povezane posljedice koje su rezultat bilo koje prakse neusklađenosti; i
 • utvrditi i kvantificirati potencijalne značajne skrivene porezne obveze/izloženosti, osobito porezna događanja koja se ponavljaju i koja mogu utjecati na cijenu transakcije i buduću dobit ciljnog društva.

Porezno dubinsko snimanje punog opsega ili pregled pojedine procedure pružit će vam bolje razumijevanje poreznih posljedica na potencijalno stjecanje ciljnog društva, što je važno za vašu procjenu mogućnosti ulaganja u Hrvatskoj.

Transakcije spajanja i stjecanja mogu pružiti jedinstvene prilike za poboljšanje porezne učinkovitosti. Poreznim rizicima treba se dobro upravljati i možda će biti potrebno izraditi odgovarajuću poreznu strukturu za transakciju koja ili svodi poreznu neučinkovitost na minimum ili nudi mogućnosti uvođenja porezne učinkovitosti.

Je li ovo vaša situacija?

Razmišljate li o stjecanju ili o prodaji tvrtke u Hrvatskoj? Razmatrate li mogućnost da hrvatska tvrtka bude regionalna holding tvrtka? Ako da, potrebno je razmotriti postojeću organizacijsku i poreznu strukturu prodavatelja/stjecatelja kako bi se postigla i poboljšala porezna učinkovitost.

Naši stručnjaci za porezno strukturiranje pri spajanjima i stjecanjima pružaju široko znanje koje vam je potrebno za iskorištavanje potencijalne koristi i rizika pada cijena dionica u slučaju velikih transakcija spajanja i stjecanja.

Naši proizvodi

Naš tim za porezno strukturiranje pri spajanjima i stjecanjima može vam ponuditi sljedeće proizvode:

 • strukturiranje kako bi se osigurala učinkovitost s poreznog, komercijalnog i financijskog stajališta, kao i za optimizaciju neto novčanih tokova;
 • procjena i upravljanje rizikom stjecanja/spajanja s poreznog stajališta;
 • potpora transakciji tijekom provedbene faze s fokusom na strateške prioritete;
 • integracija nakon transakcije, upravljanje i rješenja.

Kako vam možemo pomoći

Možemo vam ponuditi iskusne savjete za strukturiranje i financiranje transakcije u svakom trenutku tijekom transakcijskog ciklusa te vam, uz naše porezne stručnjake, naši stručnjaci za transakcijske usluge, korporativne financije i pravo mogu pružiti podršku u svim aspektima transakcije djelujući kao jedinstveni tim.

Prednosti za naše klijente

 • Angažiranje tima iskusnih stručnjaka sa sjedištem u Zagrebu;
 • Razumijevanje ukupne tržišne dinamike, pokretača u pojedinim segmentima i prilika za rast;
 • Razumijevanje poslovanja ciljnog društva, financijskih i poreznih rizika te ključnih čimbenika uspjeha;
 • Stjecanje veće kontrole nad postupkom prodaje za prodavatelja, što vam potencijalno omogućuje postizanje više cijene za vašu tvrtku;
 • Svođenje potencijalnih učinaka nakon transakcije na minimum zbog utvrđivanja potencijalnih poreznih izloženosti;
 • Sigurnost da su sva pitanja koja su se pojavila tijekom dubinskog snimanja pravilno prikazana.

Contact us

Darija Hikec

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 1 6328 828

Damir Kecko

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 1 6328 822

Stay Connected: