Upravljanje rizicima i usklađenost

Vaša perspektiva i strategija vezane uz rizik mogu utjecati na ravnotežu između izbjegavanja neuspjeha i korištenja konkurentnih mogućnosti.

Globalizacija i tehnologija su u današnje vrijeme glavni pokretači poslovanja, imaju potencijal Vaše društvo izložiti neviđenim rizicima - ili Vas usmjeriti prema neviđenim prilikama. Suočavajući se s tim rizicima, pretvarate ih u katalizator rasta te preduhitrivši nesigurnost.
Intenzitet promjena u današnjem poslovnom okruženju zahtijeva od tvrtki da upravljaju i koriste snagu proaktivnog upravljanja rizicima društava, kombinirajući inovativne i proaktivne aktivnosti   vezane za upravljanje, rizik i usklađenost (eng. governance, risk and compliance- GRC) u sveobuhvatni program upravljanja rizicima društva koji olakšava iskorištavanje konkurentnih prilika i ispunjavanje očekivanja dionika.

Rješenja za upravljanje rizicima i usklađenost

Intenzitet promjena u današnjem poslovnom okruženju zahtijeva od društava da upravljaju i koriste snagu proaktivnog upravljanja rizicima društva, kombinirajući inovativne i proaktivne aktivnosti   vezane za upravljanje, rizik i usklađenost (eng. governance, risk and compliance- GRC) u sveobuhvatni program upravljanja rizicima društva koji olakšava iskorištavanje konkurentnih prilika i ispunjavanje očekivanja dionika.

Usluge upravljanja rizicima društava koje pruža PwC osiguravaju dodatnu vrijednost kroz:

 • procjenu Vašeg okvira upravljanja rizicima društva

 • provedbu procjene rizika na razini poslovanja ili rizika u nastajanju

 • analizu suradnje između funkcija rizika i usklađivanja i

 • dizajniranje i pregled planova za migraciju rizika

Vaš regulatorni odgovor odražava razinu kontrole koju imate u svom poslovanju.

Protok novih pravila i propisa preko regionalnih, državnih i međunarodnih granica pojačava se. Bez obzira na to koliko je Vaša organizacija velika, mala ili diverzificirana, na gotovo svaki njen dio utjecala je složena mreža propisa koji se stalno unaprjeđuju te podliježe postupcima provođenja i novčanim kaznama. Da ne spominjemo rizik za ugled.

Usklađenost je više od prevencije. Odnosi se i na iskorištavanje prilika. Prilike koje mogu ojačati Vašu organizaciju kroz strateške, proaktivne mjere, kao što su najbolje prakse, obuka zaposlenika, interne kontrole i standardiziranje prikladno za Vaš sektor i veličinu. Mjere koje mogu otkriti vrijednosti, čak i kada osiguravaju usklađenost.

U sve povezanijem svijetu, nužno je da društva poput Vašeg imaju plan za izvanredne situacije . Preoblikovane strategije globalnog poslovanja dodaju nove rizike od prekida postojećim portfeljima rizika. Izgrađivanje otpornog poslovanja koje se može oporaviti teže je primijeniti kada se kriza dogodi, a vrijeme je dragocjeno.

Vaše rukovodstvo i članovi uprave mogu postavljati pitanja kao što su:

 • Bismo li se mogli oporaviti od događaja koji nose rizik prekida poslovanja koji su javno objavljeni našim ulagačima?

 • Možemo li se osloniti na to da naši dobavljači imaju održive planove nastavka poslovanja kontinuiteta koji nas štite tijekom njihove krize?

 • Koliko nas dugo naši dobavljači mogu podržavati tijekom naše krize?

 • Podržava li naš program za oporavak IT-a od katastrofe naše zahtjeve vezane uz oporavak poslovanja i otpornost?

PwC-ovi stručnjaci za rješenja za riznice mogu surađivati s Vama u svakoj fazi Vašeg projekta riznice, od procjene i dizajna do provedbe i šire. Kao odgovor na Vaše individualne izazove, prilike i poglede, nudimo Vam prilagođen pristup:

 • upravljanju novčanim sredstvima i bankarstvom

 • upravljanju i predviđanju likvidnosti

 • osiguravanju sredstava i kreditiranju trgovine

 • podršci računovodstvu i valuacijama

 • upravljanju rizicima deviza, kredita i kamatnih stopa

 • upravljanju ulaganjima i zaduženjima

 • upravljanje rizicima trgovine roba

 • upravljanju radnim kapitalom

 • korporativnom financiranju

 • upravljanju promjenama

 

 

Promjena Vašeg pogleda na regulatorno očitovanje

Playback of this video is not currently available

Changing your perspective on Regulatory Response

Businesses need to be encouraged to take a fresh look at regulation, to see it as a benefit and not just a burden, and to grasp opportunities that were not always in view. Now, more than ever, trust and transparency are highly prized, and getting on the front foot with your regulatory response can bring significant

Contact us

Tamara Maćašović

Tamara Maćašović

Partner, PwC Croatia

Tel: + 385 1 6328 843

Bruno Čurčija

Bruno Čurčija

Direktor, PwC Croatia

Tel: +385 (0)99 3110 677

Ostanimo povezani: