Revizija financijskih izvještaja

Za poduzeća koja trebaju reviziju iz statutarnih ili zakonskih razloga, možemo Vam pružiti uslugu visoke kvalitete. Naše poslovanje uzima u obzir sve postojeće, a gdje je potrebno, i sve buduće revizijske, računovodstvene propise i smjernice, uključujući i one o načinu izvješćivanja.

Glavne usluge
  • Usklađivanje s propisima
  • Savjetovanje o slabostima kontrola i procesnih sustava
  • Potvrđivanje računovodstvenog tretmana s obzirom na složene transakcije
  • Pojačano praćenje računovodstvenih i zakonskih promjena
  • Neovisan pregled pripremljenih financijskih izvještaja
  • Izvješća računovođa

Contact us

John M. Gašparac

Predsjednik uprave, PwC Croatia

Stay Connected: