Regulatorne istrage u SAD-u i parnice vezane za vrijednosnice

Integritet financijskih računa predmet je iznimno pomnog ispitivanja i javne pozornosti nakon nekih značajnih korporativnih skandala posljednjih godina. Europske tvrtke koje kotiraju u SAD-u podložne su regulativi američke Komisije za vrijednosnice i burze (SEC) i američkog ministarstva pravosuđa. Osim toga, te tvrtke i njihovi direktori i službenici izloženi su riziku od zajedničkih tužbi kod pojave računovodstvenih pogrešnih prikaza ili nepravilnosti. Naš tim je specijaliziran za pomoć tvrtkama koje kotiraju po SEC-u i njihovim podružnicama, pružanjem stručnog znanja potrebnog za upravljanje i minimiziranje rizika od parnica vezanih za vrijednosnice i regulatornu usklađenost. Naši forenzički stručnjaci mogu vam pomoći oko niza problema, uključujući usklađenost s dijelom 404. Zakona Sarbanes Oxley, Zakona o sprječavanju korupcije u inozemstvu (FCPA) ili istragom u skladu s dijelom 10A.

Više o ovoj usluzi

Odredbe za suzbijanje mita: u suštini zabranjuju obećavanje, plaćanje ili davanje novca ili bilo čega vrijednog bilo kojem stranom službeniku u svrhu dobivanja ili zadržavanja posla.

Računovodstveni zahtjevi: primjenjivi su na tvrtke koje moraju podnositi periodična izvješća američkoj Komisiji za vrijednosnice i burze (SEC). Takve tvrtke dužne su (i) održavati sustav internih računovodstvenih kontrola koje pružaju razumno jamstvo da se upute menadžmenta provode i da se odstupanja u knjigama i evidencijama tvrtke otkrivaju i usklađuju; (ii) izraditi i voditi knjige, evidencije i račune, koji razumno detaljno, precizno odražavaju transakcije i raspolaganje imovinom izdavatelja; i (iii) periodično pregledavati interne računovodstvene kontrole kako bi se utvrdila sva odstupanja i problemi.

Globalna prijetnja

Multinacionalne tvrtke koje doživljavaju brzi rast u više jurisdikcija često se suočavaju s raznim kulturnim, pravnim, financijskim i računovodstvenim komplikacijama, uz nove obveze i odgovornosti, na svom putu po globalnom tržištu. Prilike u tranzicijskim i zemljama u razvoju često zahtijevaju bavljenje nepoznatim geografskim područjima, stranim vladama, gdje linije razdvajanja službenog i neslužbenog statusa nisu uvijek očite, te usklađenošću s brojnim međunarodnim, regionalnim ili lokalnim zakonima. Posao koji se vodi u takvim jurisdikcijama može izložiti tvrtku nepredviđenim rizicima, pa čak i građanskim i kaznenim kaznama.

Transparency International, neprofitna organizacija za zastupanje koja radi na zaustavljanju korupcije u međunarodnim poslovnim transakcijama i drugim područjima, izvijestila je da, unatoč određenom napretku, korupcija i dalje značajno iscrpljuje resurse i da u javnom sektoru vlada pošast mita. U svom indeksu percepcije korupcije za 2007. godinu, ukupno 135 od 180 zemalja imalo je ocjenu 5 ili nižu u odnosu na čistu ocjenu 10, a 82 od tih zemalja imale su ocjenu 3 ili nižu, što ukazuje na neobuzdanu korupciju. Procjenjuje se da je iznos izgubljen zbog mita u državnim nabavama najmanje 400 milijardi američkih dolara godišnje u svijetu. Osim toga, Institut Svjetske banke procjenjuje da se svake godine plaća više od jednog bilijuna američkih dolara mita.

Posljedice

Savezna vlada je dramatično izoštrila svoj fokus na poslovne aktivnosti u inozemstvu, a učestalost kaznenih postupaka prema FCPA-u značajno se povećala tijekom posljednjih nekoliko godina. Regulatori sada procesuiraju slučajeve agresivnije i određuju veće kazne kad se utvrde povrede. Teške kazne primjenjive u skladu s FCPA-om čine iznimno važnim za tvrtke da ulažu u razvoj i provedbu sveobuhvatnog programa usklađenosti s FCPA-om. FCPA navodi kazne do:

  • 2 milijuna USD ili dvostruki dobitak za tvrtke
  • 100.000 USD za pojedince i do pet godina zatvora

Prema saveznim kaznenim zakonima osim FCPA, pojedinci mogu biti kažnjeni s do 250.000 USD ili do dvostrukog iznosa bruto dobitaka ili gubitaka, ako okrivljenik ostvaruje ekonomski dobitak od kaznenog djela ili uzrokuje ekonomski gubitak drugoj osobi.

Građansku parnicu može pokrenuti državni odvjetnik SAD-a ili SEC. Ponašanje koje krši odredbe FCPA vezane za suzbijanje mita također može dovesti do privatne tužbe za trostruku odštetu prema građanskom zakonu RICO (Zakonu o organizacijama pod utjecajem reketarenja ili korupcije) ili do tužbi u skladu s drugim federalnim ili saveznim zakonima.

Naposljetku, u smjernicama koje je izdao Ured za upravljanje i proračun, osobi ili tvrtki za koje se utvrdi da su prekršili FCPA mogu se izreći sljedeće kazne::

  • Zabrana poslovanja sa saveznom vladom
  • Zabrana dobivanja izvoznih licenci
  • Zabrana poslovanja s vrijednosnicama
  • može ih se isključiti iz agencijskih programa Komisije za trgovanje robnim ročnicama i Korporacije za privatna ulaganja u inozemstvu

Pitanja iz FCPA također su plodno tlo za protutužbe i tužbe konkurenata.

Odgovornost menadžmenta nedavno se značajno povećala. Zakon Sarbanes-Oxley iz 2002. godine („SOx“) je jedan od primjera. SOx zahtijeva da izvršni direktori i financijski direktori osobno potpisuju za točnost financijskih izvještaja svojih tvrtki i učinkovitost njihovih internih kontrola. Time je stavljen veći pritisak na direktore da osiguraju usklađenost sa saveznim zakonima vezanima za vrijednosnice. Ključ za izbjegavanje ili ograničavanje izloženosti menadžmenta (i tvrtke) je posjedovanje učinkovitog programa za usklađenost, koji može pomoći da se izbjegnu velike novčane i druge kazne.

Više no ikad u prošlosti, regulatori usredotočuju svoju pažnju i povećavaju svoja očekivanja od programa za usklađenost, potaknuti novim američkim saveznim smjernicama za presude koje su stupile na snagu 1. studenog 2004. godine. Smjernice zahtijevaju da tvrtka implementira, ažurira, komunicira i prati jasne i sažete standarde usklađenosti. Nadalje, zahtijevaju da tvrtka dodijeli odgovornost za program vjerodostojnoj osobi koja dobije dovoljne resurse i ima izravan i redoviti pristup upravi. Također, potrebno je uspostaviti disciplinski mehanizam i plan odgovaranja za slučajeve zabilježenih prekršaja.


Ublažavanje prijetnje

Praksa istražnih i forenzičkih usluga PwC-a pruža povjerljive, globalne resurse za pomoć tvrtkama u provedbi i/ili procjeni programa usklađenosti, obavljanjem pozadinskih istraga dubinskog snimanja agenata i posrednika, te obavljanjem transakcijskih istraga, pod vodstvom tvrtke i njenog savjetnika.

Naši stručnjaci globalno su prisutni na više od 70 zemalja te nude:

  • Cjelovito razumijevanje lokalne i regionalne kulture, jezika, financijskih i regulatornih sustava
  • Međunarodnu mrežu partnera i osoblja koji nude jednostranu prednost u istraživanju pitanja koja se protežu preko granica i sposobnost da svojim klijentima osiguraju jedinstveni globalni doseg na koordiniran i brz način
  • Međunarodnu mrežu pojedinaca s iskustvom u obavljanju računalnih istraga
  • Iskustvo kvalificiranih istražitelja koji su bili na visokim položajima u glavnim agencijama tužiteljstva i izvršne vlasti u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Europi, Južnoj Africi i Aziji

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: