Transakcijski i dioničarski sporovi i istrage

Jeste li zadovoljni što dobivate najveću moguću vrijednost iz transakcije? Je li kupoprodajni ugovor nepobitan?

Nudimo niz usluga u svezi sa stjecanjem i prodajom poduzeća, kao i sporovima između dioničara i partnera u zajedničkim pothvatima. Surađujemo s klijentima tijekom cijelog transakcijskog procesa kako bi se minimizirao rizik spora i maksimizirala vrijednost transakcije. U slučajevima u kojima se sporovi ne mogu izbjeći, naši stručnjaci pomažu osigurati najbolji mogući rezultat kroz proces rješavanja sporova.

Naše usluge transakcijskih i dioničarskih sporova i istrage uključuju sljedeće:
 • Istražno dubinsko snimanje prije dovršetka transakcije koje pokriva područja kao što su ključni zaposlenici i poslovni partneri, pregled rizika od prijevara, itd.
 • Pregled kupoprodajnih ugovora prije dovršetka kako bi se utvrdile loše točke, uključujući i pomoć u izradi nacrta ključnih računovodstvenih politika kako bi se izbjegla erozija cijene
 • Pregledi završnih financijskih izvještaja kako bi se osiguralo da završni računi u potpunosti koriste prednosti uvjeta kupoprodajnog ugovora
 • Pomoć u sporovima nakon dovršetka transakcije
 • Pitanja vezana za sudske postupke i jamstva
Više o ovoj usluzi

Koristeći našu stručnost u rješavanju transakcijskih sporova, prije potpisivanja ugovora, možemo pružiti savjete o izradi robusnih završnih računa ili mehanizama i procesa za formiranje cijene u skladu sa zaradom ostvarenom nakon preuzimanja. Pomažemo u smanjivanju nejasnoća u računovodstvenim aspektima prilagodbi kupovne cijene i pomažemo u minimiziranju rizika od sporova koji nastaju nakon transakcije. Pomažemo i maksimizirati vrijednost transakcije tijekom procesa pripreme završnih računa savjetovanjem o načinu na koji se uvjeti ugovora mogu u potpunosti iskoristiti.

Pomažemo poslije dovršetka transakcije, bilo savjetovanjem stranaka u postupku pregleda jamstvene usklađenosti i pomaganjem s posljedičnim jamstvenim zahtjevima ili u izradi podnesaka za neovisnog vještaka u vezi sa završnim računima ili sporovima oko plaćanja u skladu sa zaradom ostvarenom nakon preuzimanja. Naši stručnjaci mogu djelovati i kao nezavisni vještaci u takvim sporovima. Također, imamo iskustvo u pogrešnim prikazima vezanima uz transakcije te tužbama zbog stručnog nemara.

Osim pomaganja s računovodstvenim aspektima transakcije, naš tim za korporativne istrage provodi forenzičko dubinsko snimanje ciljanih tvrtki i pojedinaca prije dovršetka transakcije. Za transakcije koje uključuju regulirane subjekte, imamo tim stručnjaka koji može pregledati usklađenost s propisima, kao što su propisi protiv pranja novca, Zakon o korupciji u inozemnom poslovanju, itd.

Naše usluge za dioničarske sporove pomažu u rješavanju sporova između dioničara i partnera u zajedničkim pothvatima. Takvi sporovi mogu nastati, na primjer, kao rezultat razlika u mišljenju u vezi s ugovornim obvezama, sumnjom u prijevaru ili nemar ili radnjama koje štete manjinskim interesima.

Potencijalni problemi
 • Imate neadekvatne ili dvosmislene računovodstvene definicije u ugovoru
 • Potreban vam je savjet o tome što treba uključiti/isključiti iz završnih računa ili računa za plaćanja u skladu sa zaradom ostvarenom nakon preuzimanja
 • Nisu u potpunosti jasne uloge svake stranke i njihovih savjetnika u pripremi, pregledu i finalizaciji tih računa
 • Potrebna vam je pomoć u pripremi podnesaka nezavisnom računovođi ili odgovaranju na pitanja nezavisnog računovođe, bilo u pisanom obliku ili na usmenim raspravama
 • Trebate savjet u sporovima između partnera u zajedničkom pothvatu ili dioničara
 • Želite procijeniti potencijal tužbi i protutužbi i razviti argumente koji podupiru vašu poziciju
 • Morate procijeniti je li došlo do povrede jamstva i/ili kvantificirati gubitak nastao zbog te povrede.
Kako vam možemo pružiti podršku
 • Pregled kupoprodajnih ugovora prije dovršetka transakcije
 • Pomoć u izradi djelotvornih mehanizama usklade cijena i savjetovanje o financijskim jamstvima u nacrtu kupoprodajnog ugovora
 • Savjetovanje o računovodstvenim aspektima ugovora, uključujući i utvrđivanje dopuštenih prilagodbi i pregled i/ili osporavanje prilagodbi druge strane
 • Djelovati kao nezavisni računovođa u sporovima zbog završnih računa
 • Savjetovanje i svjedočenje o pitanjima odgovornosti i uzroka u predmetima vezanima za nemar knjigovođa
 • Pomoć pri posredovanju ili u arbitražnom postupku, uključujući i pripremu obavijesti o neslaganju i pregovore s drugim strankama
 • Svjedočenje kao računovodstveni vještak u parnici.

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: