Istrage

Brinu li vas prijevare ili nepravilnosti u vašoj organizaciji?
Jeste li imali slučaj prijevare ili pronevjere imovine koji biste željeli istražiti?

Naš tim spreman je pomoći klijentima u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i ispravljanju prijevare, financijskih kaznenih djela i drugih nepravilnosti uključujući i pronevjeru imovine, mito i povredu etike. Naši stručnjaci za financijske istrage surađuju s našim stručnjacima za rješenja forenzičkih tehnologija kako bi otkrili prijevare, otkrili puni opseg gubitaka, analizirali prikupljene dokaze i izradili izvješća koja se mogu koristiti kao dokazi, ako bude potrebno. Također, pomažemo strankama koje razmatraju djelovanja za nadoknadu imovine.

Više o ovoj usluzi

Koristeći vještine i iskustvo stečeno tijekom mnogo godina u različitim disciplinama, naš istražni tim spreman je pomoći klijentima u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i ispravljanju prijevare, financijskih kaznenih djela i drugih nepravilnosti.

Naši stručnjaci za otkrivanje i istragu surađuju s našim stručnjacima za rješenja forenzičkih tehnologija, spajajući bogato iskustvo u praksi, formalnu naobrazbu i širok spektar alata i tehnika za otkrivanje i istragu prijevara.

Odluka o nadoknadi pronevjerene imovine bit će osnovana na širokom skupu činjenica, uključujući i opseg gubitaka, ima li meta od koje se želi nadoknaditi dovoljno imovine za ispunjavanje zahtjeva, lokaciju te imovine te postoji li želja za izbjegavanjem publiciteta. Klijentima možemo pomoći u ovom procesu odlučivanja te u poduzimanju svih posljedičnih djelovanja za nadoknadu.

Potencijalni problemi
 • Vaša organizacija pretrpjela je pronevjeru imovine u bilo kojem obliku, uključujući i krađu gotovine ili druge imovine, prijevaru u nabavi, prijevaru na troškovima ili obračunu plaća, kreditnu ili hipotekarnu prijevaru, krađu poslovnih tajni ili zloporabu prihoda
 • Trebate riješiti optužbe zviždača ili glasine unutar tvrtke protiv određenih zaposlenika ili uprave
 • Sumnjate u povredu etike, sukob interesa i druge oblike neprikladnog ponašanja uprave i zaposlenika unutar svoje organizacije.
 • Morate odgovoriti na pritužbe za mito i korupciju, uključujući i povrede Zakona o sprječavanju korupcije u inozemstvu.
 • Postoji sumnja u računovodstvenu prijevaru ili manipulaciju (na razini grupe, tvrtke ili odjela), ili neprikladno ili neodgovarajuće objavljivanje.
 • Postoje sumnje u adekvatnost ili učinkovitost programa i kontrola za suzbijanje prijevare u financijskom izvještavanju.
Kako vam možemo pružiti podršku
 • Istražiti prirodu i opseg prijevare ili nepravilnosti i sve gubitke koji su iz njih nastali
 • Otkriti i kvantificirati sve računovodstvene pogrešne prikaze i dati savjete o promjenama računovodstva ili objavljivanja koje mogu biti potrebne
 • Korištenjem dokaza iz istrage, kao i javno dostupnih izvora, procijeniti prikladnost trećih strana kao meta kod djelovanja za nadoknadu
 • Blisko surađivati s pravnicima kako bi se izradili nalozi za blokadu i objavljivanje, kao i za razradu strategija za nadoknadu imovine
 • Analizirati daljnje dokaze, kao što su bankovne evidencije, dobivene po nalozima za objavljivanje
 • Izraditi činjenična i/ili stručna izvješća i druge analize za potporu djelovanjima za nadoknadu
 • Pomoći u izradi i provedbi drugih koraka za oporavak, uključujući i poboljšanja procesa i kontrola za ublažavanje rizika od ponavljanja
 • Biti sudski vještaci i svjedočiti
 • Pružati usluge ugovorne forenzičke revizije, pregledati odnose sa sumnjivim dobavljačima
 • Istražiti sumnjivo financijsko poslovanje
Ostale istražne usluge uključuju
 • Korištenje tehnika forenzičkog intervjua
 • Prikupljanje elektroničkih dokaza, uključujući i snimanje diska
 • Rudarenje podataka i druge analize elektroničkih podataka za utvrđivanje relevantnih dokaza i istražnih tragova
 • Analiza dokumenata, transakcija i računovodstva
 • Upravljanje dokazima i dokumentima
 • Izrada izvješća, uključujući i izvješća sudskih vještaka, te numeričke i grafičke analize za korištenje u građanskim ili kaznenim postupcima
 • Veza s tijelima za provođenje zakona i regulatornim tijelima

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: