Međunarodna arbitraža

Jeste li uključeni u prekogranični spor?

PwC ima iskusni tim stručnjaka za međunarodnu arbitražu, koji pomaže strankama i njihovim pravnim savjetnicima u istraživanju i razumijevanju financijskih, ekonomskih i poslovnih posljedica sporova. Imamo bogato iskustvo u pružanju financijskih i drugih vrsta dokaza u postupcima širom svijeta povezanima s:

 • Sporovima zbog povrede ugovora
 • Građevinskim sporovima
 • Netočnim prikazima i povredama jamstvenih zahtjeva
 • Sporovima vezanima za ugovore o ulaganju

Naš iskusni tim za međunarodnu arbitražu pruža računovodstveno, financijsko i ekonomsko savjetovanje, kao i usluge sudskih vještaka, strankama u arbitražnim postupcima koji uključuju složene poslovne sporove. Možemo pomoći i klijentima i njihovim pravnim savjetnicima u istraživanju i razumijevanju financijskih, ekonomskih i poslovnih posljedica sporova, uključujući i sporove zbog povrede ugovora, sporove oko stjecanja i zahtjeve/tužbe na temelju međunarodnih ugovora o ulaganju.

Više o ovoj usluzi

PwC-ov tim za prekograničnu međunarodnu arbitražu uključuje računovođe, istražitelje, financijske stručnjake, ekonomiste i inženjere koji se mogu okupiti, analizirati i protumačiti velike količine podataka i jasno prezentirati složene financijske i tehničke nalaze. Pružali smo financijske i druge vrste dokaza u ad hoc i institucionalnim postupcima širom svijeta.

Naš tim za međunarodnu arbitražu pruža računovodstveno, financijsko i ekonomsko savjetovanje, kao i usluge sudskih vještaka, strankama u arbitražnim postupcima koji uključuju kompleksne poslovne sporove.

Možemo pomoći i klijentima i njihovim pravnim savjetnicima u istraživanju i razumijevanju financijskih, ekonomskih i poslovnih posljedica spora, uključujući i sporove zbog povrede ugovora i građevinske sporove, sporove oko stjecanja i potraživanja temeljem ugovora o ulaganju.

Potencijalni problemi
 • Imate ugovor u kojem mehanizam rješavanja sporova predviđa međunarodnu arbitražu umjesto sudskog spora
 • Uključeni ste u spor sa strankom iz druge države
 • Imate potraživanje od neke suverene države ili subjekta u državnom vlasništvu koje se treba rješavati međunarodnom arbitražom
 • Trebate istražiti i analizirati tužbu u nekoj zemlji koristeći poznavanje lokalne poslovne/ računovodstvene prakse
 • Imate tužbu zbog gubitka investicija protiv neke suverene države temeljem ugovora o ulaganju.

Kako vam možemo pružiti podršku
 • Početna procjena slučaja – objektivni pregled položaja potražitelja ili okrivljenika s financijskog stajališta, te davanje procjene moguće nadoknade i izloženosti
 • Razvoj strategije – utvrđivanje ključnih pitanja i najprikladnije strategije s financijskog stajališta kako bi se analizirala tužba.
 • Objavljivanje/otkrivanje – utvrđivanje dokumenata koji će dati informacije relevantne za tužbu. Kapaciteti naše forenzičke tehnologije omogućuju nam pretraživanje elektroničkih evidencija, uključujući i e-poštu
 • Stručna tehnička analiza – financijska, računovodstvena, ekonomska i inženjerska analiza za potporu pitanja odgovornosti i naknade štete u sporu
 • Komunikacija rezultata – izvješćivanje o rezultatima u pisanom obliku, kroz grafički prikaz ili usmene dokaze. Poznavanje lokalnih običaja i jezika može povećati uvjerljivost ovih argumenata
 • Usluge sudskih vještaka – svjedočenja u arbitražnom postupku, na suđenju ili drugim raspravama

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: