Sporovi vezani za intelektualno vlasništvo

Jeste li pretrpjeli ili ćete pretrpjeti štetu zbog povrede patenta?

Prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, autorska prava ili prava dizajna često su najvrednija imovina tvrtke. Djelujemo kao nezavisni sudski vještak za organizacije uključene u sporove vezane za intelektualno vlasništvo. To obično zahtijeva procjenu visinu štete koja proizlazi iz povrede prava intelektualnog vlasništva. Možemo vam pružiti podršku davanjem objektivnih stručnih dokaza temeljenih na kombinaciji računovodstvene, ekonomske i financijske analize.

Više o ovoj usluzi

Djelujemo kao nezavisni sudski vještak za organizacije uključene u sporove vezane za intelektualno vlasništvo. To obično zahtijeva procjenu visinu štete koja proizlazi iz povrede prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, autorska prava ili prava dizajna. Kvantificiranje štete koja nastaje zbog povrede intelektualnog vlasništva je specijalizirano područje u kojem imamo bogato iskustvo.

Prvi korak u tužbi za naknadu štete je da tužitelj odabere vrstu nadoknade koju traži. U suštini, tužitelj mora odabrati između dvije opcije: ispitivanje štete (drugim riječima, gubitak koji je vlasnik intelektualnog vlasništva pretrpio zbog povrede) ili račun dobiti (drugim riječima, dobitak koji je optuženik imao zbog povrede). Tužitelj ne može odabrati oboje.

U širem smislu, šteta u odnosu na povredu IV-a u ispitivanju nadoknadiva je ili u obliku izgubljene dobiti, ako se može dokazati da je vlasnik intelektualne imovine izgubio prihode od prodaje kao rezultat povrede, ili u obliku razumnih tantijema. Ostale štete, kao što je izgubljena dobit od nepatentiranih pomoćnih proizvoda, kao što su rezervni dijelovi, također mogu biti nadoknadive.

Izgubljena dobit obuhvaća inkrementalnu dobit koju bi tužitelj zaradio da nije bilo optuženikove povrede. Inkrementalna dobit definira se kao prihod kojeg bi tužitelj zaradio, umanjena za sve troškove koji bi nastali isključivo kao posljedica obavljanja posla. Razumne tantijeme su hipotetske tantijeme koje bi dogovorili vlasnik IV-a i počinitelj da su bili dobrovoljne stranke ugovora o licenci za intelektualno vlasništvo prije čina povrede.

Potencijalni problemi
  • Uključeni ste u spor oko povrede intelektualnog vlasništva i trebate utvrditi pretrpljenu štetu
  • Trebate odrediti iznos razumnih tantijema za intelektualno vlasništvo u pitanju.

Kako vam možemo pružiti podršku
  • Pružanjem neovisnih, objektivnih stručnih dokaza temeljenih na kombinaciji računovodstvene, ekonomske i financijske analize
  • Pružanjem punog razumijevanja procesa rješavanja sporova i pravnog postupka, što dovodi do učinkovitijeg predstavljanja činjenica.

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: