Usluge upravljanja rizikom od prijevare i usluge za suzbijanje prijevare

Brine li vas izdržljivost internih kontrola u vašoj tvrtki?
Biste li željeli znati kako možete minimizirati rizike od prijevare na svom pragu?
Jeste li zainteresirani za provedbu preventivnih mjera?

Provodimo preglede internih kontrola za prijevaru i programe korporativne etike za klijente koji su zabrinuti zbog potencijalne izloženosti prijevari. Pružamo sveobuhvatne i praktične savjete vezane za sve aspekte upravljanja rizikom od prijevare, od procjene ukupnog rizika od prijevare i testiranja postojećih programa za suzbijanje prijevare do izrade i uvođenja novih sustava za sprečavanje prijevare.

Više o ovoj usluzi

Korištenjem svog znanja i iskustva u rizicima od prijevare s kojima se suočavaju današnje tvrtke, možemo svojim klijentima pomoći pri utvrđivanju poslovnih područja koja su izložena prijevari i zloporabi, procijeniti i odrediti prioritete za njihove rizike od prijevare te pripremiti smislena djelovanja za suzbijanje prijevare koja mogu ublažiti rizike i omogućiti učinkovitu i dosljednu prevenciju prijevara.

Usluge upravljanja rizikom od prijevare i usluge za suzbijanje prijevare pomažu upravama i revizijskim odborima da postignu sljedeće:

 • Odrede, procijene i ublaže ključne rizike od prijevare i zloporabe
 • Otkriju i odrede prioritete za područja u poslovanju koja su izložena pojavi prijevara i poduzmu odgovarajuće djelovanje
 • Uspostave odgovarajuće mjere za suzbijanje prijevare kako bi učinkovito ublažili rizik od prijevara i suzbili zloporabe
 • Daju pregled profila rizika koji nastaje članovima uprave i revizijskog odbora
Potencijalni problemi
 • Upravo ste doživjeli nesretno iskustvo vezano za prijevaru i suočili ste se s mnogo teških pitanja dioničara, regulatora i drugih dionika o tome kako štitite poduzeće od takvih događaja.
 • Željeli biste odrediti (druga) područja u svom poslovanju koja su izložena prijevari i željeli biste znati koju vrste zaštitnih mjera je moguće provesti
 • Netko od vaših konkurenata/kolega upravo je doživio veliki i sramotni incident s prijevarom i željeli biste znati jeste li i vi izloženi istim rizicima i kako ih se može spriječiti
 • Trebate vršiti periodičke preglede usklađenosti procesa za upravljanje rizikom od prijevare i/ili kontrola za suzbijanje prijevare
 • Upravo ste prošli neovisni pregled i obaviješteni ste o slabostima u upravljanju rizikom od prijevare i/ili kontrolama za suzbijanje prijevare
 • Vaša interna revizija nema kompetencije za rizik od prijevare i suzbijanje prijevare
 • Trebali ste izvršiti regulatorno izvještavanje vezano za upravljanje rizikom od prijevare i postojeće procese i kontrole za suzbijanje prijevare ili regulatorni režim zahtijeva od vas da imate snažan program za sprečavanje prijevare
 • Trebate podići svijest zaposlenika u vezi s prijevarom i njezinim sprečavanjem
Kako vam možemo pružiti podršku
 • Procjena cjelokupnog rizika od prijevare i zloporabe
 • Pomoć u izradi programa za globalnu usklađenost
 • Pregledi internih kontrola prijevare, usklađenosti, programa za suzbijanje prijevare i korporativne etike
 • Sveobuhvatno i praktično savjetovanje vezano za sve aspekte upravljanja rizikom od prijevare
 • Poboljšanje upravljanja rizikom od prijevare te procesa i kontrola za sprečavanje u svjetlu međunarodnih okvira interne kontrole (npr. COSO) ili regulatornih zahtjeva (npr. Sarbanes Oxley, J-SoX, Combined Code, 8. Direktiva EU-a)
 • Pomoć upravi u izradi i provedbi okvira za sprečavanje prijevare, uključujući i korporativne etičke kodekse i kodekse ponašanja, politike odgovora na prijevaru, kontrole za sprečavanje prijevare, politike i standarde komunikacija, praćenja i prevencije
 • Pregled poslovnih procesa i strukture interne kontrole sa stajališta upravljanja rizikom od prijevare i njenog sprečavanja
 • Procjene usklađenosti vezane za upravljanje rizikom od prijevare i njenog sprečavanja
 • FUsavršavanje za upravljanje rizikom od prijevare i sprečavanje prijevare

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: