Trgovački sporovi

Jeste li uključeni u poslovni spor?
Suočavate li se sa sporom u kojem su ključna financijska pitanja?
Trebate li savjet o pristupu predmetu?

Većina poduzeća će se u nekom trenutku suočiti sa sporovima – bilo da je to spor s dobavljačem, kupcem, regulatorom, ili cijeli niz srodnih problema. Možemo vam pomoći tijekom cijelog procesa, na neformalan način ili u parnicama, posredovanju ili arbitraži. Pomažemo klijentima u svim fazama sporova, primjerice pružajući neovisno savjetovanje kad se razmatra spor, istragom i analizom dokaza vezanih za spor, pripremom izvješća vještaka ili savjetovanjem o rješavanju sporova.

Više o ovoj usluzi

Možemo osigurati nenadmašiv raspon stručnog znanja u industriji i pristup brojnim stručnjacima, uključujući i stručnjake za vrednovanje i ekonomiste – korištenjem i našeg lokalnog tima i PwC-ove globalne mreže tvrtki. Naši stručnjaci za forenzičke usluge iskusni su u predstavljanju dokaza na sudu, kao i na arbitražnim raspravama i drugim forumima.

Potencijalni problemi
 • Uključeni ste u poslovni spor ili trgovački spor koji uključuje izvršenje ugovora
 • Uključeni ste u parnicu/ arbitražu i potreban vam je vještak ili neovisna istraga činjenica
 • Otkrili ste povredu intelektualnog vlasništva
 • Imate zahtjev za naknadu štete nakon stjecanja
 • Uključeni ste u spor oko zahtjeva za naknadu štete iz osiguranja
 • Uključeni ste u spor koji uključuje upravljanje licencama i tantijemama
 • Potrebna vam je neovisna procjena gubitka i štete nastalih zbog povrede ugovora ili povrede zakona
Kako vam možemo pružiti podršku
 • Pružiti neovisno savjetovanje za procjenu i evaluaciju koristi od spora
 • Analizirati financijske materijale
 • Procijeniti gubitak i štetu pretrpljene kao rezultat spora
 • Koristiti vlasničke računalne forenzičke tehnike za pronalaženje, upravljanje i analizu podataka za objavu/otkrivanje
 • Potpora u posredovanju uključujući:
  - Kvantifikaciju gubitaka i štete
  - Financijske, ekonomske i računovodstvene analize
 • Pomoći i savjetovati o rješavanju spora
 • Dati dokaze sudskog vještaka u pravnom postupku
Naše usluge za trgovačke sporove pokrivaju
 • Tužbe za povredu ugovora ili povredu zakona
 • Sporove s direktorima ili zaposlenicima
 • Ispitivanje konkurencije
 • Djelovanja protiv stručnih savjetnika

Važan, a ponekad i neophodan aspekt trgovačkog spora je potreba za stručnjakom koji će svjedočiti na sudu o dokazima.

Složeni poslovni sporovi mogu nastati bilo gdje na svijetu u raznovrsnim okolnostima. Organizacije su zatrpane parnicama s konkurentima, kupcima, dobavljačima, kooperantima, zaposlenicima, dioničarima, poslovnim partnerima, regulatorima i svekolikom javnošću. U tim sporovima, često upravo svjedočenje vještaka odlučuje o pobjedniku.

Jednostavno rečeno, uloga vještaka je dati objektivno mišljenje na sudu o tehničkim pitanjima koja zahtijevaju specijalizirano znanje ili stručnost. Kako bi bio uvjerljiv, vještak mora imati i iskustvo i znanje u svom području te ga se mora smatrati neovisnim i objektivnim.

Sporovi se razlikuju među zemljama, regijama i geografski, pa je poznavanje lokalnih poslovnih običaja i povezanog pravnog okruženja presudno. S uredima širom svijeta, isporučujemo snagu naše tvrtke s lokalnim naglaskom. Također razumijemo tehnički jezik industrije i kako ga prevesti na lokalno okruženje.

PwC brand u kombinaciji s osobnim obrazovanjem naših stručnjaka, njihovim usavršavanjem i iskustvom moćna je kombinacija. Mnogi od naših klijenata vjeruju da smo najvjerodostojniji izvor za vještačenja kad se radi o njihovom poslovanju. U stvari, porotnici mogu čak našu odsutnost shvatiti negativno, da ona možda ukazuje na želju rukovodstva da ne iznese istinite činjenice o poslovanju.

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: