Usluge za kapitalne projekte

Kapitalni projekti često predstavljaju znatnu investiciju poslovnih resursa. Značajan broj ih se ne dovrši u skladu s troškovnim i vremenskim proračunima ili ne uspiju isporučiti potrebne razine uspješnosti. Naši stručnjaci u industriji pružaju savjete i pomoć za ublažavanje rizika, razvijaju ispravne strategije nabave i upravljanja projektima, odnosno za upravljanje sporovima, ako do njih dođe. Upućeni smo u razumijevanje i dokumentiranje tehničkih pitanja koja se javljaju u sporovima oko kapitalnih projekata te u obrazlaganje povezanih troškova i šteta.

Više o ovoj usluzi

Rizik, složenost i visoki troškovi značajke su velikih kapitalnih projekata. Prečesto projekte pogađaju troškovna i vremenska prekoračenja, ili ne uspijevaju ispuniti poslovne ciljeve. To prijeti provedbi poslovne strategije, preusmjerava fokus menadžmenta i može dovesti do refinanciranja ili, u najgorem slučaju, nesolventnosti.

Uspješan dovršetak vašeg kapitalnog projekta ili programa od primarne je važnosti za vaše poslovanje i njegove dionike, kao što su i provedba djelotvornih kontrola i upravljanje rizicima i mogućnostima. Naš tim stručnjaka u industriji ima bogato iskustvo u pomaganju klijentima u pregledu, razumijevanju i poboljšanju uspješnosti kapitalnih projekata u širokom rasponu industrijskih sektora.

Bilo da organizacija sudjeluje kao vlasnik, financijer ili izvođač, kapitalni projekti često stvaraju izazove i nesigurnosti. Najvažnije, ne postoje dva kapitalna projekta koja su jednaka ili imaju u potpunosti jednak skup ciljeva, problema i ograničenja. To znači da su kapitalni projekti i programi jedinstveni po svojoj prirodi te da zahtijevaju fleksibilan i dinamičan pristup i u zadržavanju kontrole i u osiguravanju da budu isporučeni na vrijeme i unutar proračuna.

Kad projekti zapadnu u poteškoće, dolazi do sporova. Rješavanje sporova može postati dugotrajno i mukotrpno, s mnogo uvučenih strana. Prečesto se koriste sudski postupci i arbitraža bez temeljite istrage poslovnih prednosti, vjerojatnih rezultata ili troškova.

Potencijalni problemi
 • Čini su da su projekti izmakli kontroli, premašili proračun ili kasne
 • Sve je manje jasan status ili vjerojatan ishod projekata
 • Imate sve manje povjerenja u usklađenost projekta s prvotnim poslovnim slučajem
 • Promjene su rezultirale neočekivanim porastom troškova i / ili vremena
 • Potrebno je robusno uvjerenje i komunikacija s dionicima
 • Fokus menadžmenta je preusmjeren na rješavanje pitanja vezanih za projekt
 • Čini se da prvotno razumijevanje rizika, prilika i obveza više nije važeće
 • Sporovi postaju stvarnost
Kako vam možemo pružiti podršku

Koristeći naš vrlo iskusni stručni tim inženjera, istraživača i projektnih računovođa, blisko surađujemo s našim klijentima na pregledu aranžmana za upravljanje projektima tijekom cijelog životnog ciklusa kapitalnog projekta, uključujući vodstvo, upravljanje rizicima i kvalitetom, strategije nabave, prognoze ostvarenja i izvještavanje menadžmenta.

Specifične usluge koje možemo pružiti uključuju sljedeće:
 • Pregledavamo aranžmane za upravljanje kapitalnim projektima za provedbu širokog spektra projekata uključujući i aspekte vodstva, upravljanja rizicima i kvalitetom, strategije nabave, prognoze ostvarenja i izvještavanja menadžmenta
 • Naš tim ima veliko iskustvo i u identifikaciji i u ublažavanju prijevara vezanih uz kapitalne projekte – od nabave preko implementacije do djelovanja
 • Radimo u različitim ključnim industrijskim sektorima, uključujući tijela vlasti, obranu, energetiku i komunalne usluge, IT, nekretnine i prijevoz.
 • Savjetovanje, pregled i provedba programa, rizika i kontrola u glavnim kapitalnim projektima / programima
 • Pregled primjerenosti i učinkovitosti ključnih komponenti unutar sustava upravljanja programom
 • Pružanje podrške interne revizije organizacijama
 • Davanje potpore u ključnim elementima dubinskog snimanja za kupce / prodavatelje usredotočenima na projekt i program
 • Provođenje i savjetovanje o provedbi analiza vrijednosti za novac
 • Provođenje pregleda komercijalnog uvjerenja / spremnosti za sporove, uključujući i preglede cjelovitosti podataka
 • Pružanje usluga rješavanja i izbjegavanja sporova, uključujući posredovanje i ulogu sudskog vještaka..

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: