Ugovorni uvjeti PwC Akademije

1. Predmet ugovora

PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, Hrvatska, OIB: sa sjedištem u Heinzelovoj 70, Zagreb, Hrvatska, adresa e-pošte: hr_pwc_academy@pwc.com, telefon: +385 1 6328 888 („PwC” ili „PwC Akademija”) će klijentu („klijent” ili „vi”), na temelju ispunjenog i dostavljenog obrasca za registraciju („prijava”), održati edukaciju ili tečaj naveden u prijavi („tečaj”).

Klijent je osoba/tvrtka navedena u prijavi kojoj će se izdati račun. Pretpostavlja se da osoba koja ispunjava prijavu to čini u svoje ime ili je za to ovlaštena. Lažno predstavljanje je zabranjeno važećim  zakonima.

Ovi uvjeti, zajedno s prijavom, čine Ugovor o pružanju usluga („Ugovor”).

2. Mjesto održavanja tečaja, datum i tehničke informacije

Tečaj se održava ili u prostorijama PwC-a na sljedećoj adresi: Heinzelova 70, 7. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska ili na bilo kojem drugom mjestu koje PwC odredi („mjesto održavanja”) ili se održava online. Mjesto održavanja i datumi kada će tečaj(evi) započeti („datum održavanja tečaja”) dostupni su na web stranici PwC Akademije i/ili navedeni u informacijama o tečaju (uključujući, ali ne ograničavajući se na promotivni materijal, ponude itd.) koje se dostavljaju klijentu izravno putem e-pošte ili na drugi način („informacije o tečaju”).

Tehničke informacije za online tečajeve:

Za pristup online tečajevima preporučuje se korištenje sljedećeg preglednika: Microsoft Edge za Windows 10, najnoviji Google Chrome. Potrebno je omogućiti kolačiće i skočne prozore te omogućiti pristup mikrofonu i kameri uređaja. Vatrozid i preglednik ne bi trebali blokirati pristup PwC domeni (www.pwc.com; www.pwc.hr).

Potrebna je širokopojasna internetska veza (preporučeno: min 1-2 Mbps).

Tehničke informacije za e-učenje:

Nakon registracije na e-učenje(a) klijent će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup registriranom sadržaju. Pristup registriranom sadržaju je neograničen i traje 6 mjeseci.

Kako biste mogli koristiti internetski portal PwC Akademije i pokrenuti sadržaje za e-učenje, potrebni su dolje opisani tehnički parametri. U slučaju da klijent želi pristupiti sustavu putem računala svoje tvrtke, moguće je da dodatne klijentove postavke mogu ograničiti pokretanje online portala i/ili sadržaja za e-učenje. 

Operativni sustav: Microsoft Windows (XP i novije verzije), Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS), MacOS (Mavericks i novije verzije).

Preglednik: Microsoft Edge za Windows 10, Internet Explorer (IE) 11 i noviji, najnoviji Apple Safari, najnoviji Mozilla Firefox, najnoviji Google Chrome.

Potrebno je dopustiti kolačiće i skočne prozore. 

U slučaju 32-bitnog operativnog sustava, preglednik bi trebao biti 32-bitna verzija. U slučaju 64-bitnog operativnog sustava, preglednik bi također trebao biti 64-bitna verzija. 

Acrobat Reader:8.0 ili novija verzija potrebna je da biste mogli čitati PDF dokumente. 

Postavke vatrozida: Neki dijelovi Tečaja dostupni su u swf formatu koji sadrži slike (jpeg, png), multimediju (mp3, mp4) i tekstualne datoteke (xml, xsd). Vatrozid i preglednik ne bi trebali blokirati pristup ovim vrstama datoteka. 

Potrebna je širokopojasna internetska veza (preporučeno: min 1-2 Mbps) 1024x768, 32-bitna rezolucija zaslona.

3. Narav tečaja

Prilikom organiziranja i održavanja tečaja, PwC neće (i) obavljati reviziju ili drugi angažman s izražavanjem uvjerenja u skladu s primjenjivim profesionalnim standardima, ili (ii) pružati bilo kakve pravne, računovodstvene, porezne ili stručne poslovne savjete. 

Tečaj i svi uključeni materijali općenito su informativne prirode, ne predstavljaju konačnu ili sveobuhvatnu analizu predmeta i ne bi se trebali smatrati zamjenom za stručni savjet. Klijent mora samostalno procijeniti je li primjereno koristiti informacije i edukacijske materijale primljene tijekom tečaja. PwC neće biti odgovoran za zaključke klijenta (polaznika) koji su rezultat pružanja usluga ili za praktičnu primjenu takvih zaključaka.

4. Naknada i uvjeti plaćanja

Naknade za tečajeve dostupne su na web stranici PwC Akademije ili u informacijama o tečaju koje se klijentu dostavljaju izravno e-poštom ili na drugi način. Naknada će također biti vidljiva u obrascu za prijavu koji klijent šalje PwC-u.

Prijava na tečaj je obvezujuća. Račun će klijent primiti poštom ili elektroničkim putem na adresu navedenu u prijavi. Klijent je dužan platiti obračunatu naknadu za usluge („naknada”) u roku od dva tjedna od datuma računa. Naknada ne uključuje PDV.

PwC neće klijentu naplatiti nikakve dodatne troškove. Klijent, međutim, snosi svoje troškove i troškove povezane s održavanjem tečaja (uključujući, ali ne ograničavajući se na putne troškove i troškove smještaja, ili troškove za prikladnu IT opremu / softver i internetsku vezu).

5. Otkazivanje i izmjene 

a) Otkazivanje dolaska od strane klijenta - fizičke osobe (potrošača kako je definirano relevantnim Zakonom o zaštiti potrošača)

Klijent - potrošač može otkazati pohađanje tečaja, odnosno odustati od ugovora, bez navođenja razloga za raskid i bez ikakvih kazni, u roku od 14 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora (dan podnošenja prijave), ali prije datuma održavanja tečaja.

Svako otkazivanje tečaja, odnosno odustajanje od ugovora od strane klijenta mora biti u pisanom obliku i poslano PwC-u ili na adresu sjedišta ili e-poštom na sljedeću adresu: hr_pwc_academy@pwc.com

U slučaju otkazivanja tečaja potrebni su sljedeći podaci: Ime i prezime klijenta, adresa, broj telefona ili e-mail adresa te izjava o raskidu ili klijent može koristiti ovdje dostupan obrazac. Obrazac se može ispuniti elektronski.

Potvrda o primitku izjave bit će dostavljena na adresu e-pošte klijenta.

Ako se ugovor raskine u roku od 14 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora, pod uvjetom da klijent nije pohađao tečaj/dio tečaja, klijent - potrošač neće biti dužan platiti naknadu, odnosno ako je naknada već plaćena, klijent će imati pravo na povrat plaćene naknade u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka obavijesti o raskidu i PwC neće imati obvezu održati tečaj. Povrat će se izvršiti na isti način kao što je izvršeno plaćanje ili na drugi način uz prethodnu suglasnost klijenta. 

Međutim, ako klijent ne obavijesti PwC o svojoj odluci da raskine ugovor prije datuma održavanja tečaja, smatrat će se da je klijent pohađao tečaj te će klijent biti dužan platiti punu naknadu za tečaj.

b) Otkazivanje dolaska od strane klijenta - pravne osobe, ili bilo kojeg drugog subjekta koji nije obuhvaćen djelokrugom Zakona o zaštiti potrošača

Tečaj se može otkazati bez ikakvih kazni najmanje 11 kalendarskih dana prije datuma održavanja tečaja. 

Ako se dolazak otkaže nakon 11 dana prije tečaja, klijent je dužan platiti sljedeće iznose:

  • Ako se otkaže u roku od 10 (deset) do 7 (sedam) dana prije datuma održavanja tečaja - 25% od ukupne naknade.

  • Ako se otkaže u roku od 7 (sedam) do 3 (tri) dana prije datuma održavanja tečaja - 50% od ukupne naknade.

  • Ako se otkaže u roku od 3 (tri) dana prije datuma održavanja tečaja - 100% od ukupne naknade.

U svim ostalim slučajevima PwC ima pravo na punu naknadu.
U slučaju nedolaska, bez propisnog otkazivanja kako je gore navedeno, klijent je dužan platiti punu naknadu, odnosno nema pravo na povrat novca.
Klijent može otkazati svoj dolazak isključivo u pisanom obliku i poslati pisanu obavijest PwC-u ili na adresu sjedišta ili na sljedeću adresu e-pošte: hr_pwc_academy@pwc.com. Potvrda o primitku bit će dostavljena na klijentovu adresu e-pošte.

Datum otkazivanja bit će datum dostave klijentove pisane obavijesti o raskidu ugovora s PwC-om.

c) Otkazivanje tečaja od strane PwC-a

U slučaju otkazivanja tečaja od strane PwC-a, klijentu će se nadoknaditi već plaćena naknada, odnosno neće biti dužan ništa platiti za otkazani tečaj.

d) Izmjene polaznika od strane klijenta

Klijent može, u bilo koje vrijeme prije datuma održavanja tečaja, izmijeniti prijavljenu(e) osobu(e) drugom(ima), što neće imati nikakav utjecaj na naknadu (osim za tečaj organiziran u suradnji sa stručnim organizacijama). Svi takvi zahtjevi moraju biti u pisanom obliku te ih je potrebno poslati PwC-u ili na adresu sjedišta ili na sljedeću adresu e-pošte: hr_pwc_academy@pwc.com. Potvrda o primitku bit će dostavljena na klijentovu adresu e-pošte. 

e) Tečaj organiziran u suradnji sa strukovnim organizacijama

U slučaju organiziranja tečaja u suradnji sa strukovnim organizacijama (CIPD, ACCA, CIMA, ICF, EMCC, itd.), tečaj će se održati u skladu s uvjetima PwC-a (uključujući uvjete otkazivanja), a uvjeti relevantne strukovne organizacije primjenjuju se na status članstva pripadnika (uključujući (ne)mogućnost zamjene upisanog pojedinca). Klijent će biti upoznat s relevantnim uvjetima nakon registracije kod svake strukovne organizacije. 

f) Izmjene sadržaja tečaja, datuma i/ili mjesta održavanja

PwC može izmijeniti sadržaj tečaja ili zamijeniti predavače, pod uvjetom da to neće utjecati na njegovu opću svrhu. 

PwC također može odgoditi tečaj ili promijeniti mjesto održavanja, uz prethodnu obavijest klijentu.

O izmjenama vezanima uz tečaj klijent će biti obaviješten na vrijeme, e-poštom ili telefonskim pozivom, a sve informacije vezane uz tečaj bit će dostupne i na web stranici PwC Akademije.

6.  Intelektualno vlasništvo

PwC posjeduje prava intelektualnog vlasništva (vlasništvo ili relevantnu licencu) na materijale tečaja koji su kreirani i distribuirani prema ovom ugovoru, a klijent će imati neekskluzivnu, neprenosivu licencu za njihovo korištenje u svoje interne svrhe. Konkretno i ne ograničavajući se na tu situaciju, Klijent nijednoj trećoj strani neće davati niti objavljivati materijale tečaja ili njihove kopije.

Klijentu se može odobriti pristup platformi za učenje PwC Akademije putem koje klijent može dobiti razne informacije i sve materijale potrebne za učenje.

Klijent ima pravo koristiti platformu PwC Akademije (ako mu je odobren pristup) i sve materijale za tečaj u bilo kojem obliku, prije ili tijekom tečaja isključivo za svoje osobne i/ili interne svrhe. PwC, odnosno drugi zakoniti vlasnici trećih strana, ostat će vlasnici svih subjekata prava intelektualnog vlasništva dodijeljenih Klijentu. Klijent ne smije, ni iz kojeg razloga, distribuirati materijale tečaja trećim stranama, omogućiti trećim stranama pristup platformi PwC Akademije ili upućivati na sadržaj materijala ili tečaja.

Klijent ne može snimati audio ili video zapise tečaja, osim onih koje je dopustio PwC.

7. Ograničenje odgovornosti

U vezi s tečajem i ugovorenim uslugama, PwC ne prihvaća nikakvu odgovornost ni prema kome osim prema klijentu. Klijent je suglasan nadoknaditi PwC-u sve troškove (uključujući sudske pristojbe) koje će PwC imati u vezi s zahtjevima trećih strana protiv PwC-a u vezi s tečajem ili uslugama koje se klijentu pružaju prema ovom ugovoru. Klijent je suglasan da će bilo kakve zahtjeve vezane uz tečaj i ugovorene usluge podnositi samo protiv PwC-a, a ne protiv pojedinaca.

U mjeri dopuštenoj zakonom, PwC-ova odgovornost prema klijentu bit će ograničena na dvostruki iznos naknade koju je klijent platio za tečaj koji je bio temelj za tužbu. U mjeri dopuštenoj zakonom, PwC neće biti odgovoran za (i) gubitak dobiti, goodwilla, poslovne prilike, očekivane uštede ili koristi ili (ii) neizravne ili posljedične gubitke.

8. Zaštita podataka

PwC obrađuje osobne podatke klijenata, polaznika i potencijalnih klijenata/polaznika kao voditelj obrade u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Osobne podatke koje dostavi klijent koristit će i obrađivati isključivo društvo PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. Zagreb kao izvršitelj obrade. PwC je imenovao osobu zaduženu za zaštitu podataka koju se može kontaktirati na hr_privacy@pwc.com

PwC obrađuje osobne podatke prikupljene putem registracijskog obrasca (prijave) u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te izdavanja računa, koji mora sadržavati minimalni set podataka propisanih zakonom. Bez ovih informacija, PwC neće klijentu moći pružiti ponuđene usluge. U PwC-ovom je interesu klijentovu adresu e-pošte koristiti za slanje poslovnih informacija odnosno marketinških materijala i pozivnica za buduće tečajeve, seminare i konferencije. Klijent u bilo kojem trenutku ima pravo odbiti obradu svojih podataka u marketinške svrhe. Osobni podaci koji se koriste u računovodstvene svrhe pohranjuju se i čuvaju u skladu s računovodstvenim zakonima, a u marketinške svrhe podaci se koriste i čuvaju do klijentovog odustajanja/opoziva suglasnosti za korištenje u marketinške svrhe.

Primatelji klijentovih osobnih podataka mogu biti PwC-ovi poslovni partneri - izvršitelji obrade koji obrađuju podatke u ime PwC-a kao voditelja obrade. Također, primatelji osobnih podataka su tijela koja obrađuju podatke u okviru svojih javnih ovlasti. U nekim situacijama, PwC može predavačima dati određene ograničene informacije kako bi prilagodili sadržaj tečaja grupi polaznika.

Kao ispitanik, klijent ima pravo zahtijevati pristup osobnim podacima kao i ispravak, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i pravo prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Klijent također ima pravo uložiti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Voditelj obrade i kontakt podaci:

PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, Hrvatska
E-pošta: hr_privacy@pwc.com

  9. Povjerljivost 

PwC će koristiti klijentove povjerljive informacije (ako su objavljene) samo za potrebe pružanja usluga te ih neće objavljivati bez prethodne pisane suglasnosti, osim (i) kada to zahtijevaju zakoni ili drugi propisi ili kada to zahtijeva stručno tijelo čiji smo član ili čiji su članovi naši zaposlenici ili (ii) svojim pravnim savjetnicima ili osiguravateljima. Međutim, PwC može povjerljive informacije dati drugim društvima članovima globalne PricewaterhouseCoopers-ove mreže zasebnih i neovisnih tvrtki („druga društva članovi PwC-ove mreže”) ili relevantnim podizvođačima ili pružateljima usluga ako imaju obvezu čuvanja povjerljivosti. Obveze čuvanja povjerljivosti informacija primljenih u vezi s ovim ugovorom ostat će na snazi tri godine nakon njihovog primitka. Navedeno se neće primjenjivati na informacije koje su (i) javno dostupne, (ii) izvor im je osoba koja nema nikakvu obvezu čuvanja povjerljivosti tih informacija ili (iii) su PwC-u već poznate.

Klijent potvrđuje da će sve informacije koje Klijent podijeli s drugim polaznicima tečaja na taj način postati javne te PwC nema kontrolu nad time kako će drugi polaznici koristiti te informacije.

10. Viša sila

Nijedna strana neće biti odgovorna za kašnjenje ili neuspješno izvršenje bilo kojeg dijela ovog ugovora u mjeri u kojoj je takvo kašnjenje izazvano događajima ili okolnostima izvan razumne kontrole ugovorne strane koja kasni s izvršenjem.

11. Pritužbe

U slučaju pritužbe u vezi s održavanjem tečaja, klijent može kontaktirati PwC na adresu e-pošte hr_pwc_academy@pwc.com ili poštom na adresu PwC-ova sjedišta koja je navedena u točki 1. PwC će odgovoriti na pritužbu u roku od 15 dana od datuma primitka.

12. Ulazak na mjesto održavanja

Klijenti/polaznici koji pohađaju tečaj dužni su na licu mjesta predočiti identifikacijski dokument i/ili se prijaviti na recepciji, ovisno o zahtjevima mjesta održavanja. Bez propisne identifikacije i/ili prijave polaznici neće moći pristupiti mjestu održavanja.

Ulaskom u poslovni prostor PwC-a (ili druge relevantne prostore), klijent se obvezuje poštivati sve zakone i interne propise o sigurnosti, zdravstvenoj zaštiti i zaštiti od požara kao i sve druge lokalne zakone koji su na snazi. U slučaju da se klijentu dodijeli ulazna iskaznica za prostore održavanja tečaja, klijent se obvezuje vratiti je u izvornom stanju nakon završetka tečaja. 

13. Pružanje usluga trećim stranama

Klijent je suglasan da PwC može pružati usluge klijentovim konkurentima ili trećim stranama čiji interesi mogu biti u sukobu s klijentovim ako pritom PwC ne objavi povjerljive podatke klijenta i poštuje svoje etičke obveze. Takve treće strane mogu biti polaznici istog tečaja koji pohađa i klijent, pa je na klijentu da procijeni koje će informacije tijekom tečajeva iznositi.

14. Mjerodavno pravo

Na odnose između PwC-a i klijenta koji proizlaze iz ovog ugovora primjenjivat će se hrvatsko pravo. Za sporove koji se ne riješe sporazumno bit će nadležan sud u Zagrebu.

15. Prijenos

Klijent ne može svoja prava i obveze iz ovog ugovora u cijelosti ili djelomično prenijeti na treću stranu bez prethodne pisane suglasnosti PwC-a. PwC će imati pravo bez suglasnosti klijenta svoja prava i/ili obveze iz ovog ugovora u cijelosti ili djelomično prenijeti na druga društva članove PwC-ove mreže.

16. Ostale odredbe

U slučaju odstupanja između ovih uvjeta i prijave, odredbe iz ovih uvjeta imaju prednost.

Ostanimo povezani: