Publikacije

Kako biste dobili željenu publikaciju, ali i bilo koju informaciju vezanu uz PwC-ov marketinški materijal koji izdajemo na globalnoj i lokalnoj razini, primjerice o konferencijama, okruglim stolovima, anketama i mnogim događajima koja su u tijeku ili ih planiramo organizirati, obratite se našem Uredu za marketing.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Heinzelova 70
10000 Zagreb
tel: +385 (1) 6328 897
fax:.+385 (1) 6111 556
 

Više informacija o publikacijama koje nudimo naći ćete na stranici globalnih publikacija.

Contact us

Jasna Kržanić
Marketing i komunikacije
Tel: +385 98 383 012
Email

Stay Connected: