PwC's Academy - Mini MBA


 

Što je PwC's Mini MBA?

PwC’s Mini MBA jest program poslovne edukacije čiji je cilj polaznicima pružiti sveobuhvatni pregled različitih aspekata upravljanja i razvoja uspješnog poduzeća. Usmjeren je na razvoj sposobnosti sagledavanja šireg konteksta i iz različitih, često proturječnih, perspektiva koje se trebaju uzeti u obzir prilikom donošenja poslovnih odluka.

Program se najbolje može opisati kao “komprimirani MBA za praktičare”. Kroz devet modula obrađuju se ključni koncepti kao što su strategija, konkurentnost, marketing, prodaja, upravljanje ljudskim resursima, računovodstvo i financije, te se polaznicima predstavlja okvir za strukturiranu i logičku analizu i razmatranje poslovnih problema.

 

Više o programu

 

Kome je namijenjen PwC's Mini MBA?

Program je namijenjen stručnjacima s minimalno 3-4 godine iskustva koji žele produbiti razumijevanje poslovnih procesa i strategije te usavršiti sposobnosti upravljanja.

  • Mladim zaposlenicima koji su identificirani kao ključni talent
  • Voditeljima odjela koji se pripremaju za preuzimanje većih menadžerskih odgovornosti
  • Osnivačima i zaposlenicima malih i srednjih poduzeća
  • Iskusnim stručnjacima koji žele usavršiti znanje, vještine i način razmišljanja kako bi bili efikasniji u poslu te podigli svoju konkurentnost na tržištu rada

Kojom se metodologijom koristi PwC's Mini MBA?

PwC's Mini MBA program polazi od tehnike mapiranja segmenata jedne organizacije kako bi i vizualno dočarao njihovu međusobnu povezanost. Mapiranje organizacije i postepena analiza poslovnih procesa omogućava dublje razumijevanje razloga za postojanje određenih organizacijskih struktura i procesa.

U prvom modulu programa sudionici dobivaju plastificiranu mapu koja će služiti kao neka vrsta putokaza za ostatak programa, omogućavajući polaznicima da i vizualno prate kako se svaki naredni modul uklapa u širi kontekst poslovanja jedne organizacije.

U završnom se modulu stečeno znanje objedinjuje i utvrđuje kroz timski rad na jednoj harvardskoj studiji poslovanja stvarne kompanije. Koristeći mapu, sudionici će proći kroz glavne faze planiranja, razvoja i implementacije poslovne strategije.

Upravo to je ono što razlikuje naš program od drugih: povezivanjem svih modula u jednu cjelinu učimo polaznike da se odmaknu od "mentaliteta silosa" i steknu naviku razmišljanja o svojim svakodnevnim zadacima u širem kontekstu. To stvara uvjete za bolju suradnju i međusobno razumijevanje različitih jedinica te doprinosi uspješnijem provođenju poslovnih projekata.


Contact us

PwC's Academy

Tel: +385 1 6328 888

Branka Modrušan

Voditelj, PwC’s Academy, PwC Croatia

Tel: +385 99 255 4437

Stay Connected: