PwC's Academy u Hrvatskoj

PwC’s Academy je edukativni centar PwC-a, jedne od vodećih svjetskih korporacija za pružanje usluga revizije, poreznog i poslovnog savjetovanja malim, srednjim i velikim tvrtkama, te javnim ustanovama, nevladinim organizacijama i poduzetnicima.


PwC’s Academy

Naša je misija podići kvalitetu poslovne edukacije na hrvatskom tržištu. Zato smo osmislili programe za financijske i nefinancijske stručnjake, utemeljene na primjerima iz naše poslovne prakse, s ciljem opermanja polaznika tehničkim znanjima i poslovnim vještinama potrebnima za uspješno obavljanje njihovih funkcija.


Naše prednosti

Primjeri iz prakse

Naša je filozofija da je učenje najučinkovitije kada je interaktivno i utemeljeno na primjerima iz prakse. Sadržaj naših programa u velikoj se mjeri temelji na stvarnim poslovnim situacijama, a naš način podučavanja je bliži coachingu nego predavanju.

Iskusni predavači

Predavači na PwC’s Academy su iskusni stručnjaci koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pružaju usluge klijentima na području revizije, poreza, financija, pravnog i poslovnog poslovanja, odlično razumiju domaće poslovne uvjete, te hrvatske i međunarodne propise.

Globalna mreža

Dio smo mreže PwC-ovih akademija koje trenutačno postoje u više od 30 zemalja. Posebno intenzivno surađujemo s kolegama s nama bliskih tržišta srednje i istočne Europe, razmjenjujući znanja, ideje i metode koje su se pokazale najučinkovitijima u edukaciji poslovnih kadrova.

Naše prednosti

Primjeri iz prakse

Naša je filozofija da je učenje najučinkovitije kada je interaktivno i utemeljeno na primjerima iz prakse. Sadržaj naših programa u velikoj se mjeri temelji na stvarnim poslovnim situacijama, a naš način podučavanja je bliži coachingu nego predavanju.

Iskusni predavači

Predavači na PwC’s Academy su iskusni stručnjaci koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pružaju usluge klijentima na području revizije, poreza, financija, pravnog i poslovnog poslovanja, odlično razumiju domaće poslovne uvjete, te hrvatske i međunarodne propise.

Globalna mreža

Dio smo mreže PwC akademija koje trenutno postoje u više od 30 zemalja. Posebno intenzivno surađujemo s kolegama s nama bliskih tržišta srednje i istočne Europe, razmjenjujući znanja, ideje i metode koje su se pokazale najefektivnijima u edukaciji poslovnih kadrova.

Naše prednosti

Primjeri iz prakse

Naša je filozofija da je učenje najučinkovitije kada je interaktivno i utemeljeno na primjerima iz prakse. Sadržaj naših programa u velikoj se mjeri temelji na stvarnim poslovnim situacijama, a naš način podučavanja je bliži coachingu nego predavanju.

Iskusni predavači

Predavači na PwC’s Academy su iskusni stručnjaci koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pružaju usluge klijentima na području revizije, poreza, financija, pravnog i poslovnog poslovanja, odlično razumiju domaće poslovne uvjete, te hrvatske i međunarodne propise.

Globalna mreža

Dio smo mreže PwC akademija koje trenutno postoje u više od 30 zemalja. Posebno intenzivno surađujemo s kolegama s nama bliskih tržišta srednje i istočne Europe, razmjenjujući znanja, ideje i metode koje su se pokazale najefektivnijima u edukaciji poslovnih kadrova.


Stay Connected: