Savjetodavne usluge za unaprjeđenje poslovanja

Nepostojanost i stalne promjene prisiljavaju tvrtke da bez oklijevanja reagiraju na izazove i svedu period prilagodne na minimum. Da bi ostale konkurentne, organizacije su prisiljene neprestano poboljšavati sve aspekte poslovanja. U tim nastojanjima organizacije traže vanjsko mišljenje, pomoć i savjet, ali zahtijevaju stvarnu i mjerljivu korist koja se zasniva na potpunom razumijevanju poslovnih i komercijalnih implikacija donesenih odluka.

Iz tog razloga, kada trebaju razumijevanje ekonomskog okruženja, istinsko poznavanje industrije i specifično iskustvo, povezano s tehničkim znanjem, klijenti se obraćaju PwC-u da im pomogne identificirati, izmjeriti i riješiti probleme u poslovnim procesima koji utječu na njihovu sposobnost stvaranja i održavanja vrijednosti, stvarajući idealno okruženje za provođenje trajno održivih promjena koje će osigurati kontinuirani i dugoročni napredak poslovanja naših klijenata.

Koristeći naše znanje i iskustvo u upravljanju tehnologijom, informacijama i promjenom na učinkovit način, PwC izgrađuje vertikalno orijentirana rješenja za ključne probleme klijenata u različitim područjima poslovanja:

USLUGE

AKTIVNOSTI

Financije

 • Upravljanje učinkovitošću
 • Konsolidacija i izvješćivanje Uprave
 • Ljudi i organizacija
 • Optimizacija riznice i kapitala
 • Optimizacija kontrola

Integracija nakon spajanja/preuzimanja (Post Merger integration - PMI)

 • Uspostava projektnog ureda, projektne organizacije te upravljanje projektom
 • Upravljanje prijelaznim razdobljem integracije – prvih 100 dana nakon preuzimanja
 • Kreiranje integracijske strategije
 • Reorganizacija i optimizacija poslovnih procesa
 • Upravljanje i kontrola rizika
 • Konsolidacija procesa i informacijske tehnologije
 • Komunikacijska strategija te upravljanje promjenama

Upravljanje učinkovitošću (Corporate Performance Management - CPM)

 • Pozicioniranje CPM-a u organizaciji
 • Planiranje, budžetiranje i prognoziranje
 • Implementacija CPM aplikacija
 • Definicija ključnih indikatora učinkovitosti (KPI) i izvještajnih kartica (eng. dashboards and scorecards)

Poslovne aplikacije

 • Arhitektura: racionalizacija portfelja aplikacija uključujući integrirane sustave, aplikacije posebne namjene i ostale sustave koji su implementirani tijekom životnog vijeka tvrtke ili su naslijeđeni nakon preuzimanja ili stjecanja
 • Odabir: omogućavanja objektivnog, činjeničnog postupka kako bi se odabrala najbolja opcija integriranjih sustava (npr. Core banking, ERP) i/ili najbolje namjenjsko, ciljano rješenje
 • Implementacija: procjena, dizajn, razvoj, testiranje, instalacija i distribucija te podrška poslovnim aplikacijama i njihovim komponentama koje zadovoljavaju sve poslovne zahtjeve
 • Optimizacija: korištenje najbolja prakse unutar industrijske grane u svrhu procjene i redizajna procesa u poslovnim aplikacijama radi smanjivanja složenosti i povećanja vrijednosti informacija

Informacijske tehnologije

 • Optimizacija troškova vezanih uz IT
 • Poboljšanje učinkovitosti procesa kako bi se postigli pozitivni učinci
 • Smanjenje složenosti IT-a
 • Iskorištenje različitih izvora IT usluga (eng. sourcing)
 • Stvaranje okoline u kojoj će IT pratiti poslovne promjene i zahtjeve
 • Upravljanje sigurnošću, rizikom i regulatornim zahtjevima prema IT-ju

Operativno poslovanje

 • Učinkovitost lanca nabave (strategija, upravljanje rizikom, optimizacija logistike i distributivne mreže, planiranje i upravljanje potražnjom i prodajom, upravljanje skladištem i transportom, porezna učinkovitost)
 • Strateško upravljanje troškovima (održiva kontrola i smanjivanje troškova, izvršenje poslovnih procesa, upravljanje učinkovitošću)
 • Porast prihoda (Razvoj proizvoda i usluga, učinkovitost marketinških aktivnosti, Učinkovitost prodajne mreže, Učinkovitost podrške kupcima, Strategija odnosa sa kupcima)

Ljudi i promjene

 • Uspostavljanje, pregled i predvodništvo u aktivnostima upravljanja programom
 • Pripremanje i predanost promjeni
 • Stvaranje odgovarajuć kulture, kapaciteta i vodstva (uključujući programe za razvijanje vodstva) kako bi se promjena održala
 • Upravljanje tranzicijom ljudskih resursa, koji uključuju premještaj i uvjete nagrađivanja
 • Savjetovanje glede stvaranja modela novog načina pružanja usluga, benchmarkinga i postavljanja glavnih indikatora učinkovitosti
 • Ocjenjivanje, kreiranje i savjetovanje o primjeni lokalnih i međunarodnih strategija nagrađivanja koje nadopunjuju poslovanje i strategije upravljanja ljudskim resursima uključujući i međunarodne strategija izaslanstava
 • Benchmarking plaća, ocjenjivanje radnog mjesta i savjetovanje o mirovinama za organizacije i pojedinačne menadžere; kreiranje scenarija i dubinsko snimanje mirovinskog plana tijekom pripajanja i stjecanja
 • Opcijskih planovi za zaposlenike i menadžerske naknade
 • Troškovi funkcioniranja odjela ljudskih resursa i njihova učinkovitost uključujući najam radnika (outsourcing) te savjetovanje za zajedničke službe

Upravljanje, rizik i regulatorni zahtjevi

 • Smanjivanje troškova i složenosti procesa
 • Usklađivanje s lokalnim i globalnim propisima uključujući Sarbanes-Oxley
 • Analiza zakona protiv pranja novca (anti-money laundering - AML)
 • Privatnost
 • Zakoni i propisi specifični za pojedine industrije