Revizija financijskih izvještaja

View this page in: English

Za poduzeća koja trebaju reviziju iz statutarnih ili zakonskih razloga, možemo Vam pružiti uslugu visoke kvalitete. Naše poslovanje uzima u obzir sve postojeće, a gdje je potrebno, i sve buduće revizijske, računovodstvene propise i smjernice, uključujući i one o načinu izvješćivanja.

Glavne usluge

  • Usklađivanje s propisima
  • Savjetovanje o slabostima kontrola i procesnih sustava
  • Potvrđivanje računovodstvenog tretmana s obzirom na složene transakcije
  • Pojačano praćenje računovodstvenih i zakonskih promjena
  • Neovisan pregled pripremljenih financijskih izvještaja
  • Izvješća računovođa