Stručni članci i istraživanja

Pregledajte ovu stranicu na: English

Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

29. siječnja 2016.

Ministar financija je propisao kamatnu stopu koja se za porezne potrebe smatra tržišnom kamatnom stopom kad su u pitanju zajmovi između povezanih osoba. Kamatna stopa iznosi 5,14% i primjenjuje se za 2016. godinu („Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba“ objavljena je u Narodnim novinama broj 137 od 23. prosinca 2015).

Ovom odlukom definirana je visina kamata koje se mogu priznati za svrhe poreza na dobit u odnosima između povezanih društava. Naime, u članku 14. Zakona o porezu na dobit, propisuje se da će se kamate između povezanih osoba priznati u porezne svrhe samo do razine kamatne stope koje bi se ostvarile između nepovezanih osoba, dok će se iznos kamata iznad propisane kamatne stope smatrati nepriznatim u porezne svrhe. Drugim riječima, obračunava se i porezno priznaje:

  • prihod od kamata na zajmove dane povezanim osobama najmanje do visine kamatne stope koje bi se ostvarile između povezanih osoba,
  • rashod od kamata na zajmove primljene od povezanih osoba najviše do visine kamatne stope koje bi se ostvarile između povezanih osoba.

Kamatnu stopu koja se smatra tržišnom, odnosno onom koja bi se ostvarila između povezanih društava, propisuje ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem će se navedena kamatna stopa primjenjivati. Ako ministar financija prije početka poreznog razdoblja ne propiše visinu kamate, primjenjuje se eskontna stopa koju objavljuje Hrvatska narodna banka.

Navedena tržišna kamatna stopa primjenjuje se na zajmove između povezanih društava u prekograničnim transakcijama, te između društava rezidenata Republike Hrvatske ako jedno od društava ispunjava uvjete iz članka 13., stavka 5. Zakona o porezu na dobit, odnosno

  • ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, ili
  • ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Osim kamatne stope koja se primjenjuje na zajmove između povezanih društava, kod utvrđivanja porezno priznatog iznosa kamata potrebno je u obzir uzeti i odredbe o omjeru zajma i kapitala, sadržane u poglavlju o kamatama na zajmove dioničara i članova društva u članku 8. Zakona o porezu na dobit.

Donošenje navedene odluke zasigurno je potaknuto niskom eskontnom kamatnom stopom HNB-a i time je prekinuta dugogodišnja praksa primjene eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke u svrhu utvrđivanja kamatne stope između povezanih osoba koje se mogu priznati u porezne svrhe, prema odredbama članka 37. Pravilnika o porezu na dobit.

Ukoliko želite dodatna pojašnjenja ili analizu konkretnog primjera u Vašem društvu, obratite nam se s povjerenjem. 

Marko Marušić
Direktor, Porezne usluge
Tel: +385 1 6328 888

Matija Vukušić
Menadžer, Porezne usluge
Tel: +385 1 6328 888

„Paying Taxes 2016”: Deseto izdanje dubinske analize poreznih sustava u 189 zemalja
siječanj 2016.

Nova studija o Izvršnim direktorima za digitalne tehnologije za 2015. godinu
siječanj 2016.

Global Operations Survey 2015 - Reimagining operations
prosinac 2015.

Banking Banana Skins 2015
prosinac 2015.

10 izazova u izgradnji povjerenja u digitalnom dobu - PwC Insights
prosinac 2015.

„Unlocking the power of data and analytics“: Redizajniranje, redefiniranje i repozicioniranje poreza kao strateške vrijednosti
studeni 2015.

"Global Innovation 1000“ studija za 2015.: Novi svjetski poredak inovacija
listopad 2015.

Low Carbon Economy Index 2015 – Conscious uncoupling?
listopad 2015.

„Asset Management 2020 & Beyond“: Transformacija Vašeg poslovanja za novi globalni porezni svijet
listopad 2015.

Globalna studija o digitalnom IQ za 2015.: Hoće li vaša digitalna strategija potaknuti rast prihoda ili izazvati poremećaj?
rujan 2015.

"Spotlight on": Internet stvari
srpanj 2015.

Globalni pogled za zabavu i medije za razdoblje 2015.-2019.
srpanj 2015.

Insurance Banana Skins 2015.
srpanj 2015.

Istraživanje o obiteljskim poduzećima u srednjoj i istočnoj Europi
lipanj 2015.

Istraživanje o energetskim i komunalnim poduzećima 2015.
svibanj 2015.

Plaćanje poreza 2015. - Promjene poreznih obveza u 189 gospodarstava diljem svijeta
svibanj 2015.

Capital Markets 2020 – Nadolazeće značajne promjene za globalna tržišta kapitala
travanj 2015.

Government & the Global CEO: Ostvarivanje ciljeva, stvaranje vrijednosti
ožujak 2015.