Prozor u hrvatsku poslovnu stvarnost - PwC Hrvatska

View this page in: English
Hrvatska 2014

Ovo je prva godina u kojoj smo ispitali najistaknutije predstavnike vodećih društava aktivnih na hrvatskom tržištu. Ukupno 32 hrvatska predsjednika uprava sudjelovalo je u ovogodišnjem istraživanju. Ovo izvješće uspoređuje i analizira lokalna stajališta s godišnjim globalnim istraživanjem mišljenja predsjednika uprava, koje se već 17 godina prezentira na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, u Švicarskoj.

Hrvatsko istraživanje mišljenja predsjednika uprava u 2014. godini pokazalo je da naši predsjednici uprava su optimističniji od njihovih globalnih kolega u pogledu globalnog gospodarskog rasta. Iako većina njih u nadolazećem razdoblju planira smanjenje troškova kao dio procesa restrukturiranja, svjesni su da inovacije i regionalno širenje predstavljaju najveću priliku za rast poslovanja. Zaključak je sljedeći: potreban je snažan iskorak kako bismo uhvatili korak s brzim tempom društava u regiji srednje i istočne Europe koja nas okružuje.

To neće biti lako. Međutim, bez obzira na određene sumnje, porast samouvjerenosti među predsjednicima uprava ukazuje da vjeruju u uspjeh.


Ključni nalazi

Povjerenje u rast – Bolje sutra

Hrvoje Zgombic, Country Managing Partner, PwC Croatia

„63% hrvatskih predsjednika uprava očekuje da će se globalno gospodarstvo poboljšati u sljedećih 12 mjeseci.”

„Odgovori predsjednika uprava ukazuju na znakove oporavka. Da, društva suočena s jakom konkurencijom i gospodarskim previranjima moraju biti učinkovitija i inovativnija, ali brojni primjeri pokazuju da je uspjeh moguć. Povjerenje u rast će i još više narasti kada se vanjsko okruženje stabilizira. Gospodarska situacija u posljednjih nekoliko godina bila je radikalni filter za društva u privatnom sektoru, iako je zakonski okvir (npr. „predstečajna nagodba“) imao značajan utjecaj na dinamiku.”

Hrvoje Zgombić Glavni Partner za Hrvatsku, PwC Hrvatska

Trendovi i prilike – Rast kroz inovacije

Dejan Ljuština

„88% hrvatskih predsjednika uprava vjeruje da će tehnološki napredak unijeti najveće promjene u njihovo poslovanje u idućih pet godina.”

“Povijesno gledano, tehnološki napredak je bio pokretačka snaga transformacija u poslovanju. Uz demografske promjene i globalnu konvergenciju, vodeći čimbenici na tržištu konsolidiraju svoje poslovanje , pronalazeći inovativne načine povećanja vrijednosti za dioničare."

Dejan Ljuština , voditelj odjela poslovnog savjetovanja, PwC Hrvatska

Trendovi i prilike – Mogućnosti rasta

Mislav Slade-Šilović

„Nužnost povećavanja obujma poslovanja kroz regionalnu konsolidaciju prepoznala je samo nekolicina hrvatskih društava, ostavljajući prostor za veću aktivnost. Osim prilike za sinergiju kroz racionalizaciju troškova, optimizaciju imovine, optimizaciju portfelja, unakrsna prodaja, zajednički pristup trećim tržištima itd., još uvijek postoje određene prepreke prvenstveno u političkom okruženju, cijeni kapitala, te u fokusiranju uprava društava na aktivnosti restrukturiranja, a ne na aktivnosti širenja.”

Mislav Slade-Šilović, Asistent menadžer, Poslovno savjetovanje, PwC Hrvatska

Inicijative društava – Veliki planovi za budućnost

Ivan Bavoljak

„72% hrvatskih predsjednika uprava u idućoj godini planira smanjenje troškova kao vrstu aktivnosti restrukturiranja.”

„U posljednjih nekoliko godina, hrvatska društva intenzivno rade na većoj racionalizaciji troškova, a taj trend će se nastaviti i u sljedećoj godini. Neiskorišteni potencijal leži u strateškim partnerstvima i konsolidaciji u regiji, što je neophodno kako bi se postigla konkurentnost na tržištu EU-a.”

Ivan Bavoljak, Menadžer, Poslovno savjetovanje, PwC Hrvatska

Inicijative društava - Postojeće inicijative za transformaciju

Emanuel Tutek

„Digitalni potrošači postoje već neko vrijeme, a sada je očito da ih se više ne može ignorirati. Iako su hrvatska društva sve više motivirana kretanjima na tržištu i trče za kupcima, da bi postigli dugoročni uspjeh, morat će se suočiti s izazovom uloge pokretača na tržištu i to kroz pokretanje istraživanja i razvoja te inovacija kao središnjeg dijela svoje strategije prema kupicma.”

Emanuel Tutek, Asistent menadžer, Poslovno savjetovanje, PwC Hrvatska

Inicijative društava - Organizacijska spremnost

Dejan Ljuština

„Ono što će i dalje značajno utjecati na globalno gospodarstvo je kontinuirani tehnološki rast, što znači da će tvrtke u budućnosti sve više ovisiti o tome mogu li ići ukorak s ostalima i kapitalizirati taj trend. Zbog toga društva moraju kontinuirano preispitivati, promišljati i osvježavati svoje interne kapacitete jer će mogućnost pogreške biti sve manje prihvatljiva.”

Dejan Ljuština, Voditelj odjela Poslovno savjetovanja, PwC Hrvatska

Prijetnje – Zabrinutost za budućnost

Hrvoje Jelić

„100% hrvatskih predsjednika uprava zabrinuti su Vladinom reakcijom na fiskalni deficit i porezna opterećenja i to smatraju najvećom potencijalnom prijetnjom za svoje organizacije. ”

„Rezultati istraživanja mišljenja predsjednika uprava u Hrvatskoj uopće ne iznenađuju, u skladu su sa stajalištima poslovne zajednice u cjelini. Kada se komentari i odgovori predsjednika uprava prevedu na manje diplomatski jezik, čini se da su glavni problemi i prepreke za poslovanje u Hrvatskoj nedovoljna (ili nepostojeća) pravna sigurnost i loše poslovanje različitih tijela javne uprave (koja ne rade u interesu stabilnog i motivirajućeg poslovnog okruženja), prvenstveno sudova i poreznih vlasti.”

Hrvoje Jelić, Partner, Porezne i regulatorne usluge, PwC Hrvatska

Propisi – Suradnja s Vladom

John M Gasparac

„Neučinkovitost Vladinih aktivnosti te nedostatak ideja i inicijativa, dakako, jako zabrinjavaju poslovnu zajednicu. Predsjednici uprava imaju pravo tražiti da Vlada ima puno aktivniju ulogu u stvaranju prilika za ulaganje te općenito pogodnije poslovne klime. Poruka je jasna: manje priče, više rada.”

John M Gasparac, Partner, voditelj odjela za usluge revizije za Hrvatsku, PwC Hrvatska

Sektorska snimka: Komunikacije

Perica Baškarić

„59% hrvatskih predsjednika uprava smatra da se Vlada treba usredotočiti na razvijanje inovativnog ekosustava koji podržava rast.”

“Industrija je na prijelomnoj točki: dok komunikacijske potrebe rastu, oblik komunikacije se mijenja, a vrijednost se prebacuje na više slojeve, odnosno aplikacije. Dok se granice sektora sve više zamagljuju, telekomunikacijske kompanije su prisiljene pronaći nove poslovne modele i razvijati partnerske odnose i ekosustave koji će im omogućiti da ostvare i zadrže dio vrijednosti.”

Perica Baškarić, , Asistent menadžer, PwC Hrvatska

Sektorska snimka: Bankarstvo i tržište kapitala

Damir Kecko

„Uspjeh na tržištu zahtijeva čelne ljude koji znaju upravljati i u nesigurnim i složenim okolnostima, pokušavajući primijeniti zakonske promjene dok se pripremaju za budućnost. To pak zahtijeva jasno prepoznavanje ključnih kupaca i tržišta u budućnosti kao i koje investicije i promjene će biti potrebno uvesti. Isto tako, potreban je vizionarski viđenje uzajamnog utjecaja propisa i drugih transformacijskih trendova na područjima kao što su cijene, povrati i sposobnost da se ispune očekivanja kupaca.”

Damir Kecko, Menadžer, Transkacije, PwC Hrvatska

Sektorska snimka: Maloprodaja i roba široke potrošnje

Mislav Slade-Šilović

„Hrvatski sektor maloprodaje imalo je dvojak put. Dok određena društva u sektoru maloprodaje i robe široke potrošnje pokušavaju rasti neorganski, prvenstveno kroz stjecanja, druga su usredotočena na internu učinkovitost kroz upravljanje kategorijama, optimizaciju proizvodnog portfelja, nabavu, lanac opskrbe i učinkovitost prodajnih snaga kako bi se povećala profitabilnost i stvorio financijski prostor za budući rast.”

Mislav Slade-Šilović, Asistent menadžer, Poslovno savjetovanje, PwC Hrvatska

Sektorska snimka: Energetika i komunalne usluge

Ivan Bavoljak

„Zajedno s liberalizacijom hrvatskog tržišta i prodorom konkurencije, postojeća društva stavila su naglasak na operativno i strateško restrukturiranje kako bi se osigurala racionalizacija troškova i dugoročna konkurentnost na tržištu. Ovo je dobra vijest za potrošače jer će kratkoročno imati koristi od smanjenja troškova električne energije.”

Ivan Bavoljak, Menadžer, Poslovno savjetovanje, PwC Hrvatska

Povjerenje dionika – Stabilnost

Sinisa Dusic

„Transakcije pripajanja i stjecanja ovise o očekivanjima menadžmenta i ostvarivanju jasne komunikacije s relevantnim dionicima. Medijsko praćenje i interes relevantnih dionika za transakcije sve više stavljaju pritisak na društva da poštuju jasnu i transparentnu proceduru transakcija.”

Siniša Dušić, Partner, Revizija /Savjetovanje - Transakcije, PwC Hrvatska