Regulatorne usluge

View this page in: English

Naši pravnici pružaju usluge za poslovne subjekte s područja korporativnog prava, trgovačkog prava, radnog zakonodavstva, stvarnog prava, prava zaštite podataka, prava intelektualnog vlasništva te pravnih propisa koji se odnose na pripajanja i stjecanja.

Dijelom smo međunarodne mreže koja nam omogućava pristup pravnom iskustvu i znanju više od 1.500 pravnih stručnjaka u 64 zemlje.