Postupak odabira

View this page in: English
 • Prijava
  Svoju prijavu trebate proslijediti internetskim putem prije isteka roka prijave.
 • Pristup stranici za prijavu kliknite ovdje.
  Zbog očekivanog pojačanog interesa i broja prijava neposredno prije isteka roka, savjetujemo da svoje prijave pošaljete što ranije.

   

 • Odabir
  Vaša će prijava biti razmotrena u procesu predselekcije. Kandidati koji zadovolje osnovne uvjete bit će pozvani na testiranje, što je sljedeći korak na putu ka konačnom odabiru. Testiranje sadrži pismenu provjeru znanja i razgovor sa stručnjacima za odabir. O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem mobilnog uređaja ili elektronske pošte.