Nagrađivanje

View this page in: English

Stvaranje odgovarajućih planova nagrađivanja za Vaše zaposlenike od ključne je važnosti za privlačenje i zadržavanje ključnog osoblja, postizanje zadanih poslovnih ciljeva i ciljeva ljudskih potencijala, kao i optimiziranje povezanih troškova. Ali postizanje ravnoteže između poslovnih prioriteta s interesima dioničara može biti izazov.

Ako je ovo Vaša situacija

  • Želite uskladiti svoje strategije nagrađivanja s Vašim poslovnim ciljevima kako bi se stvorila vrijednost za dioničare;
  • Želite da Vaše strategije nagrađivanja bolje podupiru ciljeve zapošljavanja, zadržavanja i motiviranja;
  • Želite potvrditi da su Vaši planovi nagrađivanja porezno isplativi na svim relevantnim područjima;
  • Želite osigurati da je vaš plan nagrađivanja tržišno konkurentan, a razuman za dioničare i vlasnike udjela;
  • Imate mirovinske deficite koji izazivaju probleme sa zaposlenicima, dioničarima i agencijama za rejting;
  • Želite se prilagoditi novoj legislativi i kodeksu korporativnog upravljanja; te
  • Želite optimizirati račun dobiti i gubitka, bilancu i tijek novca unutar Vašeg programa naknada i beneficija.

Kako vam možemo pomoći
Spajajući iskustvo u naknadama, beneficijama, mirovinama i financijama naše globalne mreže, pomažemo poduzećima povezati nagrađivanje zaposlenika s poslovnim ciljevima i vrijednosti za dioničare. Dajemo savjete glede:
  • Naknada
  • Beneficija
  • Mirovina