Kalendar seminara

rujan 2016.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mini MBA, Modul 1 i 2
22. rujna
23. rujna
24. rujna
9.30 - 17.00
9.30 - 17.00
9.30 - 17.00

listopad 2016.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mini MBA, Modul 3
7. listopada
8. listopada
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
MSFI 16: Najmovi
11. listopada
9.00 - 16.30
2.000
Mini MBA, Modul 4
21. listopada
22. listopada
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
MSFI 15: Prihodi po ugovorima s kupcima
28. listopada
9.00 - 16.30
2.000

studeni 2016.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mini MBA, Modul 5
4. studenoga
5. studenoga
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Odgođeni porezi - računovodstveni i porezni aspekti
9. studenoga
9.00 - 16.30
2.000
Aktualne teme u oporezivanju
17. studenoga
9.00 - 14.30
1.500
Mini MBA, Modul 6
18. studenoga
19. studenoga
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Pregled novih natječaja za EU fondove za SMEs
24. studenoga
9.00 - 16.30
2.000

prosinac 2016.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
MSFI 9: Financijski instrumenti
1. prosinca
9.00 - 16.30
2.000
Mini MBA, Modul 7
2. prosinca
3. prosinca
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Poslovne kombinacije: Računovodstveni, porezni i pravni aspekti
7. prosinca
9.00 - 16.30
2.000
Mini MBA, Modul 8
14. prosinca
15. prosinca
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Mini MBA, Modul 9
16. prosinca
9.30 - 17.00

siječanj 2017.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mala škola računovodstva za poduzetnike - modul 1
20. siječnja
8.30 - 12.30
Business coaching diploma - modul 1
23. - 27. siječnja
15.00 - 20.00
Change management
26. - 27. siječnja
9.00 - 16.30
3.500
Mala škola računovodstva za poduzetnike - mod. 2
27. siječnja
8.30 - 12.30

veljača 2017.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Forenzičko računovodstvo
8. veljače
9.00 - 14.30
1.500
Mala škola računovodstva za poduzetnike - modul 3
10. veljače
8.30 - 12.30
Mala škola računovodstva za poduzetnike - modul 4
17. veljače
8.30 - 12.30
Business coaching diploma - modul 2
20. - 24. veljače
15.00 - 20.00

ožujak 2017.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mala škola računovodstva za poduzetnike - modul 5
3. ožujka
8.30 - 12.30
Interna revizija informacijskog sustava
8. ožujka
9.00 - 16.30
2.000
Mala škola računovodstva za poduzetnike - modul 6
10. ožujka
8.30 - 12.30
Mini MBA, Modul 1 - Business breakdown and map
16. ožujka
9.30 - 17.00
Mini MBA, Modul 2 - Corporate strategy
17. ožujka
18. ožujka
9.30 - 17.00
9.30 - 17.00
Business coaching diploma - modul 3
20. - 25. ožujka
15.00 - 20.00
Mini MBA, Modul 3 - Project management
31. ožujka
1. travnja
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00

travanj 2017.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mini MBA, Modul 3 - Project management
31. ožujka
1. travnja
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Aktualne teme u oporezivanju
6. travnja
9.00 - 14.30
1.500
Mini MBA, Modul 4 - Personal effectiveness
21. travnja
22. travnja
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Business coaching diploma - modul 4
24. - 28. travnja
15.00 - 20.00

svibanj 2017.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mini MBA, Modul 5 - People management
5. svibnja
6. svibnja
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Korporativne financije za odvjetnike
11. svibnja
9.00 - 16.30
2.000
Mini MBA, Modul 6 - Accounting and finance
19. svibnja
20. svibnja
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Business coaching diploma - modul 5
22. - 27. travnja
15.00 - 20.00

lipanj 2017.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mini MBA, Modul 7 - Leadership skills
2. lipnja
3. lipnja
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine
8. lipnja
9.00 - 16.30
2.000
Mini MBA, Modul 8 - Marketing
15. lipnja
16. lipnja
15.00 - 19.00
9.30 - 17.00
Mini MBA, Modul 9 - Linking it all together
17. lipnja
9.30 - 17.00

srpanj 2017.

Naziv seminara Datum Termin Cijena
Mini MBA - Case study assessment paper
1. srpnja
10.30 - 12.30

*HSFI: Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
*MSFI: Međunarodni standardi financijskog izvještavanja

U cijene nije uračunat PDV.